Lịch sử lớp 8 - CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

1
507
lượt xem
26
download

Lịch sử lớp 8 - CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: giúp HS biết và hiểu: - Những sự kiện cơ bản về diễn biến của CM qua các giai đoạn; vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của CM. - Ý nghĩa lịch sử của CM. 2/ Tư tưởng: - Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTS Pháp. 3/ Kỹ năng: - Vẽ, sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê. - Biết phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

 1. Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794) I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: giúp HS biết và hiểu: - Những sự kiện cơ bản về diễn biến của CM qua các giai đoạn; vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của CM. - Ý nghĩa lịch sử của CM. 2/ Tư tưởng: - Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTS Pháp. 3/ Kỹ năng: - Vẽ, sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê. - Biết phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống. II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU: - Bản đồ nước Pháp thế kỉ 18. - Tìm hiểu nội dung các hình trong SGK. - Tra cứu các thuật ngữ CC/DC/CM; khái niệm giai cấp, đ/cấp. - Sơ đồ 3 đẳng cấp.
 2. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/ On định. 2/ KT bài cũ: CC tiết 2. 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài mới: CMTS đã thành công ở một số nước mà ta đã học và tiếp tục nổ ra; trong đó ở nước Pháp đạt đến sự phát triển cao. Vì sao CMTS nổ ra và phát triển ở Pháp? CM trải qua những giai đoạn nào? Ý nghĩa lịch sử ra sao? Đó là những vấn đề mà chúng ta cần biết. b/ Dạy và học bài mới: Tiết 3: I/ NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG: * Hoạt động 1: 1/ Tình hình kinh tế: - HS đọc SGK. - Về nông nghiệp:  Tính chất lạc hậu của nền NN Pháp thể + Công cụ và phương thức canh tác hiện ở những điểm nào? thô sơ lạc hậu.  Nguyên nhân của sự lạc hậu này do đâu? + Ruộng đất bị bỏ hoang, mất mùa, (sự bóc lột của PK địa chủ) đói kém. - GV giảng thuật. - HS đọc SGK. - Công thương nghiệp: phát triển
 3.  CĐPK đã kìm hãm sự phát triển của nhưng bị chế độ PK kìm hãm. công thương nghiệp ra sao? (thuế nặng, ko có đv tiền tệ và đo lường thống nhất, sức mua của dân hạn chế). 2/ Tình hình chính trị xã hội: - GV trình bày: trước CM  Pháp là nước - Chính trị: là nước quân chủ chuyên QCCC – vua nắm mọi quyền hành, ND: chế. nộp tô thuế cho quý tộc, địa chủ.  XH Pháp trước CM phân ra những đẳng - XH: chia làm 3 đẳng cấp: cấp nào? - gt KN g/ cấp, đẳng cấp SGK/154 - sử dụng mô hình XH Pháp sau: SƠ ĐỒ XÃ HỘI PHÁP TRƯỚC CM: TĂNG LỮ QUÝ TỘC - có mọi quyền hành. - không phải đóng thuế NÔNG DÂN ĐẲNG CẤP THỨ BA TƯ SẢN CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN KHÁC - không có quyền gì cả - phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với PK.
 4. - Qua sơ đồ này: em hãy cho biết vai trò, vị trí, quyền lợi của các đẳng cấp.  sự khác nhau giữa các đẳng cấp và giai cấp: (TD: GCPK gồm 2 đ/c: QT + tăng lữ Đẳng cấp 3 gồm: ND, TS, các tầng lớp khác (B/dân thành thị)) - Thảo luận nhóm: quan sát hình 5 SGK, hãy miêu tả tình cảnh người ND trong XH Pháp? ( 1 nông dân già, tay chống chiếc cuốc (tiêu biểu cho nền NN lạc hậu) cõng trên lưng QT+TL (chịu sự áp bức). Trong túi áo, túi quần ND có những tờ văn tự vay nợ, cầm ruộng đất. Các hình chim, thỏ nói lên đặc quyền của thế lực PK (có quyền nuôi các loài vật này, nếu ND bắt giết sẽ bị trừng phạt) + chuột (phá hoại mùa màng) - HS đọc SGK 3/ Đấu tranh trên mặt trận tư
 5. tưởng:  Nội dung tư tưởng mới? (tố cáo, - Xuất hiện tư tưởng “Triết học ánh phê phán CĐPK) sáng” tiêu biểu là: Saclơ Mông– - Cho HS xem ảnh ở nhà tt + những texki–ơ Vônte, Giăng giắc Rútxô. đoạn trích  Dựa vào những đoạn trích trong SGK, em hãy nêu 1 vài điểm chủ yếu trong tt của M-V-R? (M+R: nói về quyền tự do của con người + việc bảo đảm quyền tự do. V: thể hiện sự quyết tâm đánh đổ bọn PK thống trị (thể hiện sự dối trá) và tăng lữ (bọn đê tiện) * Hoạt động 2: II/ CÁCH MẠNG BÙNG NỔ: - HS đọc SGK. 1/ Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế  Sự khủng hoảng của CĐ QCCC thể - Nhà nước mắc nợ không trả được hiện ở những điểm nào?  thu nhiều thuế. (1789: 5 tỉ Livrơ)  CTN đình đốn  CN + thợ TC thất nghiệp.
 6.  Vì sao nhân dân đứng dậy đấu tranh? Kể một vài cuộc khởi nghĩa? - GV nhắc lại (hoặc hỏi hs) về tình hình nước Pháp trước CM + sự KH của CĐ QCCC  gợi ý cho hs trả lời về hệ quả tất yếu => cuộc CM chống PK do GCTS đứng đầu sẽ nổ ra.  Vì sao CM bùng nổ? - GV trình bày tóm tắt về hội nghị 3 2/ Mở đầu thắng lợi của CM: đẳng cấp  thể hiện >< giữa vua + - 5/5/1789: vua Lu-I 16 triệu tập đẳng cấp 3 đạt tới tột đỉnh. Hội nghị 3 đẳng cấp. =>  những nguyên nhân nào dẫn tới - 17/6/1789: Đẳng cấp 3 họp CMTS Pháp? thành Hội Đồng Dân Tộc  tuyên bố QH lập hiến ( có quyền soạn thảo Hiến Pháp, thông qua các đạo luật về tài chính)  những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp (TK 18) đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho CM? - Dùng bức tranh “Tấn công pháo đài –
 7. nhà tù Baxti” để nói về cuộc đấu tranh của QCND: “Pháo đài Baxti được xây dựng để bảo vệ kinh thành Paris; có hào sâu xung quanh ngăn cách; có cầu treo và đại bác phòng giữ. Về sau, pháo đài được dùng để giam cầm; giết hại những người chống CĐPK. Ngục Baxti là tượng trưng cho uy quyền của CĐPK. Sáng sớm 14/7/1789, 300.000 quần chúng Paris cầm vũ khí, kéo đến bao vây, tấn công ngục Baxti. Sau 4 giờ chiến đấu, quần chúng ùa vào; đội bảo vệ đầu hàng; giết chết viên sỹ quan chỉ huy chống cự lại.”  Vì sao việc đánh chiếm pháo đài - 14/7/1789: quần chúng vũ trang Baxti đã mở đầu cho thắng lợi của phá ngục Baxti. CM? (CĐ/ QCCC bị giáng đòn đầu  mở đầu cho thắng lợi của tiên quan trọng; CM bước đầu thắng CMTS Pháp. lợi, tiếp tục phát triển)  CMTS Pháp bắt đầu ntn?
 8. 4/ Củng cố: - Tình hình nước Pháp trước CM? - CMTS Pháp bùng nổ ntn? – làm BTLS. 5/ Dặn dò: - Học thuộc bài. - Xem trước III bài 2. - Tập trả lời CH/SGK – làm BTLS. Tiết 4: * Hoạt động 3: III/ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CM: 1/ Chế độ QCLH (14/7/1789 – 10/8/1792) - GV nhắc hs nhớ lại CĐ QCLH ở Anh  - CM thắng lợi ở Paris  phái lập hiến nói rõ: CM thắng lợi ở Paris nhanh chóng (đại tư sản) lên cầm quyền. lan rộng. GCTS lợi dụng sức mạnh của quần chúng để nắm chính quyền, xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân, hạn chế quyền vua (dù vua Lu-I 16 vẫn ở ngôi vua) - Về nội dung Tuyên Ngôn: hs đọc - Cuối tháng 8/1789: Quốc hội thông
 9. SGK/13. qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân  Em có nhận xét gì về TN nhân quyền và quyền. dân quyền? Gợi ý: + Tuyên ngôn và Hiến pháp 1791 phục vụ quyền lợi của ai là chủ yếu? + Quần chúng có được hưởng quyền lợi gì ko? + Sự thỏa hiệp của GCTS với PK thể hiện ở điểm nào? + Vì sao có sự thỏa hiệp này?  em hiểu thế nào là CĐ QCLH? - 9/1791: thông qua HP xác lập chế độ (vua ko nắm thực quyền – quyền lực thuộc QCLH. về QH) - GV giảng thuật: Vua liên kết với lực lượng phản động + cầu cứu PK Châu Âu  4/1792 Ao – Phổ  Pháp. 8/1792: 80 vạn quân Phổ vào nước Pháp.  Nhân dân pháp đã hành động ntn khi - 10/8/1792: Nhân dân Paris cùng quân
 10. “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả? tình nguyện các địa phương đứng lên Nền CH được xác lập. lật đổ sự thống trị của phái lập hiến, xóa bỏ CĐPK. - GV giảng thuật. 2/ Bước đầu của nền Cộng hòa (21/9/1792 – 2/6/1793)  Kết quả của ngày 10/8/1792 có cao hơn - Sau khi lật đổ phái lập hiến, chính giai đoạn trước ko? Thể hiện ở những điểm quyền chuyển sang tay TS công thương nào? nghiệp (phái Gi-rông-đanh). - Dựa vào lược đồ: nước Pháp TK18, cụ thể - 21/9/1792: nền CH đầu tiên của nước hóa tình hình “Tổ quốc lâm nguy” Pháp được thành lập. (Vùng nổi loạn chống CM lan rộng; cuộc - 20/9/1792: Pháp thắng Ao – Phổ trận tấn công nước Pháp từ nhiều phía) Van-mi. (SGK/14” mùa xuân  quyền lực “) (lược đồ h.10 SGK/15)  Khi nước Pháp bị KH, thái độ của phái - Mùa xuân 1793: A + các nước PK Gi-rông-đanh ra sao? (SGK) Quần chúng Châu Âu tấn công Pháp. Trong nước, nhân dân phải làm gì để bảo vệ Tổ quốc; lật bọn phản động nổi loạn  đ/sống nhân đổ phái Gi – rông-đanh? dân khốn khổ, phái Gi-rông-đanh chỉ lo  Tình hình chiến sự trên đất Pháp 1792- củng cố quyền lực. 1793?
 11.  vì sao nhân dân Pháp phải lật đổ phái - 2/6/1793: nhân dân Paris đã lật đổ Gi-rông-đanh? (ko lo tổ chức chống ngoại phái Gi-rông-đanh. xâm, nội phản, ổn định cuộc sống; chỉ lo củng cố quyền lực) - GV giảng thuật: chú ý những biện pháp 3/ Chuyên chính dân chủ CM Gia – kiên quyết, tiến bộ của CP/CM để hs hiểu cô – banh (2/6/1793 – 27/7/1794) k/n Chuyên chính DCCM (SGK/16) - sau khi phái Gi-rông-đanh bị lật đổ, chính quyền CM thuộc về phái Gia-cô- banh.  Em có nhận xét gì về những biện pháp - QH do phái Gia-cô-banh chiến đa số, của chính quyền Gia-cô-banh (HS thảo cử ra UB quốc ước, đứng đầu là Rô-be- luận) xpi-e. - gt về Rô-be-xpi-e, nêu các phẩm chất tốt đẹp của ông. (kiên quyết CM, ko chịu khuất phục trước kẻ thù, là người “ko thể bị mua chuộc”) (cho xem ảnh) - HS thảo luận: vì sao TS phản CM tiến hành cuộc đảo chính? (ngăn chặn CM tiếp tục phát triển vì đụng chạm nhiều đến quyền lợi của chúng.)
 12.  Những nguyên nhân nào dẫn đến sự thất - Sau chiến thắng, nội bộ phái Gia-cô- bại của phái Gia-cô-banh? (>< nội bộ phái banh bị chia rẽ. Nhân dân ko ủng hộ cầm quyền, nhân dân xa rời CP) – vì sao? chính quyền. (quyền lợi nhân dân ko được bảo đảm như - 27/7/1794: TS phản CM đảo chính  phái Gia-cô-banh đã hứa) Thái độ của Rô-be-xpi-e + các bạn chiến đấu bị xử GCTS Pháp? Vì sao sau năm 1794, CM tử. Pháp ko thể tiếp tục phát triển? => CMTS Pháp kết thúc. -HS đọc SGK 4/ Ý nghĩa LS của CMTS Pháp: - GV phân tích.  Vì sao nói CMTS Pháp là cuộc CMTS - CMTS Pháp đã lật đổ CĐPK, đưa triệt để nhất? (do những kết quả đạt được GCTS lên cầm quyền, xóa bỏ nhiều trở  nêu cụ thể – lớn hơn Anh + BM; đặc ngại trên con đường phát triển của biệt đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho ND) CNTB.  Tác động, ảnh hưởng của CM Pháp đối - Quần chúng nhân dân là lực lượng với trong nước (SGK) và nước ngoài (góp chủ yếu đưa CM đạt đến đỉnh cao: nền phần thúc đẩy cuộc đấu tranh cho mục tiêu chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh. DTDC)  Những hạn chế của CMTS Pháp? (SGK) - Hạn chế;  Dựa vào đoạn trích SGK/17, nhận xét về + Chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ CM Pháp + Mỹ TK18? bản của nhân dân (không giải quyết
 13. * KL bằng đoạn văn SGV/27 “người ta triệt để vấn đề ruộng đất cho ND, gọi… tạo ra” không hoàn toàn xóa bỏ CĐ bóc lột PK).  SƠ KẾT BÀI HỌC: GV nhấn mạnh các điểm chủ yếu: - CM Pháp 1789 là cuộc CMTS triệt để nhất, nó đã lật đổ CĐ QCCC trong nước và có ảnh hưởng đến sự phát triển LSTG; để lại dấu ấn sâu sắc ở Châu Âu trong suốt TK XIX và sang cả TK XX, được Lênin đánh giá là “ đại CM Pháp”. - Quần chúng nhân dân có vai trò to lớn trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của CMTS Pháp cuối TK18. - Tuy có nhiều hạn chế, nhưng CMTS Pháp đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm. 4/ Củng cố: - Lập niên biểu những sự kiện chính của CMTS Pháp (1789-1794) - Vai trò của nhân dân trong CMTS Pháp được thể hiện ở những điểm nào? - Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của CMTS Pháp. - Trình bày + phân tích ý nghĩa LS của CMTS Pháp.
 14. 5/ Dặn dò: - Học thuộc bài. - Tập trả lời Ch/SGK - Làm BTLS.
Đồng bộ tài khoản