Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ xiii (Tiếp theo)

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức: Thông qua bài hs cần nắm được: - Những biện pháp của nhà Trần trong việc xây dựng và củng cố quốc phòng, phục hồi và phát triển kinh tế. 2. Kỹ năng: Có thêm kỹ năng tư duy, đối triếu các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần sáng tạo trong xây dựng bà bảo vệ tổ quốc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Các câu hỏi trắc nghiệm 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập....

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thế kỷ xiii (Tiếp theo)

Nước đại việt thế kỷ xiii

(Tiếp theo)I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Thông qua bài hs cần nắm được:

- Những biện pháp của nhà Trần trong việc xây dựng và củng cố quốc

phòng, phục hồi và phát triển kinh tế.

2. Kỹ năng: Có thêm kỹ năng tư duy, đối triếu các sự kiện lịch sử.

3. Thái độ: Giáo dục tinh thần đoàn kết, tinh thần sáng tạo trong xây dựng

bà bảo vệ tổ quốc.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Các câu hỏi trắc nghiệm

2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập

III. Tiến trình tổ chức dạy- học:

1. ổn định tổ chức lớp: (1..phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (3phút).

Gv: Luật pháp của thời Trần với thời Lý có gì giỗng và khác nhau.
Hs: Syu nghĩ và trả lời theo nội dung bài rước đã học.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

* Hoạt động 1: ( 15 phút). tìm hiểu về nhầ I. Nhà Trần xây dựng quân đội và

Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc và phát triển kinh tế.

phòng. 1. Nhà Trần xây dựng quân đội và

Hs: Đọc nội dung SGK củng cố quốc phòng.

Gv: Vì sao khi mới thành lập, nhà trần rất quan

tâm tới việc xây dựng quân đội và củng cố quốc

phòng?

Hs: ( Nước ta luân đứng trước nguy cơ ngoại

xâm nhất là thời kỳ đế quốc Mông - Nguyên Cấm quân

đang mở rộng xâm lược) - Quân đội :

Gv: Tổ chức quân đội thời Trần như thế nào? Quân địa phương

Hs: (chia làm 2 bọ phận Cấm quân , quân địa

phương)

Gv: Cấm quân là những người như thế nào?

Làm việc ở đâu?

Hs: (là những người khoẻ mạnh ở quê nhà Trần

được tuyển chọn. Bảo vệ vua và các kinh thành)
Gv: Quân địa phương ở đồng bằng gọi là chính

binh, ở miền núi gọi là phiên binh.

Gv: Vì sao nhà Trần chỉ kén chọn những thanh

niên khoả mạnh ở quê họ Trần để vào cấm

quân?

Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân.

Gv: ( Để tăng độ tin cậy trong việc bảo vệ triều

đình, và nhà vua)

Gv: Quân đội nhà Trần được tuyển chọn theo

chính sách và chủ trương nào?

Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân - áp dụng chính sách ngụ binh ư

Gv: (- Chính sách. Ngụ binh ư nông ( tiếp tục nông.

chính sách của triều Lý)

- Chủ trương: Quân lính cốt tinh nhuệ

không cốt đông)

Gvg: Nhân dân ta dưới thời Trần rất chuộng võ

nghệ , các lò vật được mở khắp nơi, vì vậy quân

đội thời Trần luân được luyện tập binh pháp và

luyện tập võ nghệ . Nhà Trần chủ trương chọn

quân lính không thiên về sớ lượng mà chỉ chọn
những người giỏi. - Củng cố quốc phòng:

Gv: Để củng cố quốc phòng nhà Trần đã làm

gì? - Xây dựng tình đoàn kết trong quân

Hs: Xây dựng tình đoàn kết trong quân đội đội.

Cử các tướng giỏi giữ các chức vụ quan trọng - Học tập binh pháp , luyện tập võ

ở những nơi hiểm yếu, Kiểm tra thường suyên nghệ.

việc phòng bị)

Gv: Sơ kết và chuẩn kiến thức.

* Thảo luận nhóm ( 3 phút) ngẫu nhiên.

Gv: Tác dụng của chủ trương đó như thế nào?

Hs: - Các nhóm thảo luận

- Đại diện nhóm trả lời

- Nhóm bạn bổ xung

Gv: Sơ kết nội dung (Lấy đoản binh thắng

trường trận lấy ngắn nuôi dài = > Phát huy sức

mạng của toàn dân tộc. 2. Phục hồi và phát triền kinh tế.

* Hoạt động 2: ( 18phút).phục hồi và phát

triển kinh tế. + Nông nghiệp

Hs: Đọc nội dung dung SGK

Gv: Nhà Trần đã làm gì để phát triển nông Chú trọng việc khai hoang, đắp đê ,
nghiệp? nạo vét kênh mương.

Hs: Khuyến khích hs yếu trả lời

Gv: Sơ kết nội dung lên bảng.

Gv: Em có nhận xét gì về những chủ trương

phát triển nông nghiệp thời Trần?

Hs: Hs: ( Phù hợp với, kịp thời để phát triển

nông nghiệp) => nhanh chóng được phục hồi + Thủ công nghiệp:

nền nông nghiệp ngày càng phát triển. Ngày càng phát triển ( Đò gốm, dệt,

Gv: Em hãy kể tên các nghề thủ công nghiệp chế tạo vũ khí, đúc đồng…)

của nhân dân?

Hs: liệt kê theo SGK. + Thương nghiệp:

Gv: (Trình độ thủ công ngày càng cao) Trao đổi buôn bán trong và ngoài

Gv: Nông nghiệp và thương nghiệp phát triển nước ngày càng mở rộng.

nó có tác dụng gì đến thương nghiệp?

Hs: (Tạo điều kiện cho việc buôn bán trong và

ngoài nước phát triển)

Gv: (Tại Thăng Long lúc bấy giờ có 61 phố

phường => Chứng tỏ thương nghiệp ngày càng

được mở rộng ( sôi nổi nhất là các cửa biển,

như ở Hội Tống Vân Đồn)
4. Củng cố: (3phút ).

- Gv: Cho hs chơi trò chơi hái hoa dân chủ tìm hiểu về việc nhà trần xây

dựng quân

đội và phát triển KT?

Hình thức các câu đã viết sẵn vào phiếu, hs lên chọn câu hỏi và trả lời.

5. Hướng học bài ở nhà: (1phút).

Học bài, chuẩn bị bài tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản