Lịch sử lớp 8 Bài 12

Chia sẻ: beu1001

- Những cải cách của Minh Trị Thiên hoàng 1868. Thực chất là một cuộc Cách mạng tư sản nhằm đưa nước Nhật phát triển nhanh chóng sang CNĐQ. - Hiểu được chính sách xâm lược rất sớm của giới thống trị Nhật Bản

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 12

Bài 12 NHẬT BẢN CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU
THẾ KỶ XX
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Những cải cách của Minh Trị Thiên hoàng
1868. Thực chất là một cuộc Cách mạng tư sản
nhằm đưa nước Nhật phát triển nhanh chóng sang
CNĐQ.
- Hiểu được chính sách xâm lược rất sớm của
giới thống trị Nhật Bản cũng như cuộc đấu tranh
của giai cấp vô sản Nhật cuối thế kỷ XIX đầu thế
kỷ XX.
2/ Tư tưởng:
- Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa tiến bộ của những
cải cách đối với sự phát triển của xã hội.
- Giải thích vì sao chiến tranh thường gắn liền
với CNĐQ.
3/ Kĩ năng:
Nắm vững khái niệm cải cách; sử dụng bản đồ
trình bày những sự kiện liên quan đến bài học.
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
Bản đồ các nước châu Á; lược đồ nước Nhật
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra:
2/ Giới thiệu bài mới: Trình bày phong trào đấu
tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ĐNÁ?
3/ Dạy bài mới: “Trong khi các nước châu Á đều
lần lượt trở thành thuộc địa, một nửa thuộc địa
hay phụ thuộc vào tư bản phương Tây cuối thế kỷ
XIX thì Nhật Bản vẫn giữ được quyền độc lập và
trở thành nước tư bản phát triển mạnh mẽ sau đó
chuyển sang CNĐQ”. Tại sao như vậy? Để hiểu
rõ ta cùng nhau nghiên cứu bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG
TRÒ GHI
* Hoạt động 1: Cả lớp, nhóm I/ Cuộc Duy
GV: Treo bản đồ các nước châu Á xác tân Minh Trị:
định vị trí địa lý của Nhật Bản, nêu
một vài nét cơ bản về Nhật bản.
GV: Bấy giờ các nước tư bản phương
Tây đã làm gì Nhật bản?
HS: Bây giờ trên quần đảo Fù Tang Mĩ - Tháng 1/1868,
là nước đầu tiên đòi Nhật chấm dứt Thiên hoàng
tình trạng “Bế quan, toả cảng” để Minh Trị tiến
thực hiện việc mở của vì Mỹ không hành một loạt
chỉ xem Nhật Bản là thị trường mà còn
cải cách tiến
là bàn đạp tấn công Triều Tiên và
bộ trên nhiều
Trung Quốc.
GV: Tình hình đó đặt Nhật Bản đứng
lĩnh vực.
trước những yêu cầu gì và thực hiện - Thực chất là
yêu cầu đó ntn? Thiên hoàng Minh Trị cuộc cách
là người ntn và nội dung cơ bản của mạng tư sản,
cuộc Duy tân Minh Trị. Để giải quyết mở đường cho
vấn đề này yêu cầu thảo luận nhóm: Nhật Bản phát
Chia lớp lám 4 nhóm. Với những nội triển TBCN,
dung câu hỏi như sau: thoát khỏi sự
1: Nửa sau thế kỷ XIX Nhật Bản đang xâm lược của
đứng trước những yêu cầu cấp bách nào?
tư bản phương
2: Canh tân đất nước được thực hiện
Tây.
ntn ở Nhật?
3: Vài nét so lược về tiểu sử của
Thiên hoàng Minh Trị?
4: Nội dung cơ bản của cuộc Duy
tân Minh Trị?
* Sau đó mời đại diện nhóm trả lời, II/ Nhật bản
cho HS nhận xét bổ sung chuyển sang
GV: Vậy thực chất cuộc Duy Tân chủ nghĩa đế
minh Trị là gì và kết quả ra sao? quốc:
HS: Là cuộc cách mạng tư sản (Mặc
dầu chưa triệt để)
GV: Một ngành kinh tế được chú - Đầu thế kỷ
trọng đó là giao thômg .Cho HS quan XX, Nhật Bản
sát kênh hình 48 sgk, khánh thành một chuyển sang
đoàn tàu ở Nhật. giai đoạn
GV: Chuyển ý. CNĐQ.
* Hoạt động 2: Cá nhân
GV: Nhật Bản chuyển sang CNĐQ - Biểu hiện:
trong điều kiện ntn? + Xuất hiện
HS: Trong điều kiện nền kinh tế phát các công ty đôc
triển mạnh mẽ. quyền.
GV: Vì sao phát triển mạnh mẽ như
vậy?
HS: Trả lời.
Gv: Chính vì vậy mà Lê-nin nhận xét: + Tăng cường
“sau…………10 lần”. Vậy khi xâm
chuyển sang CNĐQ Nhật Bản có lược
những biểu hiện nào? các
HS: Dựa vào SGK trả lời nước làm
GV: Đọc cho HS nghe về công ty thuộc
Mit-xưi, cho biết vai trò của nó. địa.
HS: Chi phối toàn bộ kinh tế của
nước Nhật. III/ Cuộc đấu
GV: Biểu hiện thứ hai? tranh của
HS: Tăng cường xâm lược thuộc địa. nhân dân lao
GV: Cho HS lên bản đồ xác định động Nhật
những thuộc địa mà Nhật đã chiếm Bản:
được từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ - Bị áp bức, bóc
XX. lột nặng nề
GV: Như vậy sau cuôc chiến tranh nhân dân lao
Nga Nhật, Nhât Bản trở thành một động Nhật Bản
cường quốc đế quốc ở Viễn Đông. nổi dậy đấu
GV: Chuyển ý. tranh quyết liệt.
* Hoạt động 3: Cả lớp - Phong trào
GV: Nêu nguyên nhân dẫn đến pt đấu đấu tranh diễn
tranh của nhân dân lao động Nhật Bản. ra liên tục với
GV: Tiêu biểu là những phong trào nhiều hình thức.
nào?
HS: Trả lời.
GV: Dưới sự lãnh đạo của Đảng xã
hội dân chủ Nhật pt đấu tranh phát
triển ntn?
GV tổng kết ý
4/ Củng cố: Từng phần
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 13.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản