Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527) (Tiếp theo)

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
276
lượt xem
14
download

Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527) (Tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Học sinh nắm được: - Giúp hs nắm được nét cơ bản về những nét cơ bản về tình hình kinh tế xã hội thời Lê Sơ có nền kinh tế phát triển về mọi mặt. - Sự phân chia xã hội thành hai giai cấp chính. Địa chủ phong kiến, nông dân = Đời sống các tầng lớp nhân dân ổn định 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự hào về thời kì thịnh trị của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527) (Tiếp theo)

  1. Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527) (Tiếp theo) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: - Giúp hs nắm được nét cơ bản về những nét cơ bản về tình hình kinh tế xã hội thời Lê Sơ có nền kinh tế phát triển về mọi mặt. - Sự phân chia xã hội thành hai giai cấp chính. Địa chủ phong kiến, nông dân => Đời sống các tầng lớp nhân dân ổn định 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự hào về thời kì thịnh trị của đất nước II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ về tổ chức xã hội. 2. Học sinh: Vở bài tập và sách giáo khoa. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. ổn định tổ chức lớp: (1phút) 2.Kiểm tra bài cũ:(4 phút): Bộ luật Hồng Đức có đặc điểm gì mới? HS: Trả lời:
  2. GV: Chuẩn kiến thức và đánh giá cho điểm. 3. Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: (20 phút). II. Tình hình kinh tế, xã hội Tìm hiểu về tình hình kinh 1. Kinh tế. tế HS: Đọc nội dung SGK GV: Dưới ách thống trị của + Nông nghiệp: nhà minh tình hình nước ta - Giải quyết tình trạng ruộng đất cho như thế nào? nhân dân. HS; Trả lời GV; Chuẩn kiến thức( Làng xóm tiêu điề, ruộng đất bỏ hoang...) GV: Vậy Thời tiền Lê đã có những biện pháp gì để khắc phục tình trạng đó? HS: Trả lời GV; Chuẩn kiến thức
  3. GV; Giải quyết bằng cách nào? HS;Trả lời theo nội dung SGK GV: (Cho 25 vạn lính về quê để làm ruộng và kêu gọi - Thực hiện phép quân điền nhân dân phiêu tán về quê - Khuyến khích bảo vệ sản xuất làm ruộng) GV: Cho hs tìm hiểu thuật ngữ - Khuyến nông sứ - Hà đê sứa - Đồn điền sứ GV: Chuẩn kiến thức và giải thích phép quân điền(Cứ 6 năm chia lại + Công thương nghiệp. ruộng đất công của làng xã. Quan lại và phụ nữ cũng Phát triển nhiều nghành nghề thủ công ở làng được chia ruộng) xã GV; Em có nhận xét gì về
  4. nông nghiệp thời Lê Sơ? HS; Trả lời - Trong nước: Chợ phát triển GV; Chuẩn kiến thức và - Ngoài nước: Buôn bán giao thương chuyển ý với nước ngoài GV: Về công thương nghiệp thì thế nào? HS: Trả lời Em có nhận xét gì về thủ 2. Xã hội. công nghiệp nước ta thời kì này? Xã Hội HS: Trả lời GV: (Xuất hiện nhiều các nghề thủ công ,các phường Giai Tầng cấp lớp phát triển mạnh và có nhiều Địa Nôn Thị Thươ Thợ Nô các xưởng mới) chủ g Dân ng thủ tì phong dân nhân côn GV; Triều Lê có biện pháp kiến g gì để phát triển buôn bán? HS; Trả lời GV; (Mở các chợ để trao đổi buôn bán, và giao
  5. thương với nước ngoài) * Hoạt động 2: (15 phút). Xã hội HS; Đọc nội dung phần 2. GV: Xã hội thời Lê Xơ có những giai cấp và tầng lớp nào? HS; Trả lời GV; Dùng bảng phụ Trống treo lên bảng HS: Lên thực hiện trên bảng phụ GV; Quyền lợi và địa vị của giai cấp, tầng lớp ra sao? HS; Trả lời GV:(Địa chue nắm trong tay nhiều ruộng đất và nắm chính quyền. Các tầng lớp khác nộp tô thuế cho nhà nước)
  6. GV: Hãy so sánh xã hội thời lê Sơ với nhà Trần có gì khác nhau? HS; Trả lời GV: Chuẩn kiến thức (Nô tì thời Lê Sơ đã được giảm dần, giảm bớt những bất công trong xã hội) 4. Củng cố: ( 3 phút ): Tại sao nói thời Lê Sơ là thời thịnh trị? Hệ thống lại nội dung toàn bài 5. Hướng học bài ở nhà: (2phút). Đọc tiếp phần còn lại
Đồng bộ tài khoản