Lịch sử lớp 7 - Sự suy sụp của nhà trần cuối thế kỷ xiv (tiếp theo)

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức: Học sinh nắm được: - Nhà Hồ thành lập là do hoàn cảnh của nhà Trần suy sụp. Vì vậy nhà HS:ồ thành lập thay thế nhà Trần là điều tất yếu rất cần thiết. - Những tích cực và hạn chế của cải cách của Hồ Quý Ly. 2. Kỹ năng: Giúp học sinh rèn thêm về kỹ năng đối chiếu các sự kiện lịch sử, thống kê. 3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn về nhân vật lịch sử của Hồ Quý ly người có tư tưởng cảI cách đưa đất nước thoát khỏi...

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 - Sự suy sụp của nhà trần cuối thế kỷ xiv (tiếp theo)

Sự suy sụp của nhà trần cuối thế kỷ xiv

(tiếp theo)
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh nắm được:

- Nhà Hồ thành lập là do hoàn cảnh của nhà Trần suy sụp. Vì vậy nhà HS:ồ

thành lập thay thế nhà Trần là điều tất yếu rất cần thiết.

- Những tích cực và hạn chế của cải cách của Hồ Quý Ly.

2. Kỹ năng: Giúp học sinh rèn thêm về kỹ năng đối chiếu các sự kiện lịch

sử, thống kê.

3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn về nhân vật lịch sử của Hồ Quý ly người

có tư tưởng cảI cách đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bảng phụ

2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở bài tập

III. Tiến trình tổ chức dạy- học:

1. ổn định tổ chức lớp: (1..phút)

2. Kiểm tra bài cũ: (3phút).

GV: Tình hình kinh tế nước ta nửa cuối thế kỷ XIV?
Trả Lời: Nông nghiệp bị suy sụp, nông dân đói khổ, mất ruộng=> Mất

mùa đói kém.

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

* Hoạt động 1: ( 10phút). Nhà Hồ thành lập II. Nhà Hồ và cải cách của Hồ quý

GV: Vào cuối thế kỉ XIV các cuộc khởi nghĩa ly.

của nhà Trần đã suy yếu, làng xã tiêu điều. 1. Nhà Hồ thành lập

GV: Em biết GV:ì về nhân vật Hồ Quý Ly?

HS: Trả lời theo nội dung SGK

GV: Nhà Hồ thành lập trong hoàn cảnh nào? Nhà trần suy sụp , xã hội khủng

HS: Trả lời hoảng, giặc ngoại xâm đe doạ =>

GV: Chuẩn kiến thức lên bảng Nhà Hồ thành lập

* Hoạt động 2: ( 15phút). Những biện pháp 2. Những biện pháp cải cách của

cải cách của Hồ quý ly Hồ quý ly

GV: Được thành lập nhà Hồ có những cải cách + Chính trị:

về lĩnh vực nào? Cải tổ hàng ngũ võ quan cao cấp của

HS: Trả lời nhà Hồ, đổi tên một số đơn vị hành

GV: Chuẩn kiến thức. chính cấp chấn, cách làm việc của bộ

GVG: Nhà Hồ còn cử các quan ở triều đình đến máy chính quyền các cấp thăm hỏi

thăm hỏi đời sống nhân dân tìm hiểu việc làm nhân dân, Kiểm tra việc làm của các
của các quan ở địa phương như thế nào? quan lại.

GV: Về kinh tế tài chính như thế nào? + Kinh tế: Phát HS:ành tiền giấy

HS: Trả lời cá nhân thay tiền đồng, ban hành chính sách

GV: Xã hội có nhưqngx cải cách nào? hạn điền.

HS: Trả lời + Xã hội: Han chế các nô tì trong

GV: Những cải cách văn hoá và quân sự thì vương hầu quý tộc.

sao? + Văn hoá: SGK

HS: Trả lời + Quân sự: Tăng cường củng cố

GV: Chuẩn kiến thức. quốc phòng

HS: Đọc chữ in nhỏ SGK

GV: Em có nhận sét gì về quân sự của nhà Hồ? 3. ý nghĩa, tác dụng của cải cách

HS: Trả lời Hồ Quý Ly.

GV: Chuyển ý.

* Hoạt động 3: ( 10phút).ý nghĩa và tác dụng - Đưa đất nước thoát khỏi tình trạnh

của cảI cách Hồ Qúy Ly khủng hoảng , hạn chế việc tậơ

*Thảo luận nhóm: (4 phút ). Ngẫu nhiên theo chung ruộng đất của các giai cấp quý

4 nhóm tộc , tăng nguần thu nhập của nhà

GV: Tác dụng và ý nghĩa của cải cách Hồ Quý nước . Tăng cường quywnf lực của

Ly? nhà nước trung ưng tập quyền , văn

Hs: - Các nhóm trao đổi hoá giáo dục được cải tiến
- Đại diện nhóm trình bày - Hạn chế: Chưa triệt để, chưa phù

- các nhóm nhận xét bổ sung hợp với thực tế của nhân dân

Gv: HS:ướng dẫn và chuẩn kiến thức4. Củng cố: ( 3 phút ) :

- Hãy cho biết kinh tế thời Trần ?

- Xã hội thời Trần.

Những cảI cách của Hồ Quý Ly

5. Hướng học bài ở nhà: (2phút).

Học bài và chuẩn bị bài tiếp .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản