Lịch sử lớp 8 Bài 1(tt)

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
195
lượt xem
4
download

Lịch sử lớp 8 Bài 1(tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh: - Đến thế kỉ XVIII, Anh đã lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mỹ. - Mâu thuẫn càng gay gắt giữa chính quốc và thuộc địa dẫn đến cuộc chiến tranh nổ ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 1(tt)

  1. Bài 1 (Tiếp theo) Tiết 2: (II) CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ A/ MỤC TIÊU: (Giống như tiết 1) 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: 2/ Tư tưởng: 3/ Kĩ năng: B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC: C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa, của cuộc cách mạng tư sản Anh 1640. 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI TRÒ * Hoạt động 1: Cả lớp 1/ Tình hình các GV: Dùng bản đồ xác định và đọc thuộc địa. Nguyên tên 13 thuộc Anh ở Bắc Mỹ. nhân của chiến HS: Lên bản xác định và đọc tên tranh: (2 HS) GV: cho 1 HS đọc phần in nhỏ - Đến thế kỉ XVIII, sgk Anh đã lập 13 H: Vùng đất này là vùng đất ntn? thuộc địa của mình Anh đã xâm nhập và giành thuộc ở Bắc Mỹ.
  2. địa ra sao? HS: Trả lời sgk GV: Vì sao mâu thuẫn giữa 13 - Mâu thuẫn càng thuộc địa và chính quốc lại nảy gay gắt giữa chính sinh? quốc và thuộc địa HS: + CNTB ở 13 thuộc địa phát dẫn đến cuộc triển chiến tranh nổ ra. + Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển TBCN ở thuộc địa 2/ Diễn biến cuộc => mâu thuẫn ngày càng lớn chiến tranh: dẫn đến chiến tranh giành độc lập - Ngày 12 – 1773, * Hoạt động 2: Cả lớp nhân dân cảng Bô- GV: Nguyên nhân trực tiếp dẫn xtơn phản đối chế tới chiến tranh (CM)? độ thuế của thực HS: Phản đối chế độ thuế dân Anh GV: Chiến tranh đã nổ ra ntn? Vai - Ngày 5-9 đến trò của Gioócgiơ Oasinhtơn? 26-10-1774, Hội HS: Trả lời những ý trong sgk về nghị lục địa ở Phi- diễn biến về tiểu sử la-đen-phi-a. GV: Sau khi học sinh trả lời GV - Tháng 4-1775, gt kênh hình về Gioócgiơ chiến tranh bùng Oasinhtơn và giới thiệu đôi nét nổ giữa chính quốc về tiểu sử của ông. Trình bày và thuộc địa. những điểm chính về Tuyên ngôn độc lập
  3. HS: Đọc phần chữ in nhỏ sgk rồi cho HS khác trả lời: Mọi người có quyền bình 3/ Kết quả và ý đẳng; quyền lực của người da nghĩa của chiến trắng; Quyền tư hữu tài sản tranh: được khẳng định, duy trì chế độ - Kết quả: Theo nô lệ… hiệp ước Vécxai, GV: Cuộc chiến tranh tiếp diễn Anh công nhận nền ra sao? Kết quả? độc lập của các * Hoạt động 3: Nhóm thuộc địa Bắc Mỹ. GV chia lớp 4 nhóm Một quốc gia mới + Nhóm 1: Kết quả của cuộc – Hợp chúng quốc chiến tranh? Hoa Kỳ ra đời (Mĩ). + Nhóm 2: (tổ 2) Những điểm nào thể hiện sự lan chế của hiến pháp 1787 ở Mỹ? + Nhóm 3: (tổ 3) Kết quả lớn nhất của cuộc chién tranh? Tính chất của cuộc chiến tranh? + Nhóm 4: (tổ 4) Liên hệ thực tế ngày nay về Hiến pháp 1787 ở Mỹ? - Ý nghĩa: Vừa là GV gọi đại diện nhóm trả lời, cuộc chiến tranh HS nhóm khác nhận xét, bổ sung. giành độc lập, vừa GV: Trình bày một số nội dung là cuộc cách mạng
  4. của hiến pháp 1787, nêu tính chất của tư sản. Ảnh và sự hạn chế của nó. hưởng đến phong H: Mục đích của CT là gì? (Giành trào đấu tranh giành độc lập) độc lập của nhiều H: Ngoài việc thoát khỏi ách nước. thống trị thực dân, CT còn đưa lại kết quả gì? (Phát triển CNTB) Hướng dẫn cho HS hiểu rằng cuộc chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ thực chất là 1 cuộc cách mạng tư sản? GV: Sơ kết ý\toàn bài: + Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với sự phát triển của nền sản xuất TBCN dẫn đến nhiều cuộc CMTS nổ ra CM (Hà Lan, Anh, Mỹ). + Nhân dân có vai tró rất quan trọng, quyết định thắng lợi của cách mạng. + Thắng lợi của cách mạng mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử. 4/ Củng cố: - Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc Anh ở Bắc Mỹ
  5. - Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc CMTB đầu tiên. 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Hướng dẫn các em làm niên biểu theo 2 cột: 1 (Niên đại) 2 (các sự kiện chính). Sự xác lập sự thắng lợi của TBCN với chế độ phong kiến ở các mức độ khác nhau tạo đk cho CNTB phát triển (Ở những điểm nào?) nhưng không triệt để (Biểu hiện những sự kiện nào?) b/ Bài sắp học: Bài 2. Phần I/ NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG Mỗi tổ chuẩn bị 1 câu hỏi:Tổ 1: Tình hình kinh tế? Tổ 2: Tình hình kinh tế, xã hội Tổ 3: Đấu tranh tư tưởng?Tổ 4: Giới thiệu sơ lược về tiểu sử của các trào lưu triết học ánh sáng (Kênh hình 6,7,8 sgk).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản