Lịch sử lớp 7 bài 9 (tt)

Chia sẻ: thientam1001

Sự phát triển kinh tế và văn hoá 1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ - Nông nghiệp: Có biện pháp khuyến nông , nông nghiệp phát triển. - Thủ công nghiệp: có các nghề thủ công cổ truyền phát triển

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 9 (tt)

TIẾT 12
NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH - TIỀN LÊ
(tiếp theo)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS nắm được:
Thời Đinh – Tiền Lê bộ máy nhà nước được xây
dựng hoàn chỉnh hơn thời Ngô.
- Nhà Đinh – Tiền Lê bước đầu xây dựng nền
kinh tế, văn hoá phát triển.
2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng phân tích và tổng
hợp kiến thức, kĩ năng vẽ sơ đồ bộ máy nhà
nước.
3. Thái độ: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào
về truyền thống lịch sử dân tộc, ý thức độc lập
dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, , tranh
ảnh đền thờ vua Đinh ở Ninh Bình, bảng phụ về
tổ chức bộ máy nhà nước.
2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi,bút, vở
soạn.
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
Lớp 7A:
……………………………………………………
…………………………….
Lớp 7B:
……………………………………………………
……………………………..
Lớp7C:
……………………………………………………
……………………………...
2. Kiểm tra bài cũ: (4phút).
Câu 1: (5 điểm). Hãy nêu ý nghĩa của cuộc kháng
chiến chống Tống của Lê Hoàn?
Trả lời: Khẳng định quyền làm chủ của đất
nước, đập tan âm mưu xâm lược của giặc ngoại
xâm.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
*Hoạt động 1.(15.phút). I . Sự phát triển
Tìm hiểu bước đầu xây kinh tế và văn hoá
dựng nền kinh tế tự chủ
HS : Đọc mục 1 SGK trang 1. Bước đầu xây
32. dựng nền kinh tế tự
GV:Cho HS điểm qua về chủ
tình hình kinh tế nông - Nông nghiệp: Có
nghiệp thời Đinh- Tiền Lê. biện pháp khuyến
HS : ( Chú trọng vấn đề nông , nông nghiệp
thuỷ lợi, nông nghiệp phát phát triển.
triển . Tiêu biểu có nghề - Thủ công nghiệp: có
trồng dâu, nuôi tằm) các nghề thủ công cổ
GV: Thủ công nghiệp thời truyền phát triển
Đinh – Tiền Lê thì sao?
HS : Hoạt động độc lập - Thương nghiệp:
GV: Sơ kết nội dung lên Buôn bán trong và
bảng ngoài nước được chú
GV: Thương nghiệp thế trọng => Đất nước
nào? được độc lập.
HS : Suy nghĩ trả lời ( Được
chú trọng . như chợ, và các
chung tâm buôn bán hình 2. Đời sống xã hội
thành ) và văn hoá
GV: Sơ kết và chuyển ý + Xã hội:
* Hoạt động 2. (20phút).
Đời sống xã hội và văn hoá. Vua

HS : Đọc phần 2 SGK trang Quan  Quan  Một số 
33,34 văn võ nhà sư

GV: Dùng bảng phụ gi sơ Nông  Thợ  Ng lam  1 số
dân T  nghề b  nhà 
đồ bộ máy nhà nước treo lên công bán sư
bảng. + Văn hoá:
* Thảo luận nhóm: (2 - Giáo dục chưa phát
Phút). Ngẫu nhiên theo bàn. triển
GV: Bộ máy thống trị thời - Đạo phật được
Lê có gì thay đổi? trọng dụng
- Các nhóm trao đổi - Ca hát nhảy múa
- Nhóm bạn nhận xét được ưa chuộng
- Các nhóm bổ sung
- GV: Quan sát nhận xét và
chuẩn kiến thức
GV: Sơ kết nội dung của bài
GV: Nhìn trên sơ đồ hãy chô
biết cuộc sống của nô tì?
GV: Tại sao các nhà sư thời
này lại được trọng dụng?
HS : Suy nghĩ trả lời
GV: Thời Đinh –Tiền Lê có
những loại hình văn hoá
nào?
HS : Hoạt động độc lập
Hiện nay còn tồn tại những
trò chơi đó không? em thích
nhất trò chơi nào?
HS : Tự đưa ra sở thích của
mình
GV: Trò chơi đó mang lai
cho em điều gì?
HS :( Rèn luyện sức khoẻ,
vui vẻ..)
GV: Chốt nội dung toàn bài
4. Củng cố: (……phút ). Để tưởng nhớ tới
công ơn của những người dựng nước và giữ
nước chúng ta phải làm gì?
- Hệ thống lại nội dung bài.
5. Hướng học bài ở nhà: (….phút).
Học bài và chuẩn bị bài tiếp theo
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản