Lịch sử lớp 7 bài 8

Chia sẻ: thientam1001

Ngô Quyền dựng nền độc lâp. Năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua đóng đô ở Cổ Loa. - Sơ đồ bộ máy nhà nước. = Đất nước được yên bình.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 8

PHẦN HAI
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA
THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ -
ĐINH- TIỀN LÊ ( THẾ KỈ X)
TIẾT 10
NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS nắm được:
Ngô Quyền xây dựng nền độc lập không phụ thuộc vào
các triều đậi phong kến nước ngoài , nhất là về tổ chức
nhà nước.
- Nắm được quá trình thống nhất đất nước của Đinh
Bộ Lĩnh.
2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng phân tích và tổng hợp
kiến thức, kĩ năng vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước, kĩ năng
sử sụng bản đồ.
3. Thái độ: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền
thống lịch sử dân tộc, ý thức độc lập dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sơ đồ bộ máy nhà
nhước, bản đồ 12 sứ quân.
2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi,bút, vở soạn, sưu
tầm tranh ảnh.
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (…..phút)
Lớp 7A:………………………………..
Lớp 7B:………………………………..
Lớp7C:…………………………………
2. Kiểm tra bài cũ: (……phút). Hãy nêu sự hình thành
và phát triển xã hội phong kiến ở phương Đông và
phương Tây?
Trả lời: - Phương Đông: Hình thành sớm phát triển
muộnkhủng hoảng suy vong kéo dài.
- Phương Tây: Hình thành muộn, kết thúc sớm.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
*Hoạt động 1.(….phút). Tìm hiểu 1. Ngô Quyền dựng
về Ngô Quyền dựng nền độc lập. nền độc lâp.
HS : Đọc mục 1 SGK trang 25.
GV: Yêu cầu HS nhắc lại ý nghĩa
của chiến thắng Bạch Đằng 938. Năm 939 Ngô Quyền
?: Sau chiến thắng Bạch Đằng năm lên ngôi vua đóng đô ở
938 Ngô Quyền đã làm gì? Cổ Loa.
HS : Suy nghĩ trả lời cá nhân
GV: ( Ngô Quyền lên ngôi bỏ chức
tiết độ sứ, lập triều đình theo chế - Sơ đồ bộ máy nhà
độ quân chủ. Thiết lập một triều nước.
đình mới ở Trung ương).
?: Bộ máy nhà nước của Ngô Vua
Quyền được tổ chức ntn?
HS : Suy nghĩ trả lời
GV: Treo sơ đồ tổ chức bộ máy

Q võ
nhà nước lên bảng. Q văn
HS : Quan sát
?: Qua sơ đồ em có nhận xét gì về
vai trò của nhà vua?
Trả lời câu hỏi theo ý hiểu của
mình qua sơ đồ.
GV: Nhận xét và chuẩn kiến thức Thứ sử các
( Vua đứng đầu nhà nước nắm nọi châu
quyền hành. Giúp vua có quan văn,
quan võ. Thứ sử các châu thì có các
tướng do Ngô Quyền cử đi cai => Đất nước được yên
quản như Đinh Công Trứ ở châu bình.
hoan, Kiều Công Hãn ở châu
Phong…) 2. Tình hình chính trị
* Hoạt động 2. (…….phút). Tình cuối thời Ngô.
hình chính trị cuối thời Ngô.
HS : Đọc phần 2 SGK trang 25,26. - Năm 944 Ngô Quyền
Sau khi Ngô Quyền mất tình hình mất => Dương Tam
đất nước như thế nào? Kha cướp ngôi => Đất
HS : Đất nước rối loạn ( loạn 12 nước không ổn định.
sứ Quân) ( Loạn 12 sứ quân)
?: Ai đã cướp ngôi nhà Ngô?
HS : Dương Tam Kha.
GV: Về sau Ngô Văn đã lấy lại
được ngôi
* Thảo luận nhóm.
( …..phút).Ngẫu nhiên
?: Tại sao lại loạn 12 sứ quân?
- Các nhóm trao đổi
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm bổ sung
- GV: Hướng dẫn, nhận xét, chuẩn
kiến thức( Do mâu thuẫn nội bộ,
uy tín nhà Ngô giảm
GV: Dùng lược đồ loạn 12 sứ quân 3. Đinh Bộ Lĩnh
treo lên bảng. thống nhất đất
- Hướng dẫn các kí hiệu của lược nước.
đồ.
- HS : Quan sát
- Lên chỉ các địa điểm 12 sứ quân - Xây dựng căn cứ ở
dã nổi loạn. Hoa Lư (Ninh Bình)
- GV: Chuẩn kiến thức. - Liên kết, chiêu dụ các
* Hoạt động 3.(….phút ).Đinh Bộ sứ quân thống nhất đất
Lĩnh thống nhất đất nước. nước.
HS : Đọc phần 3.
?: Em biết gì về Đing Bộ Lĩnh?
HS : ( Đọc phần in nhỏ SGK).
Trước tình thế đất nước rối loạn
Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
HS : (Xây dựng căn cứ Hoa Lư, liên
kết chiêu dụ các sứ quân tiến đánh
các phương…).
?: Tại sao Đinh Bộ Lĩnh lại dẹp
yên được các sứ quân?
HS : (Vì nhân dân ủng hộ, có tài
đánh đâu thắng đó).
?: Việc Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12
sứ quân có ý nghĩa gì?
HS : Trao đổi ý kiến rồi trả lời
GV: Chuẩn kiến thức (Thống nhất
đất nước, lập lại hoà bình => tạo
điều kiện để xây dựng đất nước
vững mạnh chống lại âm mưu xâm
lược của kể thù).

4. Củng cố: (……phút ). Để tưởng nhớ tới công ơn của
những người dựng nước và giữ nước chúng ta phải làm
gì?
- Hệ thống lại nội dung bài.
5. Hướng học bài ở nhà: (….phút). Học bài và chuẩn
bị bài tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản