Lịch sử lớp 8 Bài 20

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
329
lượt xem
14
download

Lịch sử lớp 8 Bài 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919- 1939: 1/ Những nét chung: - Phong trào độc lập dân tộc lan rộng khắp các khu vực: Đông Nam Á, Đông Bắc Á - Điển hình ở: Trung Quốc, Ấn độ, Thổ Nhĩ Kỳ, In-đô-nê-xia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 20

  1. Bài 20 PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918 - 1939) A/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918- 1939) - Phong trào cách mạng Trung Quốc trong những năm (1919- 1939). 2/ Tư tưởng: Bồi dưỡng tinh thần yêu nước quyết tâm chống chủ nghĩa thực dân, chống chủ nghĩa phát xít. 3/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ châu Á, Đông Nam Á. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1/ Ổn định, kiểm tra: Tình hình Nhật Bản trong những năm (1929- 1939)? 2/ Giới thiệu bài mới: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI TRÒ * Hoạt động 1: Cá nhân I/ Những nét chung GV: Sau chiến tranh thế giới thứ về phong trào độc nhất phong trào độc lập dân tộc có lập dân tộc ở châu những tác động ntn? Á. Cách mạng Trung
  2. HS: Ảnh hưởng của cách mạng Quốc trong những tháng Mười Nga → chiến tranh thế năm 1919- 1939: giới thứ nhất kết thúc → phong trào 1/ Những nét chung: độc lập dân tộc lên cao - Phong trào độc lập GV: Cho HS đọc đoạn chữ in nhỏ dân tộc lan rộng khắp và treo bản đồ châu Á các khu vực: Đông HS: Xác định phong trào lan rộng ở Nam Á, Đông Bắc Á ĐBÁ, ĐNÁ, Tây Á - Điển hình ở: Trung GV: Dựa vào bản đồ nêu những Quốc, Ấn độ, Thổ phong trào đấu tranh tiêu biểu ở các Nhĩ Kỳ, In-đô-nê-xia nước châu Á? HS: Trả lời Sgk: Mông-cổ; Ấn độ; Việt Nam - Đảng cộng sản một GV: Cho HS quan sát tranh hình 72 số nước ra đời và giữ nêu một vài nét về tiểu sử của M. vai trò quan trọng gan-đi GV: Vài nét mới nhất của phong 2/ Cách mạng Trung trào ĐLDT ở châu Á sau chiến tranh Quốc trong những thế giới thứ nhất năm 1919- 1939: HS: Giai cấp công nhân lãnh đạo - Mở đầu là phong trào phong trào, công nông tham gia đông Ngũ tứ (4-5-1919). đảo, đảng Cộng sản các nước ra đời - Tháng 7-1921 Đảng * Hoạt động 2: Nhóm Cộng sản thành lập GV: Cho HS đọc đoạn chữ in nhỏ và - Từ năm 1926 - 1927, hướng dẫn HS thảo luận tiến hành tiêu diệt N1: Phong trào Ngũ tứ nổ ra ntn? bọn quân phiệt ở phía Kết quả ý nghĩa? bắc
  3. N2: So sánh chủ trương của 2 phong - Từ năm 1927 - 1937, trào cách mạng ở 2 thời kỳ của chiến tranh cách CMTQ TQĐMH và phong trào Ngũ mạng chống tập đoàn tứ Tưởng Giới Thạch N3: Phong trào CMTQ phát triển - 7-1937 Quốc- Cộng ntn? Trong những năm (1926 - 1937) hợp tác để chống N4: Phong trào chống Nhật của Nhật Trung Quốc diễn ra ntn? II/ PHONG TRÀO → Các tổ thảo luận và trả lời ĐỘC LẬP DÂN HS: Trả lời GV góp ý, kết luận, ghi TỘC Ở ĐÔNG NAM bảng Á (1918 - 1939): GV: Sơ kết ý 1/ Tình hình chung: * Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2) GV: HS xác định vị trí của ĐNÁ - Đầu thế kỷ XX, hầu trên lược đồ châu Á. Kể tên các hết các quốc gia Đông nước ĐNÁ và xác định các nước là Nam Á đều là thuộc thuộc địa của các nước đế quốc. địa, nửa thuộc địa của -Để thấy được sau chiến tranh chủ nghĩa thực dân phong trào Độc lập dân tộc ở ĐNÁ diễn ra ntn? Ta tiến hành thảo luận: +N1: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào độc lập dân tộc ở ĐNÁ phát triển ntn? Những nhân tố - Sau Chiến tranh thế nào có ảnh hưởng đến phong trào giới thứ nhất, phong giải phóng dân tộc ở ĐNÁ trong giai trào độc lập dân tộc ở đoạn này? Đông Nam Á dâng cao + N2: Nét mới trong phong trào độc mạnh mẽ, nhiều lập dân tộc ở ĐNÁ trong những năm đảng cộng sản ra đời.
  4. 20? Xác định các nước thành lập Đảng Cộng sản trên lược đồ ĐNÁ. + N3: Sự thành lập các Đảng Cộng - Phong trào theo 2 xu Sản có tác động ntn đến phong trào hướng: Tư sản và vô độc lập dân tộc ở các nước ĐNÁ? sản +N4: - Đầu thế kỷ XX phong trào dân chủ tư sản ở ĐNÁ có gì mới? 2/ Phong trào độc GV: Đại diện nhóm trả lời GV lập dân tộc ở một chốt ý ghi bảng số nước Đông Nam GV: Khai thác hình 73 SGK. Áp- Á: đun-Ran-man là một vị lãnh tụ xuất săc trong phong trào độc lập dân * Ở Đông Dương: tộc ở ĐNÁ, sau này là thủ tướng của Phong trào độc lập Ma-lai-xia dân tộc diễn ra sôi GV: Mặc dù theo 2 Xu hướng khác nổi, liên tục, thu hút nhau nhưng mục đích của phong các tầng lớp tham gia, trào đều giành độc lập cho dân tộc dưới nhiều hình thức * Hoạt động 2: Cá nhân phong phú GV: Trình bày phong trào đấu tranh ở 3 nước Đông Dương? * In-đô-nê-xia: Dưới HS: Trả lời, GV nói thêm về Xô sự lãnh đạo của Đảng viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam Cộng sản và Đảng GV: Phong trào đấu tranh 3 nước dân tộc phong trào Đông Dương có điểm chung gì? diễn ra mạnh mẽ. HS: Trả lời theo hiểu biết của mình - Khi Chiến tranh thế GV: Liên hệ thực tế ngày này về giới thứ hai bủng nổ, mối quan hệ giữa 3 nước (trong công phong trào độc lập cuộc kháng chiến chống Pháp, chống
  5. Mỹ) dân tộc ở Đông Nam GV: Ngoài bán đảo Đông Dương Á chĩa mũi nhọn vào phong trào còn diễn ra mạnh mẽ ở đâu? phát xít Nhật HS: In-đô-nê-xia GV: Gọi HS trình bày phong trào độc lập dân tộc ở đây HS: Xác định và trả lời GV: Nhận xét, bổ sung - Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á ntn? GV: Sơ kết ý 4/ Củng cố: - Vì sao Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập ở châu Á lại bùng lên mạnh mẽ? - Lập bảng thống kê về phong trào độc lập ở châu Á. 5/ Hướng dẫn tự học: a/ Bài vừa học: Như đã củng cố b/ Bài sắp học: Dặn dò HS đọc trước và ôn lại.
Đồng bộ tài khoản