Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527)

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức: Học sinh nắm được: - Giúp hs nắm được nét cơ bản về tình hình chính trị, quân sự, pháp luật thời Lê Sơ. - Thời Lê Sơ là nhà nước quân chủ Trung Ương tập quyền được xây dựng và củng cố vững mạnh, quân đội hùng mạnh có tổ chức chặt chẽ. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng so sánh và đối chiếu các sự kiện lịch sử 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong học tập. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên:...

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527)

Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được:

- Giúp hs nắm được nét cơ bản về tình hình chính trị, quân sự, pháp luật thời

Lê Sơ.

- Thời Lê Sơ là nhà nước quân chủ Trung Ương tập quyền được xây dựng và

củng cố vững mạnh, quân đội hùng mạnh có tổ chức chặt chẽ.

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng so sánh và đối chiếu các sự kiện lịch sử

3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách

nhiệm trong học tập.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bảng phụ về sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ

2. Học sinh: Vở bài tập và sách giáo khoa.

III. Tiến trình tổ chức dạy- học:

1. ổn định tổ chức lớp: (1phút)

2Kiểm tra bài cũ:(4 phút): Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

HS: Trả lời:

GV: Chuẩn kiến thức và đánh giá cho điểm.
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

* Hoạt động 1: ( 12phút). Tổ chức I. Tình hình chính trị, Quân Sự , pháp luật.

bộ máy nhà nước. 1. Tổ chức bộ máy chính quyền.
Vua
HS: Đọc nội dung phần 1 SGK.

GV: Sau khi đuổi quân Minh ra khỏi

nước ta Lê Lợi đã lên ngôi Hoàng Đế Trung
ương Địa
khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt xây phương

dựng lại bộ máy nhà nước mới. Hộ Lễ
Lạ bi Hìn Côn
i nh h g
GV: Đứng đầu nhà nước là ai?

HS: Trẩ lời.

GV: Kết hợp treo bảng phụ đã vẽ sẵn

lên bảng

HS: Chuẩn kiến thức

GV: Chính quyền Trung Ương được

tổ chức như thế nào?

HS: Trả lời

GV: (Chia làm 6 bộ. Vua trực tiếp chỉ

đạo)

GV: Chính quyền địa phương thì sao?
HS; Trả lời
Tự Viện Q Ngự 13 đạo
GV: Chuẩn kiến thức (Chia làm 13 Hàn Sử sử và có 3
Lâm Viê Đài ti phụ
đạo...) (Đô ti,

GV: Dùng lược đồ trình bày toàn bộ Phủ

về bộ máy hành chính nhà nước của
Huyện
thời Lê Sơ. (châu)

HS: Chuẩn kiến thức

3. ).Ttổ chức quân đội.* Hoạt động 2: ( 10phút). tổ chức

quân đội.

HS: Đọc nội dung SGK

GV: Quân đội được tổ chức như thế

nào?
HS: Trả lời

GV: Chuẩn kiến thức

GV: Quân đội có những binh chủng

nào?

HS: Trả lời

GV: Chuẩn kiến thức(Thủy binh,

tượng binh, bộ binh, kị binh)

HS: Đọc Đại việt sử kí toàn thư

GV; Em có nhận xét gì qua chủ

trương của nhà nhước trong việc bảo

vệ tổ quốc qua đoạn trích trên?

HS: Trả lời

GV: Chuẩn kiến thức

* Hoạt động 3: ( 13phút).Pháp luật .

HS: Đọc nội dung SGK

GV:Thời Lê Sơ có bộ luật gì

HS: Trả lời

* Thảo luận nhóm: (3 phút). Ngẫu

nhiên theo 4 tổ.

GV: Bộ luật có nội dung như thế
nào?

HS:- Các nhóm thảo luận

- Đại diện nhóm trình bày

- Các nhóm nhận xét bổ xung

GV: Chuẩn kiến thức4. Củng cố: ( 3 phút ):

So sánh bộ luật hinh thư với quốc triều hình luật có đặc điểm gì giống và

khác nhau?

HS; Trả lời

GV: Sơ kết bài.

5. Hướng học bài ở nhà: (2phút).

Đọc tiếp phần III và học bài cũ. .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản