Lịch sử lớp 8 Bài 21

Chia sẻ: beu1001

I/ Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai: - Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933) các nước đế quốc mâu thuẫn nhau về quyền lợi và thuộc địa - Chủ nghĩa phát xít ra đời, âm mưu gây ra chiến tranh, phân chia lại thế giới

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 21

Chương IV Bài 21 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
THỨ HAI (1939- 1945)
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chiến tranh thế
giới thứ hai; diễn biến chính của chiến
tranh
- Kết cục và hậu quả nặng nề của chiến tranh.
2/ Tư tưởng:
- Giáo dục HS học tập tinh thần đấu tranh kiên
cường, bất khuất của nhân loại chống CNPX, bảo
vệ độc lập dân tộc.
- Hiểu rõ vai trò to lớn của Liên Xô trong công
cuộc chiến tranh này đối với loài người.
3/ Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá các sự kiện
lịch sử; kỹ năng sử dụng bản đồ và tranh ảnh lịch
sử.
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
Lược đồ chiến tranh thế giới lần thứ hai, tranh
ảnh lịch sử và tư liệu về chiến tranh thế giới thứ
hai.
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra:
2/ Giới thiệu bài mới:
3/ Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG GHI
VÀ TRÒ
* Hoạt động 1: Cá nhân I/ Nguyên nhân
GV: Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ chiến
Chiến tranh thế giới thứ hai? tranh thế giới thứ
HS: Trả lời ý sgk hai:
GV: Cuộc KHKT (1929-1933)
đem lại một sự tàn phá nặng nề
cho các nước tư bản để thoát
khỏi ra cuộc khủng hoảng đó - Sau cuộc khủng
một nước đã tự phát xít hoá: hoảng kinh tế (1929-
Đức, Ý, Nhật ậ Gây chiến tranh 1933) các nước đế
với các nước có nhiều thuộc quốc mâu thuẫn
địa: Anh, Pháp… nhau về quyền lợi
ị Gây chiến tranh thế giới thứ và thuộc địa
hai
GV: Quan hệ quốc tế giữa hai
cuộc đại chiến (1918- 1939)
HS: Các nước đế quốc hình - Chủ nghĩa phát xít
thành 2 khối đối địch nhau ra đời, âm mưu gây
ra chiến tranh, phân
chia lại thế giới
II/ Những diễn
biến chính:
1/ Chiến tranh
bùng nổ và lan
rộng toàn thế giới
(19- 1939 → đầu
năm 1943):
a/ Châu Âu:

- Ngày 1-9-1939,
Đức tấn công Ba
Lan chiến tranh
bủng nổ
- Cuối 1940 đầu
1941 Đức chiếm
hầu hết châu Âu
- Ngày 22-6-1941
Đức tấn công Liên
b/ Châu Á:
- Tháng 7-1941,
Nhật bất ngờ tấn
công Trân Châu cảng
làm chủ châu Á -
Thái Bình Dương.
c/ Châu Phi:
- Tháng 9-1940, I-ta-
lia tấn công Ai Cập,
chiến tranh lan
nhanh khắp thế giới
- Đầu năm 1942,
Mặt trận Đồng minh
chống phát xít thành
lập
2/ Quân đồng minh
phản công, chiến
tranh thế giới thứ
hai kết thúc (đầu
1943 → 8-1945):
- Chiến thắng Xta-
lin-grát (2-2-1943)
tạo ra bước ngoặt
cho Chiến tranh thế
giới thứ hai
- Quân Đồng minh
phản công phe phát
xít CNPX đầu hàng
khắp các chiến
truờng


III/ Kết cục của
Chiến tranh thế
giới thư hai:
- Là chiến tranh lớn
nhất, khốc liệt nhất
tàn phá nặng nề
nhất
- Chủ nghĩa phát xít
bị tiêu diệt
- Để lại hậu quả
nặng nề cho nhân
loại
+ Khối ĐQ:
Anh, Pháp,
Mỹ

}
Hai bên mâu
thuẫn gay
gắt về thị
trường và
thuộc địa
nhưng cả 2
nước cùng
thù địch với
Liên Xô

+ Khối phát
xít: Đức, Ý,
Nhật
4/ Củng cố: Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai
bùng nổ và những giai đoạn chính của chiến tranh.
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 22
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản