Lịch sử lớp 7 bài 19

Chia sẻ: thientam1001

Lịch sử địa phương là bộ phận của lịch sử dân tộc được biên soạn vào dạy học. Các di tích lịch sử. * Cây Đa Tân Trào. - Chiều 16/8/1945 thi hành mệnh lệnh của quân khởi nghĩa.Quân giải phóng đã thi hành hôn lễ xuất quân.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 19

TIẾT 33
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được:
- Khái niệm lịch sử địa phương
- Một số di tích lịch sử Tuyên Quang.
- Nắm được ở xã có bao nhiêu liệt sỹ, thương,
bệnh binh.
2. Kỹ năng: Rèn thêm kỹ năng kể chuyện về
di tích lịch sử tuyên Quang, kĩ năng quan sát,
tuyên truyền.
3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương
đất nước, tự hào về dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Tài liệu về lịch sử Tuyên
Quang trong kháng chiến chống Mĩ. Di tích lịch
sử Tuyên Quang, bản đồ thế giới, lược đồ
Tuyên Quang.
2. Học sinh: Sưu tầm tài liệu, Báo, tranh ản,
thông tin tại địa phương.
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
Lớp 7A:
…………………………………………………
……………………………….
Lớp 7B:
…………………………………………………
………………………………..
Lớp 7C:
…………………………………………………
………………………………..
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong nội dung
bài học.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và
Nội dung
trò
* Hoạt động 1: ( 3phút).
Giới thiệu bài.
GV: Treo bản đồ Việt Nam
để giới thiệu về đất nước
để hướng hs tìm hiểu về
Tuyên Quang.
GV: Dùng lược đồ TQ để
giới thiệu.
- GV: Em cho biết tỉnh TQ 1. Khái niệm lịch
có bao nhiêu huyện? sử địa phương
HS: Trả lời ( Lên xá định
trên lược đồ)
GV: Đây là mảnh đất có
bề dày lịch sử . Qua nhiều
thời kỳ kháng chiến.
* Hoạt động 2: ( 6phút).
Khái niệm lịch sử địa Lịch sử địa phương
phương. là bộ phận của lịch
GV: Thế nào giọi là địa sử dân tộc được biên
phương? soạn vào dạy học.
HS: Trả lời 2. Các di tích lịch
GV: ( Là đơn vị hành chính sử.
nhà nước từ cấp tỉnh – * Cây Đa Tân Trào.
Huyện- Xã- Làng)
GV: Thế nào giọi là lịch sử
địa phương?
HS: Trả lời
GV: Chuẩn kiến thức lên - Chiều 16/8/1945 thi
bảng và chuyển ý. hành mệnh lệnh của
quân khởi
* Hoạt động 3: ( 7 phút). nghĩa.Quân giải
Cây Đa Tân Trào. phóng đã thi hành hôn
HS: Đọc nội dung. lễ xuất quân.
GV: Giới thiệu về vị trí
của cây Đa
HS: Lắng nghe
GV: Một sự kiện hào hùng
đã diễn ra dưới bóng
Cây Đa là gì?
HS: Trả lời
GV: Chuẩn kiến thức lên
bảng.
GV: Đoàn quân được xếp
hàng thành hai hàng dọc từ - Võ nguyên Giáp
cây Đa đế cây sy trước mặt đọc quân lệnh số 1
là lá cờ đỏ sao vàng. và hạ lệnh xuất
GV: Trong cuộc cử hành lễ quân.
xuất quân đó những ai đã
dự tiễn quân đi chiến đấu?
HS: Trả lời
GV: ( Các đại biêu quốc
dân đại hội và nhân dân địa * Lán Nà Lừa:
phương)
GV: Ai la người thay mặt - Là một căn lán đơn
cho UBKN đọc quân lệnh sơ
số 1 và hạ lệnh xuất + Cột : Bằng cây
quân? chôn xuống đất.
HS: Trả lời + Mái: Lợp bằng lá
GV: Chuẩn kiến thức Gồi
+ Vách: Tre nứa
GVG: Từ đó quân giải + Can lán ngăn thành
phóng rậm rạp lên đường hai nửa.
vượt đèo De tiến sang Thái - Ngày 4/6/ 1945 Bác
Nguyên để từ đó tiến về quyết định thống
Hà nội. nhất các lực lượng
* Hoạt động 4: (10 phút): vũ trang thành quân
Lán Nà Lừa. giải phóng.
HS: Đọc nội dung.
GV: Giới thiệu lán nà lừa
HS: Nghe
GV: Căn lán được xây
dựng như thế nào?
HS: Trả lời
GV: Chuẩn kiến thức
GV: Tại căn lán này có sự
kiện lịch sử nào?
HS: Trả lời
GV: Chuẩn kiến thức.
GVG: Trong lúc công việc
rất bận rộn Bác bị mệt. 3. Những anh hùng
Các đồng chí và nhân dân liệt sỹ, Thương,
rết chạy chữa thuốc me. bệnh binh ở xã
Trong lúc đó Bác đã dăn Đ/ Đông Thọ.
C Võ Nguyên Giáp ( “ Lúc
này thời cơ thuận lợi đã
tới, dù hi sinh tới đâu, dù
phải đốt cháy cả dãy
Trường Sơn cũng phải kiên - Liệt sĩ: Có.....
quyết giành được độc
lập”).
Ngoài ra Bác cũng viết thư
kính báo đồng bào tại đây.
GV: Tại sao Bác lại dặn đ/ - Thương, bệnh
c Phạm Văn Đồng Như binh: Có 41.
vây? - Anh hùng lực
HS: Trả lời. lượng vũ trang nhân
GV: Chuẩn kiến thức và dân : 1( Phạm Đình
chuyển ý. Chiến)
* Hoạt động 5: ( 10phút). - lão thành cách
Tìm hiểu về tên các anh mạng: 2 ( Bế Văn
hùng liệt sỹ ở xã Đông Hải và Lý Văn
Thọ. Quyết )
GV: Giới thiệu về xã Đông - Có 11 gia đình có
Thọ. bố và con bị chất
* Thảo luận nhóm: ( 4 độc màu da cam.
phút).Ngẫu nhiên theo 4
nhóm.
GV: Xã Đông Thọ có bao
nhiêu liệt sỹ? Hãy kể tên 1 5. Trách nhiệm của
đến 3 liệt xĩ ở địa phương học sinh:
em?
­ Các nhóm thảo luận - Phải nghe lời bố
­ Đại diện nhóm trình mẹ, thầy cô
bày - Luân cố gắng học
­ Nhóm bạn nhận xét bổ tập, trau rồi kiến
xung thức
GV: Chuẩn kiến thức - Biết ơn Những
GV: Ở Xã Đông Thọ theo người có công với
em có bao nhiêu thương, đất nước.
bệnh binh?
HS: Trả lời
GV: Vậy còn lực lượng vũ
trang nhân dân?
HS: Trả lời.
GV: Chuẩn kiến thức
GV: Em Hãy kể một câu
chuyện về một anh hùng
mà em biết?
HS: Kể
GV: Động viên hs.
* Hoạt động 5: ( 4phút).
Trách nhiệm của HS
GV: Qua bài học hôm nay
bản thân em sẽ làm gì?
HS: Liên hệ.


GV; Chuẩn kiến thức.

4. Củng cố: ( 3 phút ) :
- Cho hs chơi Trò chơi kể tên các di tích lịch sử.
- ở Kim Bình Chiêm Hoá có sự kiện lịch sử
nào?
5. Hướng học bài ở nhà: (1phút).
Ôn tập chuẩn bị thi học kì .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản