Lịch sử lớp 7 bài 20 (t)

Chia sẻ: thientam1001

Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra bắc (1424- 1426). 1. Giải phóng Nghệ An (1424) - Ngày 12/10/ 1424 ta thắng địch ở Đa Căng và hạ thành Trà Lâm. Tiêu giệt địch ở Khả Lưu = Giải phóng được Nghệ An, Diễn Châu, Thanh hóa.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 20 (t)

TIẾT 38
CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN
(1418 - 1427)
(TIẾP THEO)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được:
- Những nét chủ yếu của nghĩa quân Lam Sơn
trong những năm cuối 1424- đến cuối 1425.
- Thấy được sự phát triển lớn mạnh của cuộc khởi
nghĩa Lam Sơn trong thời gian này từ chỗ bị động
đối phó với quân Minh ở miền Tây Thanh Hóa tiến
đến làm chủ một vùng đất rộng lớn ở miền trung
và bao vây được Đông Quan (Thăng Long)
2. Kỹ năng: Nhận xét nhân vật lịch sử, sự kiện
lịch sử tiêu biểu.
3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, biết ơn
những người có công với đất, lòng tự hào dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn (tự
vẽ)
2. Học sinh: Vở bài tập và sách giáo khoa.
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (1phút)
Lớp 7A:
………………………………………………………
………………………….
Lớp 7B:
………………………………………………………
…………………………..
Lớp 7C:
………………………………………………………
…………………………..
2. Kiểm tra bài cũ:(4 phút): Tại sao Lê lợi tạm
hòa với quân Minh?
HS: Trả lời
GV: Vì tránh đụng độ với quân Minh, củng cố lực
lượng...
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
* Hoạt động 1: ( 15phút). II. Giải phóng Nghệ
Giải phóng Nghệ An (1424). An, Tân Bình, Thuận
GV: Nguyễn Chích đề nghị Hóa và tiến quân ra
chuyển hướng hoạt động bắc (1424- 1426).
của nghĩa quân vào Nghệ An. 1. Giải phóng Nghệ
GV: Tại sao nghuyễn Chích An (1424)
đề nghị chuyển quân vào
Nghệ An?
HS: Trả lời
GV: Vì đây là vùng đất rộng,
người đông, xa trung tâm
địch.
GV: Em biết gì về Nguyễn
Chích?
HS: Trả lời
GV: Việc thực hiện kế
hoạch đó sẽ đem lại kết quả
gì? - Ngày 12/10/ 1424 ta
HS: Trả lời thắng địch ở Đa Căng
GV: (Thoát khỏi thế bao vây, và hạ thành Trà Lâm.
mở rộng địa bàn hoạt động Tiêu giệt địch ở Khả
trên phạm vi từ Nghệ An Lưu
đến Tân Bình, Thuận Hóa)
GV: Dùng lược đồ chỉ chỉ => Giải phóng được
đường tiến quân và những Nghệ An, Diễn Châu,
trận đánh của nghĩa quân Thanh hóa.
Lam Sơn
HS: Quan sát và nêu diễn
biến khởi nghĩa
GV: Chuẩn kiến thức
GV: Cuộc kháng chiến này ta
thu được kết quả gì?
HS: Trả lời 2. Giải phóng Tân
GV: Kế hoạch của Nguyễn Bình, Thuận Hóa
Chích có ý nghĩa gì? (1425).
HS: Trả lời(Kế hoạch phù - Tháng 8/1425 Lê Lợi
hợp với tình hình thời đó, nên cử Trần Nguyên Hãn,
đã thu nhiều thắng lợi) Lê Ngân chỉ huy ở
GV: Sơ kết và chuyển ý. Nghệ An
* Hoạt động 2: ( 25phút). - Trong vòng 10 tháng
Giải phóng Tân Bình, Thuận nghĩa quân giải phóng
Hóa (1425). từ Thanh Hóa đến đèo
GV: Tháng 8/1425 Lê Lợi cử Hải Vân.
Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân 3. Tiến quân ra Bắc
chỉ huy lực lượng từ Nghệ mở rộng phạm vi
An đến Thuận Hóa và nhanh hoạt động (cuối
chóng giải phóng vùng đất đó 1426).
trong vòng 10 tháng. Quân
Minh ở một số thành lũy bị - Tháng 9/ 1426 Lê Lợi
cô lập và bị nghĩa quân vây chia làm 3 đạo tiến
hãm. quân ra Bắc.
* Hoạt động 3: ( 25phút).
Tiến quân ra Bắc mở rộng
phạm vi hoạt động (cuối - Nhiệm vụ tiến quân
1426). vào vùng chiếm đóng
GV: Theo em việc mở rộng của địch.
phạm vi giải phóng có ý
nghĩa gì?
HS: Trả lời
GV: (- Lực lượng ta lớn
mạnh - Kết quả: Ta thắng
- Nêu 3 đạo.) lợi lớn => Quân Minh
GV: Nhiệm vụ của ba đạo lâm vào thế phòng
như thế nào? Ngự.
HS: Trả lời
GV: ( Đánh vào vùng địch
chiếm đóng, giải phóng đất
đai, thành lập chính quyền
mới).
HS: Đọc phần chữ in nghiêng
GV: Kết quả ta giành được
những gì?
HS: Trả lời
GV: Chuẩn kiến thức

4. Củng cố: ( 3 phút ) :
- Nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân
dân trong giai đoạn này?
HS; Trả lời
GV: Sơ kết bài.
5. Hướng học bài ở nhà: (1phút).
Đọc tiếp phần III và học bài cũ. .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản