Lịch sử lớp 7 bài 9 (tt)

Chia sẻ: thientam1001

Sự phát triển kinh tế và văn hoá 1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ - Nông nghiệp: Có biện pháp khuyến nông , nông nghiệp phát triển. - Thủ công nghiệp: có các nghề thủ công cổ truyền phát triển

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 9 (tt)

 

  1. TIẾT 12 NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH - TIỀN LÊ (tiếp theo) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được: Thời Đinh – Tiền Lê bộ máy nhà nước được xây dựng hoàn chỉnh hơn thời Ngô. - Nhà Đinh – Tiền Lê bước đầu xây dựng nền kinh tế, văn hoá phát triển. 2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng phân tích và tổng hợp kiến thức, kĩ năng vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước. 3. Thái độ: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc, ý thức độc lập dân tộc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, , tranh ảnh đền thờ vua Đinh ở Ninh Bình, bảng phụ về tổ chức bộ máy nhà nước. 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi,bút, vở soạn. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
  2. Lớp 7A: …………………………………………………… ……………………………. Lớp 7B: …………………………………………………… …………………………….. Lớp7C: …………………………………………………… ……………………………... 2. Kiểm tra bài cũ: (4phút). Câu 1: (5 điểm). Hãy nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn? Trả lời: Khẳng định quyền làm chủ của đất nước, đập tan âm mưu xâm lược của giặc ngoại xâm. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1.(15.phút). I . Sự phát triển Tìm hiểu bước đầu xây kinh tế và văn hoá dựng nền kinh tế tự chủ HS : Đọc mục 1 SGK trang 1. Bước đầu xây 32. dựng nền kinh tế tự GV:Cho HS điểm qua về chủ tình hình kinh tế nông - Nông nghiệp: Có
  3. nghiệp thời Đinh- Tiền Lê. biện pháp khuyến HS : ( Chú trọng vấn đề nông , nông nghiệp thuỷ lợi, nông nghiệp phát phát triển. triển . Tiêu biểu có nghề - Thủ công nghiệp: có trồng dâu, nuôi tằm) các nghề thủ công cổ GV: Thủ công nghiệp thời truyền phát triển Đinh – Tiền Lê thì sao? HS : Hoạt động độc lập - Thương nghiệp: GV: Sơ kết nội dung lên Buôn bán trong và bảng ngoài nước được chú GV: Thương nghiệp thế trọng => Đất nước nào? được độc lập. HS : Suy nghĩ trả lời ( Được chú trọng . như chợ, và các chung tâm buôn bán hình 2. Đời sống xã hội thành ) và văn hoá GV: Sơ kết và chuyển ý + Xã hội: * Hoạt động 2. (20phút). Đời sống xã hội và văn hoá. Vua HS : Đọc phần 2 SGK trang Quan  Quan  Một số  33,34 văn võ nhà sư GV: Dùng bảng phụ gi sơ Nông  Thợ  Ng lam  1 số dân T  nghề b  nhà  đồ bộ máy nhà nước treo lên công bán sư bảng. + Văn hoá:
  4. * Thảo luận nhóm: (2 - Giáo dục chưa phát Phút). Ngẫu nhiên theo bàn. triển GV: Bộ máy thống trị thời - Đạo phật được Lê có gì thay đổi? trọng dụng - Các nhóm trao đổi - Ca hát nhảy múa - Nhóm bạn nhận xét được ưa chuộng - Các nhóm bổ sung - GV: Quan sát nhận xét và chuẩn kiến thức GV: Sơ kết nội dung của bài GV: Nhìn trên sơ đồ hãy chô biết cuộc sống của nô tì? GV: Tại sao các nhà sư thời này lại được trọng dụng? HS : Suy nghĩ trả lời GV: Thời Đinh –Tiền Lê có những loại hình văn hoá nào? HS : Hoạt động độc lập Hiện nay còn tồn tại những trò chơi đó không? em thích nhất trò chơi nào? HS : Tự đưa ra sở thích của mình
  5. GV: Trò chơi đó mang lai cho em điều gì? HS :( Rèn luyện sức khoẻ, vui vẻ..) GV: Chốt nội dung toàn bài 4. Củng cố: (……phút ). Để tưởng nhớ tới công ơn của những người dựng nước và giữ nước chúng ta phải làm gì? - Hệ thống lại nội dung bài. 5. Hướng học bài ở nhà: (….phút). Học bài và chuẩn bị bài tiếp theo
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản