Lịch sử lớp 7 bài 7

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
220
lượt xem
14
download

Lịch sử lớp 7 bài 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự hình thành và phát triển XHPK Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây được hình thành, phát triển, khủng hoảng và suy vong diễn ra như thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 7

  1. TIẾT 9 NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được: Thời gian hình thành và tồn tại của xã hội phong kiến. Nền tảng kinh tế và hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến. Thể chế chính trị của nhà nước phong kiến. 2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng phân tích và tổng hợp kiến thức, kĩ năng làm quen với thuật ngữ lịch sử, lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử, thành tựu về KHKT mà các dân tộc đã đạt được trong thời phong kiến. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi,bút, vở soạn. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (…..phút)
  2. Lớp 7A:……………………………….. Lớp 7B:……………………………….. Lớp7C:………………………………… 2. Kiểm tra bài cũ: (……phút). Kết hợp trong bài mới 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò N *Hoạt động 1.(….phút). Sự hình 3. Sự hình thàn thành và phát triển XHPK phong kiến. HS : Đọc mục 1 SGK trang 23. ?: Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây được hình thành, phát triển, khủng hoảng và suy vong diễn ra như thế nào? GV: Hướng đẫn HS tìm hiểu nội dung theo bảng thống kê theo mẫu. ( GV kẻ mẫu lên bảng).
  3. Thời kì TKLS LS XHP XHPK KPĐô Phương ng Đông XHP XHPK KPTâ Phương y Tây Hình Thời kì thành hình Tử thành TK III TCN- Khoả ng TK Thời kì X phát Từ triển TK V- TK X Phát triển Thời kì Từ phát TK X-
  4. 4. Củng cố: (……phút Nước ta ngày sưa có theo chế độ PK không? Ngày nay chúng ta đang theo chế độ nào? Hệ thống lại nội dung bài 5. Hướng học bài ở nhà: (….phút). Học bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
Đồng bộ tài khoản