Lịch sử lớp 8 Bài 23

Chia sẻ: beu1001

- Phong trào phát triển mạnh ở các nước tư sản, điển hình là Đức và Hung-ga-ri - Một loạt các Đảng cộng sản ra đời trên t/g: Đảng cộng sản Hung-ga-ri (1918), Pháp (1920) Anh (1920), Ý (1921) - Quốc tế cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới (1919- 1943)

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 23

Bài 23 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(1917 - 1945)
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: : những sự
kiện lịch sử chủ yếu của lịch sử thế giới (1917 - 1945)
2/ Tư tưởng: Giáo dục lòng yêu nướcvà chủ nghĩa
quốc tế chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống
CNPX, bảo vệ hòa bình thế giới.
3/ Kĩ năng: HS biết hệ thống, kĩ năng lập các bảng
thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bảng thống kê
các sự kiện lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra:
2/ Giới thiệu bài mới:
3/ Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI
DUNG
GHI
* Hoạt động 1: Cả lớp I/ Những
GV: Cùng HS hoàn thành bảng thống kê những sự kiện
sự kiện chính (1917- 1945) lịch sử
HS: Hoạt động theo sự hướng dẫn của GV chính:
GV: Gọi HS điền vảo bảng thống kê theo mẫu
sgk (phần này có thể đưa ra những câu hỏi trắc
nghiệm đã in phiếu sẵn: HS điền vào những
nội dung trong phiếu, phần này có 2 bảng
thống kê:
1, Tình hình nước Nga- Liên Xô (1917- 1941)
2, Thống kê về tình hình thế giới (trừ Liên Xô)
* Thống kê về tình hình thế giới
II/ Những
nội dung
chủ yếu:
1/ Cách
mạng
XHCN
tháng
Mười Nga
thành công
và sự tồn
tại vững
chắc của
nhà nước
XHCN
2/ Cao trào
cách mạng
1918 -
1923, một
loạt Đảng
Cộng sản
ra đời
(1919 -
1943)
Quốc tế
Cộng sản
thành lập:
- Phong
trào đấu
tranh giải
phóng dân
tộc lên cao
- Khủng
hoảng kinh
tế thế giới
(1929-
1933)
CNPX ra
đời
- Chiến
tranh thế
giới thứ
hai bùng
nổ, hệ
thống các
nước
XHCN ra
đời
nh
trị

mộ
t số

ớc

bả
n
khô
ng
ổn
địn
h
nên
phá
t
xít
hóa
chí
nh
quy
ền
CN
PX
ra
đời
-
4/ Củng cố: Cho HS nhắc lại những sự kiện chủ yếu
của LS thế giới thời hiện đại (1917- 1945)
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS ôn tập kĩ chuẩn bị kiểm tra học kì I
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản