Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ XIII

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
148
lượt xem
12
download

Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ XIII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Thông qua bài hs nắm được: - Nguyên nhân nhà Lý sụp đổ. Nhà Trần thay thế có những cảI cách và bổ xung pháp luật. Nhân dân đấu tranh chống áp bức bóc lột . 2. Kỹ năng: Có thêm kỹ năng tư duy, vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước, kỹ năng quan sát . 3. Thái độ: Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết đấu tranh bất khuất chống áp bức bóc lột, tỏ lòng biết ơn tổ tiên và có ý thức trong truyền thống dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ XIII

  1. Nước đại việt thế kỷ XIII I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Thông qua bài hs nắm được: - Nguyên nhân nhà Lý sụp đổ. Nhà Trần thay thế có những cảI cách và bổ xung pháp luật. Nhân dân đấu tranh chống áp bức bóc lột . 2. Kỹ năng: Có thêm kỹ năng tư duy, vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước, kỹ năng quan sát . 3. Thái độ: Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết đấu tranh bất khuất chống áp bức bóc lột, tỏ lòng biết ơn tổ tiên và có ý thức trong truyền thống dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần. 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. ổn định tổ chức lớp: (1..phút) . Kiểm tra bài cũ: (3phút). Kiểm tra vở và bài tập của hs. 3. Bài mới:
  2. Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 15 phút). tìm hiểu về nhà Lý I. Nhà Trần thành lập sụp đổ. 1. Nhà Lý sụp đổ. Hs: Đọc nội dung SGK Gv: Cuối thế kỷ XII Nhà Lý rơI vào tình trạng - Cuối thế kỷ XII . Nhà Lý suy yếu như thế nào? Hs: (Ngày càng suy yếu) Gv: được biểu lộ qua những điểm nào? - Dân nghèo khổ => Họ đứng lên đấu Hs: ( Đời sống nhân dân không được ổn định , tranh. nhiều năm mất mùa..) Gv: Trước tình thế đó nhân dân đã làm gì? Hs: Suy nghĩ trả lời Gv: Sơ kết nội dung Gv: Đứng trước cuộc nổi dậy của nhân dân và - Nhà Lý phảI dựa vào nhà Trần. các thế lực phong kiến ở địa phương nhà Lý phải làm gì? Hs: PhảI dựa vào nhà Trần Gv; Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào? Hs: Suy nghĩ và đọc SGK GVG: Nhà Trần thành lập là sự cần thiết hợp - Năm 1226 nhà Trần thành lập.
  3. quy luật trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy gờ. * Hoạt động 2: ( 15phút). Nhà Trần củng cố 2. Nhà Trần củng cố chế đội phong chế độ phong kiến tập quyền. kến tập quyền. Hs: Đọc nội dung SGK - Chính quyền trung ương: Gv: Trong việc củng cố chế độ phong kiến tập quyền nhà Trần đã thiết lập bộ máy nhà nước Vua,quan đại thần như thế nào? Quan Quan Hs: Suy nghĩ và đọc SGK để trả lời? võ võ Gv: Trong bộ máy nhà nước chính quyền trung Chính quyền địa phương: ương được tổ chức như thế nào? Lộ, Phủ Hs: Suy nghĩ trả lời Bạn khác bổ sung ý kiến. Gv: Treo bảng phụ vê sơ đồ bộ máy nhầ nước Huyện – châu lên bảng. Xã
  4. Gv : Chính quyền địa phương được tổ chức như thế nào? Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân GV: Chia làn 12 lộ, và có các chức quan như hà đê sứ, đồn điền sứ cai quản các bộ phận ở địa phương. * Thảo luận nhóm ( 3 phút) ngẫu nhiên. Gv: Em có nhận xét gì vè bộ máy nhà nhước 3. Luật pháp thời Trần. thời Trần so với thời Lý? Hs: - Các nhóm thảo luận - Ban hành bộ luật mới “ Quốc triều - Đại diện nhóm trả lời - Nhóm bạn bổ xung Hình luật” Gv: Sơ kết nội dung ( Giống nhau: Đều có các quan lại. Khác nhau: có TháI y viện, hà đê sứ, Nông dân Nôn không có g đồn điền sứ…) - Đặt cơ quan thẩm hình viện dân ruộng để xét * Hoạt động 3: ( 10 phút) Pháp luật thời Trần sử việc kiện cáo. Gv: Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần?
  5. Hs: Suy nghĩ trả lời Gv: Bộ luật ra đời có tác dụng gì? Hs: Suy nghĩ trả lời , bạn khác nhận xét Gv: Luật pháp thời Lý với thời Trần có gì khác nhau? Hs: ( Thời Trần chặt trẽ hơn có cơ quan thẩm hình viện xét xử việc kiện cáo của nhân dân. Gv: Sơ kết vềnội dung toàn bài. 4. Củng cố: (3phút ).* Thảo luận nhóm.( 3 phút) - Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào? - Luật pháp thời Trần ra sao? - Tưởng nhớ tới công lao của các vị anh hùng đã có công với nước, nhân dân ta đã làm gì? 5. Hướng học bài ở nhà: (1phút).Học bài, chuẩn bị bài tiếp theo.
Đồng bộ tài khoản