Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ XIII

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức: Thông qua bài hs nắm được: - Nguyên nhân nhà Lý sụp đổ. Nhà Trần thay thế có những cảI cách và bổ xung pháp luật. Nhân dân đấu tranh chống áp bức bóc lột . 2. Kỹ năng: Có thêm kỹ năng tư duy, vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước, kỹ năng quan sát . 3. Thái độ: Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết đấu tranh bất khuất chống áp bức bóc lột, tỏ lòng biết ơn tổ tiên và có ý thức trong truyền thống dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo...

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ XIII

Nước đại việt thế kỷ XIII
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Thông qua bài hs nắm được:

- Nguyên nhân nhà Lý sụp đổ. Nhà Trần thay thế có những cảI cách và bổ

xung pháp luật. Nhân dân đấu tranh chống áp bức bóc lột .

2. Kỹ năng: Có thêm kỹ năng tư duy, vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước, kỹ năng

quan sát .

3. Thái độ: Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết đấu tranh bất khuất chống áp

bức bóc lột, tỏ lòng biết ơn tổ tiên và có ý thức trong truyền thống dân tộc

trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bảng phụ về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.

2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập

III. Tiến trình tổ chức dạy- học:

1. ổn định tổ chức lớp: (1..phút)

. Kiểm tra bài cũ: (3phút).

Kiểm tra vở và bài tập của hs.

3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung

* Hoạt động 1: ( 15 phút). tìm hiểu về nhà Lý I. Nhà Trần thành lập

sụp đổ. 1. Nhà Lý sụp đổ.

Hs: Đọc nội dung SGK

Gv: Cuối thế kỷ XII Nhà Lý rơI vào tình trạng - Cuối thế kỷ XII . Nhà Lý suy yếu

như thế nào?

Hs: (Ngày càng suy yếu)

Gv: được biểu lộ qua những điểm nào? - Dân nghèo khổ => Họ đứng lên đấu

Hs: ( Đời sống nhân dân không được ổn định , tranh.

nhiều năm mất mùa..)

Gv: Trước tình thế đó nhân dân đã làm gì?

Hs: Suy nghĩ trả lời

Gv: Sơ kết nội dung

Gv: Đứng trước cuộc nổi dậy của nhân dân và - Nhà Lý phảI dựa vào nhà Trần.

các thế lực phong kiến ở địa phương nhà Lý

phải làm gì?

Hs: PhảI dựa vào nhà Trần

Gv; Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào?

Hs: Suy nghĩ và đọc SGK

GVG: Nhà Trần thành lập là sự cần thiết hợp - Năm 1226 nhà Trần thành lập.
quy luật trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy gờ.

* Hoạt động 2: ( 15phút). Nhà Trần củng cố 2. Nhà Trần củng cố chế đội phong

chế độ phong kiến tập quyền. kến tập quyền.

Hs: Đọc nội dung SGK - Chính quyền trung ương:

Gv: Trong việc củng cố chế độ phong kiến tập

quyền nhà Trần đã thiết lập bộ máy nhà nước Vua,quan đại
thần
như thế nào?
Quan Quan
Hs: Suy nghĩ và đọc SGK để trả lời? võ võ

Gv: Trong bộ máy nhà nước chính quyền trung
Chính quyền địa phương:
ương được tổ chức như thế nào?
Lộ, Phủ
Hs: Suy nghĩ trả lời

Bạn khác bổ sung ý kiến.

Gv: Treo bảng phụ vê sơ đồ bộ máy nhầ nước Huyện –
châu
lên bảng.

Gv : Chính quyền địa phương được tổ chức như

thế nào?

Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân

GV: Chia làn 12 lộ, và có các chức quan như hà

đê sứ, đồn điền sứ cai quản các bộ phận ở địa

phương.

* Thảo luận nhóm ( 3 phút) ngẫu nhiên.

Gv: Em có nhận xét gì vè bộ máy nhà nhước 3. Luật pháp thời Trần.

thời Trần so với thời Lý?

Hs: - Các nhóm thảo luận - Ban hành bộ luật mới “ Quốc triều

- Đại diện nhóm trả lời

- Nhóm bạn bổ xung Hình luật”

Gv: Sơ kết nội dung ( Giống nhau: Đều có các

quan lại. Khác nhau: có TháI y viện, hà đê sứ, Nông dân Nôn
không có g
đồn điền sứ…) - Đặt cơ quan thẩm hình viện dân
ruộng để xét

* Hoạt động 3: ( 10 phút) Pháp luật thời Trần sử việc kiện cáo.

Gv: Em hãy trình bày những nét chính về pháp

luật thời Trần?
Hs: Suy nghĩ trả lời

Gv: Bộ luật ra đời có tác dụng gì?

Hs: Suy nghĩ trả lời , bạn khác nhận xét

Gv: Luật pháp thời Lý với thời Trần có gì khác

nhau?

Hs: ( Thời Trần chặt trẽ hơn có cơ quan thẩm

hình viện xét xử việc kiện cáo của nhân dân.Gv: Sơ kết vềnội dung toàn bài.4. Củng cố: (3phút ).* Thảo luận nhóm.( 3 phút)

- Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào?

- Luật pháp thời Trần ra sao?

- Tưởng nhớ tới công lao của các vị anh hùng đã có công với nước,

nhân dân ta đã làm gì?

5. Hướng học bài ở nhà: (1phút).Học bài, chuẩn bị bài tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản