Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527) (Tiếp theo)

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức: Học sinh nắm được: - Giúp hs nắm được nét cơ bản về những nét cơ bản về tình hình kinh tế xã hội thời Lê Sơ có nền kinh tế phát triển về mọi mặt. - Sự phân chia xã hội thành hai giai cấp chính. Địa chủ phong kiến, nông dân = Đời sống các tầng lớp nhân dân ổn định 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện lịch sử. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự hào về thời kì thịnh trị của...

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527) (Tiếp theo)

Nước đại việt thời lê sơ (1428-1527)

(Tiếp theo)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được:

- Giúp hs nắm được nét cơ bản về những nét cơ bản về tình hình kinh tế xã

hội thời Lê Sơ có nền kinh tế phát triển về mọi mặt.

- Sự phân chia xã hội thành hai giai cấp chính. Địa chủ phong kiến, nông

dân => Đời sống các tầng lớp nhân dân ổn định

2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện lịch sử.

3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự hào về thời kì thịnh trị của

đất nước

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bảng phụ về tổ chức xã hội.

2. Học sinh: Vở bài tập và sách giáo khoa.

III. Tiến trình tổ chức dạy- học:

1. ổn định tổ chức lớp: (1phút)

2.Kiểm tra bài cũ:(4 phút): Bộ luật Hồng Đức có đặc điểm gì mới?

HS: Trả lời:
GV: Chuẩn kiến thức và đánh giá cho điểm.

3. Bài mới.

Hoạt động của thầy và trò Nội dung* Hoạt động 1: (20 phút). II. Tình hình kinh tế, xã hội

Tìm hiểu về tình hình kinh 1. Kinh tế.

tế

HS: Đọc nội dung SGK

GV: Dưới ách thống trị của + Nông nghiệp:

nhà minh tình hình nước ta - Giải quyết tình trạng ruộng đất cho

như thế nào? nhân dân.

HS; Trả lời

GV; Chuẩn kiến thức( Làng

xóm tiêu điề, ruộng đất bỏ

hoang...)

GV: Vậy Thời tiền Lê đã có

những biện pháp gì để khắc

phục tình trạng đó?

HS: Trả lời

GV; Chuẩn kiến thức
GV; Giải quyết bằng cách

nào?

HS;Trả lời theo nội dung

SGK

GV: (Cho 25 vạn lính về

quê để làm ruộng và kêu gọi - Thực hiện phép quân điền

nhân dân phiêu tán về quê - Khuyến khích bảo vệ sản xuất

làm ruộng)

GV: Cho hs tìm hiểu thuật

ngữ

- Khuyến nông sứ

- Hà đê sứa

- Đồn điền sứ

GV: Chuẩn kiến thức và

giải thích phép quân

điền(Cứ 6 năm chia lại + Công thương nghiệp.

ruộng đất công của làng xã.

Quan lại và phụ nữ cũng Phát triển nhiều nghành nghề thủ công ở làng

được chia ruộng) xã

GV; Em có nhận xét gì về
nông nghiệp thời Lê Sơ?

HS; Trả lời - Trong nước: Chợ phát triển

GV; Chuẩn kiến thức và - Ngoài nước: Buôn bán giao thương

chuyển ý với nước ngoài

GV: Về công thương nghiệp

thì thế nào?

HS: Trả lời

Em có nhận xét gì về thủ 2. Xã hội.

công nghiệp nước ta thời kì

này? Xã
Hội
HS: Trả lời

GV: (Xuất hiện nhiều các

nghề thủ công ,các phường Giai Tầng
cấp lớp
phát triển mạnh và có nhiều
Địa Nôn Thị Thươ Thợ Nô
các xưởng mới) chủ g Dân ng thủ tì
phong dân nhân côn
GV; Triều Lê có biện pháp kiến g


gì để phát triển buôn bán?

HS; Trả lời

GV; (Mở các chợ để trao

đổi buôn bán, và giao
thương với nước ngoài)

* Hoạt động 2: (15 phút).

Xã hội

HS; Đọc nội dung phần 2.

GV: Xã hội thời Lê Xơ có

những giai cấp và tầng lớp

nào?

HS; Trả lời

GV; Dùng bảng phụ Trống

treo lên bảng

HS: Lên thực hiện trên bảng

phụ

GV; Quyền lợi và địa vị của

giai cấp, tầng lớp ra sao?

HS; Trả lời

GV:(Địa chue nắm trong

tay nhiều ruộng đất và nắm

chính quyền. Các tầng lớp

khác nộp tô thuế cho nhà

nước)
GV: Hãy so sánh xã hội thời

lê Sơ với nhà Trần có gì

khác nhau?

HS; Trả lời

GV: Chuẩn kiến thức (Nô tì

thời Lê Sơ đã được giảm

dần, giảm bớt những bất

công trong xã hội)

4. Củng cố: ( 3 phút ):

Tại sao nói thời Lê Sơ là thời thịnh trị?

Hệ thống lại nội dung toàn bài

5. Hướng học bài ở nhà: (2phút).

Đọc tiếp phần còn lại
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản