Lịch sử lớp 7 bài 20 (tt)

Chia sẻ: thientam1001

Khởi nghĩa lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426- cuối năm 1427) 1. Trận Tốt Động- Chúc Động (cuối năm 1427 ) * Hoàn cảnh: - 10/ 1426 Vương Thông cùng 5 vạn quân đến Đông Quan = Ta đặt phục binh ở Tốt Động- Chúc Động.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 20 (tt)

TIẾT 39
CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN
(1418 - 1427)
(TIẾP THEO)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được:
- Những sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn cuối của
khởi nghĩa Lam Sơn. Chiến thắng Tốt Động –
Chúc Động và chiến thắng Chi lăng – Xương
Giang.
- ý nghĩa của sự kiện đó đối với việc kết thúc cuộc
thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
2. Kỹ năng: Có kỹ năng sử dụng bản đồ, hộc
diễn biến các trận đánh trên bản đồ.
3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, biết ơn
những người có công với đất, lòng tự hào dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Lược đồ trận Tốt Động – Chúc
Động và trận Chi Lăng - Xương Giang
2. Học sinh: Vở bài tập và sách giáo khoa.
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (1phút)
Lớp 7A:
………………………………………………………
………………………….
Lớp 7B:
………………………………………………………
…………………………..
Lớp 7C:
………………………………………………………
…………………………..
2. Kiểm tra bài cũ:(5 phút): Lấy dẫn chứng để
chứng tỏ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã thu hút được
đông đâỏ nhân dân tham gia.
HS: Trả lời
GV: Chuẩn kiến thức và đánh giá cho điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
* Hoạt động 1: ( 13phút). III. Khởi nghĩa lam
Trận Tốt Động- Chúc Động Sơn toàn thắng (cuối
(cuối năm 1427 ) năm 1426- cuối năm
GV: Yêu cầu hs đọc bài 1427)
GV: Treo lược đồ chỉ vị trí
Tốt Động- Chúc Động. 1. Trận Tốt Động-
GV: Khi tăng viện binh nhà Chúc Động (cuối
Minh nhằm mục đích gì? năm 1427 )
HS: Trả lời * Hoàn cảnh:
GV: Giảng về quân Minh - 10/ 1426 Vương
nhằm thế chủ động nên tăng Thông cùng 5 vạn
viện binh tiến vào quân chủ quân đến Đông Quan
lực của ta ở Cao Bội => Ta đặt phục binh ở
GV: Trước tình thế đó quân Tốt Động- Chúc
ta phục kích ở đâu? Động.
HS: Trả lời
GV: (Phục binh ở Tốt Động
– Chúc Động)
GV: Trận Tốt Động, Chúc * Diễn biến:
Động diễn ra như thế nào? - 11/1426 quân Minh
HS: Trả lời theo lược đồ. tiến về Cao Bội.
GV: Chuẩn kiến thức và sơ - Quân ta từ mọi phía
kết. xông vào địch.
* Kết quả:
Tiêu diệt 5 vạn tên
GV: Trận Tốt Động, Chúc địch.
Động đã để lại ý nghĩa gì? * Ý nghĩa:
HS: Trả lời - Thay đổi tương quan
GV: Chuẩn kiến thức lực lượng giữa ta và
HS: Đọc hai câu thơ trong địch.
Bình Ngô Đại Cáo. - Ta giành thế chủ
GV: Sơ kết và chuyển ý động
* Hoạt động 2: ( 13phút). 2. Trận Chi Lăng –
Trận Chi Lăng – Xương Xương Giang.
Giang
HS: Đọc nội dung phần 2
GV: Lần Này quân Minh tăng - Chuẩn bị:
thêm 15 van quân để làm gì? + Địch: 15 vạn viện
HS: Trả lời binh kéo vào nước ta
GV: Tiêu diệt quân chủ lực + Ta: Tập chung lực
của ta. lượng tiêu diệt quân
GV: Tại sao ta lại tập chung Liễu Thăng trước.
tiêu diệt quân Liễu Thăng
trước?
HS: Trả lời
GV: (Sẽ tiêu diệt được lực
lượng quân lớn và buộc + Diễn biến:
Vương Thông phải đầu - Ngày 8/10/1427 Liễu
hàng) Thăng dẫn quân vào
GV: Trình bày diễn biến về nước ta và đã bị phục
trận Chi Lăng - Xương Giang kích và bị giết ở ải Chi
trên lược đồ. lăng.
HS: Quan sát và trình bày - Lương Minh lên thay
bằng lược đồ dẫn quân xuống
GV: Chuẩn kiến thức xương Giang liên tiếp
HS: Đọc phần chữ in nghiêng bị phục kích.
SGK - Mộc Thạnh vội vã
rút quân về nước
GV: Trận Chi Lăng Xương
Giang đã để lại kết quả gì? + Kết quả:
HS: Trả lời - Tiêu giệt được hàng
GV: Chuẩn kiến thức vạn tên địch
* Hoạt động 3: ( 10phút). .
Nguyên nhân thắng lợi và ý 3. Nguyên nhân thắng
nghĩa lịch sử lợi và ý nghĩa lịch sử
HS: Đọc bài + Nguyên nhân thắng
* Thảo luận nhóm: (4 phút). lợi:
Ngẫu nhiên theo 4 tổ. - Có lòng yêu nước,
GV: Hãy cho biết nguyên căm thù giặc.
nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch - Quy tụ được sức
suwrcuar cuộc khởi nghĩa ? mạnh của cả nước
HS:- Các nhóm thảo luận - Đường lối chiến
­ Đại diện nhóm trình bày lược chiến thuật đúng
­ Các nhóm nhận xét bổ đắn.
xung + ý nghĩa: Đát nước
GV: Chuẩn kiến thức sạch bóng quân xâm
lược, giàh độc lập tự
chủ cho nhân dân, mở
ra thời kỳ phát triển
mới cho dân tộc Việt
Nam.

4. Củng cố: ( 2 phút ) :
- Hãy thống kê các sự kiện chính trong nội dung
bài học
HS; Trả lời
GV: Sơ kết bài.
5. Hướng học bài ở nhà: (1phút).
Đọc tiếp phần III và học bài cũ. .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản