Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Lịch sử lớp 7 bài 19

Chia sẻ: | Ngày: doc 8 p | 15

0
523
views

Lịch sử địa phương là bộ phận của lịch sử dân tộc được biên soạn vào dạy học. Các di tích lịch sử. * Cây Đa Tân Trào. - Chiều 16/8/1945 thi hành mệnh lệnh của quân khởi nghĩa.Quân giải phóng đã thi hành hôn lễ xuất quân.

Lịch sử lớp 7 bài 19
Nội dung Text

  1. TIẾT 33 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: - Khái niệm lịch sử địa phương - Một số di tích lịch sử Tuyên Quang. - Nắm được ở xã có bao nhiêu liệt sỹ, thương, bệnh binh. 2. Kỹ năng: Rèn thêm kỹ năng kể chuyện về di tích lịch sử tuyên Quang, kĩ năng quan sát, tuyên truyền. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về dân tộc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Tài liệu về lịch sử Tuyên Quang trong kháng chiến chống Mĩ. Di tích lịch sử Tuyên Quang, bản đồ thế giới, lược đồ Tuyên Quang. 2. Học sinh: Sưu tầm tài liệu, Báo, tranh ản, thông tin tại địa phương. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
  2. Lớp 7A: ………………………………………………… ………………………………. Lớp 7B: ………………………………………………… ……………………………….. Lớp 7C: ………………………………………………… ……………………………….. 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong nội dung bài học. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và Nội dung trò * Hoạt động 1: ( 3phút). Giới thiệu bài. GV: Treo bản đồ Việt Nam để giới thiệu về đất nước để hướng hs tìm hiểu về Tuyên Quang. GV: Dùng lược đồ TQ để giới thiệu. - GV: Em cho biết tỉnh TQ 1. Khái niệm lịch
  3. có bao nhiêu huyện? sử địa phương HS: Trả lời ( Lên xá định trên lược đồ) GV: Đây là mảnh đất có bề dày lịch sử . Qua nhiều thời kỳ kháng chiến. * Hoạt động 2: ( 6phút). Khái niệm lịch sử địa Lịch sử địa phương phương. là bộ phận của lịch GV: Thế nào giọi là địa sử dân tộc được biên phương? soạn vào dạy học. HS: Trả lời 2. Các di tích lịch GV: ( Là đơn vị hành chính sử. nhà nước từ cấp tỉnh – * Cây Đa Tân Trào. Huyện- Xã- Làng) GV: Thế nào giọi là lịch sử địa phương? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức lên - Chiều 16/8/1945 thi bảng và chuyển ý. hành mệnh lệnh của quân khởi * Hoạt động 3: ( 7 phút). nghĩa.Quân giải Cây Đa Tân Trào. phóng đã thi hành hôn
  4. HS: Đọc nội dung. lễ xuất quân. GV: Giới thiệu về vị trí của cây Đa HS: Lắng nghe GV: Một sự kiện hào hùng đã diễn ra dưới bóng Cây Đa là gì? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức lên bảng. GV: Đoàn quân được xếp hàng thành hai hàng dọc từ - Võ nguyên Giáp cây Đa đế cây sy trước mặt đọc quân lệnh số 1 là lá cờ đỏ sao vàng. và hạ lệnh xuất GV: Trong cuộc cử hành lễ quân. xuất quân đó những ai đã dự tiễn quân đi chiến đấu? HS: Trả lời GV: ( Các đại biêu quốc dân đại hội và nhân dân địa * Lán Nà Lừa: phương) GV: Ai la người thay mặt - Là một căn lán đơn cho UBKN đọc quân lệnh sơ
  5. số 1 và hạ lệnh xuất + Cột : Bằng cây quân? chôn xuống đất. HS: Trả lời + Mái: Lợp bằng lá GV: Chuẩn kiến thức Gồi + Vách: Tre nứa GVG: Từ đó quân giải + Can lán ngăn thành phóng rậm rạp lên đường hai nửa. vượt đèo De tiến sang Thái - Ngày 4/6/ 1945 Bác Nguyên để từ đó tiến về quyết định thống Hà nội. nhất các lực lượng * Hoạt động 4: (10 phút): vũ trang thành quân Lán Nà Lừa. giải phóng. HS: Đọc nội dung. GV: Giới thiệu lán nà lừa HS: Nghe GV: Căn lán được xây dựng như thế nào? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức GV: Tại căn lán này có sự kiện lịch sử nào? HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức.
  6. GVG: Trong lúc công việc rất bận rộn Bác bị mệt. 3. Những anh hùng Các đồng chí và nhân dân liệt sỹ, Thương, rết chạy chữa thuốc me. bệnh binh ở xã Trong lúc đó Bác đã dăn Đ/ Đông Thọ. C Võ Nguyên Giáp ( “ Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên - Liệt sĩ: Có..... quyết giành được độc lập”). Ngoài ra Bác cũng viết thư kính báo đồng bào tại đây. GV: Tại sao Bác lại dặn đ/ - Thương, bệnh c Phạm Văn Đồng Như binh: Có 41. vây? - Anh hùng lực HS: Trả lời. lượng vũ trang nhân GV: Chuẩn kiến thức và dân : 1( Phạm Đình chuyển ý. Chiến) * Hoạt động 5: ( 10phút). - lão thành cách Tìm hiểu về tên các anh mạng: 2 ( Bế Văn hùng liệt sỹ ở xã Đông Hải và Lý Văn
  7. Thọ. Quyết ) GV: Giới thiệu về xã Đông - Có 11 gia đình có Thọ. bố và con bị chất * Thảo luận nhóm: ( 4 độc màu da cam. phút).Ngẫu nhiên theo 4 nhóm. GV: Xã Đông Thọ có bao nhiêu liệt sỹ? Hãy kể tên 1 5. Trách nhiệm của đến 3 liệt xĩ ở địa phương học sinh: em? ­ Các nhóm thảo luận - Phải nghe lời bố ­ Đại diện nhóm trình mẹ, thầy cô bày - Luân cố gắng học ­ Nhóm bạn nhận xét bổ tập, trau rồi kiến xung thức GV: Chuẩn kiến thức - Biết ơn Những GV: Ở Xã Đông Thọ theo người có công với em có bao nhiêu thương, đất nước. bệnh binh? HS: Trả lời GV: Vậy còn lực lượng vũ trang nhân dân? HS: Trả lời.
  8. GV: Chuẩn kiến thức GV: Em Hãy kể một câu chuyện về một anh hùng mà em biết? HS: Kể GV: Động viên hs. * Hoạt động 5: ( 4phút). Trách nhiệm của HS GV: Qua bài học hôm nay bản thân em sẽ làm gì? HS: Liên hệ. GV; Chuẩn kiến thức. 4. Củng cố: ( 3 phút ) : - Cho hs chơi Trò chơi kể tên các di tích lịch sử. - ở Kim Bình Chiêm Hoá có sự kiện lịch sử nào? 5. Hướng học bài ở nhà: (1phút). Ôn tập chuẩn bị thi học kì .
Đồng bộ tài khoản