Lịch sử lớp 7 - Làm bài tập lịch sử

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức: Học sinh nắm được: - Một số kiến thức cơ bản đã học trong phần chương III và chương IV 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về dân tộc.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Làm bài tập lịch sử

Làm bài tập lịch sử
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được:

- Một số kiến thức cơ bản đã học trong phần chương III và chương IV

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm và tự luận

3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về dân tộc.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập

2. Học sinh: Vở bài tập và sách giáo khoa.

III. Tiến trình tổ chức dạy- học:

1. ổn định tổ chức lớp: (1phút)

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

* Hoạt động 1: ( 8phút). Bài tập 1 1. Bài tập 1: Sự bùng nổ của cuộc

GV: Sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa nông dân khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế

nửa cuối thế kỷ XIV chứng tỏ điều gì? kỷ XIV chứng tỏ điều gì?

HS: Trả lời

GV:Cho hs khác nhận xét bổ sung. - ý thức của nông dân đã được giác
GV: Chuẩn kiến thức. ngộ và nâng cao.

2. Bài tập 2: Hồ Quý Ly có những

* Hoạt động 2: ( 9phút). Bài tập 2. cải cách gì về chính trị.GV: Theo em Hồ Quý Ly có những cải cách gì - Thay đổi một số đơn vị hành hính

về chính trị? cấp trấn, thay đổi toàn bộ các quan

HS: Trao đổi trả lời lại trong triều bằng họ hàng thân

GV: Hướng dẫn và chuẩn kiến thức. tích.* Hoạt động 3: ( 6phút). Bài tập 3: 3.Bài tập 3: ý nghĩa và tác dụng

GV: Nêu ý nghĩa và tác dụng của cải cách Hồ của cải cách Hồ Quý Ly?

Quý Ly?

HS: Trả lời ( Khuyến khích hs trả lời cho điểm). - Giải quyết được những yêu cầu bức

GV: Chuẩn kiến thức thiết của nhân dân....* Hoạt động 4: ( 10phút). Bài tập 4 4.Bài tập 4: Tại sao nhà Trầ ba lần

kháng chiến chống quân xâm lược

HS: Đọc và làm bài theo yêu cầu nội dung bài Mông – Nguyên đều giành thắng

tập lợi?

GV: Chuẩn kiến thức. Đáp án:
- Vì nhà trần quan tâm đến đời sống

của nhân dân

- Động viên mọi tầng lớp tham gia

kháng chiến

- Quân đội Việt Nam chiến đấu dũng

cảm

- Sự lãnh đạo đúng đắn, có chiến

lược chiến thuật đúng đắn của vua

Trần.

5. Bài tập 5: Chính sách cai trị của

* Hoạt động 5: ( 7phút). Bài tập 5. Cho biết nhà Minh đối với nước ta như thế

chính sách cai trị của nhà Minh đối vứi nước nào?

ta? Đáp án:

HS: Làm bài Chính sách tàn bạo, xóa bỏ quốc hiệu

GV: Kiểm tra 2 hs trình bày của ta, đặt ra các thứ thuế vô lý...

GV: Cho điểm và chuẩn kiến thức?
4. Củng cố: ( 3 phút ) :
- GV: Thu vở bài tập của hs để chấm điểm.

5. Hướng học bài ở nhà: (2phút).

Ôn tập chuẩn bị thi học kì .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản