Lịch sử lớp 7 - Nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức: HS nắm được: - Các sự kiện về việc thành lập nhà Lý cùng việc dời đô về Thăng Long - Việc tổ chức lại bộ máy nhà nước xây dựng luật pháp và quân đội 2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng phân tích ,nêu ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kỹ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch lử 3. Thái độ: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc, ý thức độc lập dân tộc.Pháp luật nhà nước là...

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Nhà lý đẩy mạnh công cuộc xây

dựng đất nước

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nắm được:

- Các sự kiện về việc thành lập nhà Lý cùng việc dời đô về Thăng Long

- Việc tổ chức lại bộ máy nhà nước xây dựng luật pháp và quân đội

2. Kỹ năng: Rèn thêm kĩ năng phân tích ,nêu ý nghĩa các chính sách xây

dựng và bảo vệ tổ quốc. Kỹ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch lử

3. Thái độ: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử dân

tộc, ý thức độc lập dân tộc.Pháp luật nhà nước là cơ sở việc xây dựng và bảo

vệ tổ quốc .

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, , tranh ảnh đền thờ vua Đinh ở

Ninh Bình, bảng phụ về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập

III. Tiến trình tổ chức dạy- học:

1. ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (3phút).

Thời Đinh – Tiền Lê có loại hình văn hoá dân gian nào? em thích những

loại hình văn hoá nào?

Hs: ( - có những loại hình văn hoá như ca hát, nhảy múa , đua thuyền …

- Hs tự chọn những trò chơi mà mình thích)

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

*Hoạt động 1.(21.phút). Sự thành lập nhà Lý

HS : Đọc mục 1 SGK trang 35 1. Sự thành lập nhà Lý

Gv: Vua Lê Long Đĩnh mác bệnh trĩ không thể - Năm 1009 Lê long Đĩnh chết .

ngồi được mà chỉ ngồi coi chầu . Ông là một Triều Tiền Lê chấm dứt

ông vua tàn bạo nhân dân ai cũng căm giét ,

những việc của ông cho người vào cũi thả vào

vạc dầu sôi , dùng dao cùn để sẻo thịt người…

Gv: Khi Long Đĩnh chết quan lại trong triều tôn

ai làm vua?

Hs: (Lý Công Uẩn )

Tại sao lại tôn lại tôn Lý Công Uẩn lên làm - Lý Công Uẩn lên ngôi => Nhà Lý

vua? thành lập. Hiệu ( thuận thiên ) . Dời

Hs: Suy nghĩ trả lời đô về Thăng Long
Gv: (Vì ông có đức , có tài nên được triều thần

trọng dụng )

* Thảo luận nhóm: (2 Phút). Ngẫu nhiên theo

bàn.

Gv: Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?

- Các nhóm trao đổi

- Nhóm bạn nhận xét

- Các nhóm bổ sung - Năm 1054 Lý Công Uẩn đổi tên

- GV: Quan sát nhận xét và chuẩn kiến thức( So nước là Đại Việt

sánh địa thế Thăng Long thuận lợi cho việc dời + Xã hội:

đô) - Chính quyền Trung Ương

Gv: Dưới thời Lý nước ta có tên là gì?

Hs: ( Đại Việt ) Vua,quan đại
thần
Gv: Nhà Lý chia nước thành bao nhiêu lộ?
Quan Quan
Hs: ( 24 lộ ) võ võ

Gv: Treo bảng phụ ghi sẵn về tổ chức hành
Lộ, Phủ
chính nhà nước của nhà Lý.

Gv: Em có nhận xét gì về tổ chức hành chính

nhà nước thời Lý/
Huyện
Hs: Khuyến khích hs khá, giởi trả lời
Gv: Sơ kết mục và chuyển ý
Hương, Hương, xã
2. Luật pháp và quân đội+ Luật pháp.

Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ luật

* Hoạt động 2. (15phút). Đời sống xã hội và “ Hình Thư”

văn hoá.

HS : Đọc phần 2 SGK trang 37

Gv: Dưới thời Lý đã được ban hành bộ luật

nào?

Hs: Năm 1042 ban hành bộ luật “ Hình Thư” + Quân đội:

Gv: Đây là bộ luật thành văn đầu tiên của nhà Chia làm hai bộ phận.

nước ta. - Cấm quân ( Bao vệ vua và kinh

Gv: Luật pháp ra đời có tác dụng gì? thành)

Hs: Suy nghĩ trả lời - Quân địa phương ( Quân ở phủ, lộ,

Gv: ( Bảo vệ vua, chú ý phát triển sản xuất và thực hiện chính sách “ ngụ binh ư

quyền lợi của nhân dân) nông”

Gv: Về quân đội nhà Lý thì thế nào?
Hs: Trả lời theo SGK + Chính sách đối ngoại:

Gv: sơ kết nội dung và giải thích chính sách Bình đẳng với các nước láng giềng

“ngụ binh ư nông”

Gv: Đối với chính sách đối ngoại của nhà Lý thì

sao?

Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân

Gv: Sơ kết nội dung toàn bài4. Củng cố: (3phút ). Để tưởng nhớ tới công ơn của những người dựng

nước và giữ nước chúng ta phải làm gì?

- Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho người thân cận nắm

giữ?

- Hệ thống lại nội dung bài.

5. Hướng học bài ở nhà: (2phút).

Học bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản