Lịch sử lớp 8 - CÔNG XÃ PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
294
lượt xem
18
download

Lịch sử lớp 8 - CÔNG XÃ PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức – Nguyên nhân bùng nổ diễn biến Công xã Paris – Thành tựu của Công xã – Công xã Paris – Nhà nước kiểu mới. 2. Tư tưởng – Lòng tin tưởng vào năng lực lãnh đạo quản lý Nhà nước của giai cấp vô sản – Chủ nghĩa anh hùng cách mạng – Lòng căm thù với giai cấp bóc lột tàn ác. 3. Kỹ năng – Nâng cao khả năng trình bày, phân tích một sự kiện lịch sử. – Sưu tầm, phân tích tài liệu tham khảo có liên quan. – Liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - CÔNG XÃ PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 1. Chương II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ YẾU CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức – Nguyên nhân bùng nổ diễn biến Công xã Paris – Thành tựu của Công xã – Công xã Paris – Nhà nước kiểu mới. 2. Tư tưởng – Lòng tin tưởng vào năng lực lãnh đạo quản lý Nhà nước của giai cấp vô sản – Chủ nghĩa anh hùng cách mạng – Lòng căm thù với giai cấp bóc lột tàn ác. 3. Kỹ năng – Nâng cao khả năng trình bày, phân tích một sự kiện lịch sử. – Sưu tầm, phân tích tài liệu tham khảo có liên quan. – Liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống hiện nay. II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG
 2. – Bản đồ Paris – Sơ đồ bộ máy Hội đồng công xã – Tài liệu tham khảo o Sách giáo khoa Sử 8 o Sách giáo viên Sử 8 o Lịch sử thế giới cận đại III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Bài 4 – Tiết 2 Câu hỏi:  Trình bày phong trào công nhân từ 1848 đến 1870. Sự thành lập Quốc tế I?  Giáo viên nhận xét. 3. Giảng bài mới Vào bài: Đầu những năm 70 của thế kỷ XIX là thời kỳ chuyển biến quan trọng trong lịch sử thế giới. Chủ nghĩa tư bản được xác lập ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và bắt đầu chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Phong trào công nhân cũng bắt đầu bước vào giai đoạn mới được đánh dấu bằng cuộc cách mạng vô sản 1871 ở Pháp và sự thành lập Công xã Paris, Nhà nước vô sản đầu tiên của giai cấp công nhân thế giới.
 3. Công xã Paris nổ ra trong điều kiện nào? Cuộc khởi nghĩa 18/3/1871 diễn ra như thế nào? Tại sao nói Công xã Paris là một Nhà nước kiểu mới? Đó là nội dung bài học hôm nay. Tiết 9 I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ Hoạt động 1: Nội dung chính Hoàn cảnh ra đời của Công – Hoàn cảnh ra đời của Công xã. xã – Sự thành lập Công xã. Giáo viên: Cùng sự phát triển của nền sản xuất công nghiệp, giai cấp công nhân hình thành và phát triển về số lượng. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản càng gay gắt  các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản với các hình thức từ thất đến cao. 1848 ở Pháp, Đức, Anh diễn ra phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đòi quyền lợi cho mình. Giai cấp tư sản tiến hành khủng bố, đàn áp giai cấp vô sản. Tuy
 4. nhiên, phong trào vẫn tiếp tục phát triển. Tổ chức Quốc tế I của giai cấp công nhân ra đời khi phong trào công nhân diễn ra rầm rộ, mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Trong phong trào công nhân, chủ nghĩa xã hội khoa học được hình thành đánh dấu bằng việc ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nêu lên sứ mệnh lịch sử và sự đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản để đánh đổ chế độ tư bản xác lập chủ nghĩa xã hội. Đến 1870, tình hình quốc tế có nhiều chuyển biến, cuộc chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ. Cuối tháng 6/1870 Đế chế II bước vào thời kỳ khủng hoảng sâu Mâu thuẫn giai cấp vô sản và sắc. tư sản gay gắt  cách mạng Phỏng vấn: vô sản bùng nổ. Sự trưởng thành của giai cấp vô sản làm cho giai cấp tư sản như thế nào? Và dẫn đến kết quả gì? Cuộc chiến tranh Pháp –  (Giai cấp tư sản rất lo sợ, giai cấp tư sản Phổ đã nhận thức được rằng kẻ thù thực sự của
 5. họ chính là giai cấp vô sản  mâu thuẫn – 19/7/1870 bắt đầu giữa hai giai cấp này không điều hoà được – 02/09/1870 thất bại và ngày càng gay gắt) Xơ-đăng.  Cách mạng vô sản bùng nổ 19/7/1870 – 04/09/1870 nhân dân chiến tranh Pháp – Phổ bắt đầu). Paris khởi nghĩa  Mục đích của Napoleon III? thiết lập chế độ cộng  (Nhằm ngăn cản quá trình thống nhất hòa  chính phủ lâm Đức và giảm nhẹ mâu thuẫn bên trong nước thời tư sản được thành Pháp). lập: Chính phủ Vệ Trình bày giáo viên: quốc. Khi chiến tranh Pháp – Phổ mới bắt đầu, Mác gửi lời kêu gọi công nhân toàn thế giới. Trong lời kêu gọi đó, Mác phân tích tính chất của chiến tranh và nêu rõ rằng về phía Đức, cuộc chiến tranh đó là tiến bộ bởi vì Napoleon III trong nhiều năm đã cản trở sự thống nhất nước Đức, kìm hãm sự phát triển kinh tế văn hóa của nước Đức. Mác đề ra nhiệm vụ cho giai cấp công nhân Đức là
 6. ngăn chặn không để cuộc chiến tranh này trở thành cuộc chiến tranh xâm lược, lật đổ Napoleon III, không để Phổ cướp phá nước Pháp và đi đến ký hòa ước danh dự giữa nhân dân Pháp và Đức. Vào cuộc chiến, quân đội Pháp thua hết trận này đến trận khác, bị vây hãm trong pháo đài Mítdơ và bị dồn về Xơ-đăng. Quân đội Pháp thất bại vì nguyên nhân nào?  (chưa chuẩn bị chu đáo để tham gia cuộc chiến, quân đội chưa được huấn luyện, thiếu sự thống nhất,…). Giáo viên: Pháp thất bại trong cuộc chiến vì thiếu kế hoạch, tổ chức hỗn loạn, chỉ huy thiếu sự thống nhất, vũ khí trang thiết bị,…  nguyên nhân thất bại của quân đội Pháp. Ngày 02/09/1870, sau khi thất bại ở Xơ- đăng, Napoleon III kéo cờ trắng trên thành Xơ-đăng và cùng với toàn bộ quân chủ lực
 7. Pháp bị bắt làm tù binh. Phỏng vấn: Thái độ của giai cấp tư sản như thế nào?  (tư sản Pháp sợ nhân dân được vũ trang hơn sợ quân Đức xâm lược đã đầu hàng Đức để rảnh tay chống lại nhân dân).  Đây chính là nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa 04/09/1870 của nhân dân Pháp. Giáo viên: Sau khi nghe tin đầu hàng của giai cấp cầm quyền, nhân dân Paris đã căm phẫn nổi dậy khởi nghĩa với khẩu hiệu: “phế truất hoàng đế”, “nước Pháp muôn năm”, đòi thành lập chế độ cộng hòa và tổ chức bảo vệ tổ quốc, nền đế chế II bị sụp đổ. Một chính phủ lâm thời tư sản được thành lập lấy tên là “Chính phủ vệ quốc”. Tên chính phủ vệ quốc nói lên điều gì? Vì sao chính phủ lâm thời đầu hàng quân Đức?
 8.  Yêu cầu học sinh đọc lời trích trang 38. Thái độ của chính phủ lâm thời Paris trước tình hình nước Pháp sau ngày 04/09/1870?  (Trước tình hình đất nước bị lâm nguy, chính phủ lâm thời không lo chế tạo vũ khí, Cuộc khởi nghĩa ngày động viên nhân dân đấu tranh, sợ quần 18/3/1871. Sự thành lập chúng nhân dân hơn sợ giặc. Công xã  Chỉ lo thương lượng đầu hàng, ra sức đàn  Nguyên nhân áp, tiêu diệt cách mạng vô sản). Mâu thuẫn giữa chính phủ tư Trình bày Giáo viên: sản và nhân dân Paris ngày Chính phủ tư sản Pháp ký hiệp ước đình càng tăng. chiến chấp nhận những điều khoản của Phổ  Diễn biến 28/2/1871. Trước hành động phản quốc của Sáng 18/3/1871, Chie đanh chính phủ tư sản, quần chúng nhân dân và úp đồi Mông-mác  bị thất vệ quốc quân đã thành lập và bầu ra cơ quan bại. Vệ quốc quân tiến vào lãnh đạo của nó đứng đầu là “ủy ban trung trung tâm Paris  cuộc khởi ương quân vệ quốc. Một cuộc chiến đấu có nghĩa kết thúc. tính chất quyết định giữa chính phủ tư sản  Kết quả và nhân dân Paris bắt đầu và đó chính là Lật đổ chính quyền tư sản
 9. nguyên nhân trực tiếp nổ ra cuộc cách mạng  Ý nghĩa ngày 18/3/1871 Là cuộc cách mạng vô sản Hoạt động 2: Nội dung đầu tiên. – Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa 18/3/1871. – Diễn biến, kết quả và ý nghĩa. – Công xã được thành lập Phỏng vấn: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa?  (Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản và nhân dân Paris ngày càng tăng). Tường thuật Giáo viên: 3 giờ đêm 17 rạng sáng 18/3/1871 chính phủ Chie cho quân đi chiếm các vị trí chiến lược thuộc tả ngạn sông Xen, bí mật đánh úp đồi Môngmáctơrô ở phía Bắc Paris để chiếm lấy trọng pháo của quân vệ quốc được bố trí ở đây  nhân dân Paris đông đảo phụ nữ và vệ quốc quân kéo đến tiến lên đồi và bao
 10. vây chặt. Binh lính trong đội quân của chính phủ ngã về nhân dân, tước vũ khí của các sĩ quan và quay súng bắn chết tại chỗ tên tướng chỉ huy. 9 giờ sáng, các lực lượng của chính phủ thất bại hoàn toàn. Trưa 18/3 UBTƯVQ ra lệnh tiểu đoàn tiến vào trung tâm thành phố Paris và chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã chiếm được các cơ quan chính phủ, các trại lính và toà thị chính. Trước sự thất bại bất ngờ và  Ngày 26/3/1871 bầu Hội nhanh chóng. Chính phủ Pie hoảng sợ vội đồng Công xã. chạy về Vecxai và tập hợp lại lực lượng  Ngày 28/3/1871 Hội phản công. Đến 10 giờ đêm, cờ đỏ cách đồng Công xã làm lễ ra mạng tung bay trên toà thị chính và trên mắt quốc dân. khắp công sở ở Paris. Vai trò của quần chúng trong đấu tranh cách mạng là gì?  (là lực lượng chủ yếu nòng cốt chống lại sự phản bội của giai cấp tư sản). Kết quả – tính chất – ý nghĩa của cuộc khởi
 11. nghĩa?  (Lật đổ chính quyền tư sản, là một cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, giai cấp công nhân là lực lượng chủ yếu lãnh đạo cuộc  Tổ chức bộ máy khởi nghĩa). – Cơ quan cao nhất của Giáo viên: Đó là cuộc cách mạng vô sản đầu Nhà nước là Hội đồng tiên trên thế giới; lần đầu tiên trong lịch sử, Công xã. giai cấp công nhân lật đổ chính quyền tư + Ban bố luật sản, Ủy ban trung ương Vệ quốc quân đảm + Lập các ủy ban thi nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời, phá được hành luật. âm mưu của chính phủ tư sản muốn tước vũ – Thực hiện các chính khí và giải tán Vệ quốc quân, giai cấp tư sản sách, biện pháp tiến bộ đầu hàng Đức muốn đàn áp, tiêu diệt lực cho nhân dân (SGK lượng cách mạng, hoảng sợ rút chạy trước trang 40). sức mạnh của quần chúng.  Công xã Paris là một Nhà Ngày 26/3/1871 nhân dân Paris tiến hành nước kiểu mới. bầu cử Hội đồng Công xã trong không khí tưng bừng nhộn nhịp. Ngày 28, Hội đồng Công xã long trọng tuyên bố thành lập trứơc quần chúng nhân dân Paris.
 12. Vì sao Hội đồng Công xã được nhân dân Paris nồng nhiệt chào mừng? Giáo viên: Công xã là một Nhà nước kiểu mới, một Nhà nước vô sản. Công xã Paris là biểu hiện đầu tiên về chuyên chính vô sản, thể hiện rõ tính chất vô sản quốc tế. II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG XÃ PARIS Hoạt động 3: Nội dung – Những điểm chứng tỏ Công xã Paris là Nhà nước kiểu mới. – Những chính sách của Công xã Paris. Giáo viên: Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã  ban bố pháp luật và lập các ủy ban thi hành pháp luật. Đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên Công xã chịu trách nhiệm trước Công xã, nhân dân. Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước (SGK trang
 13. 40). Phỏng vấn: Tổ chức bộ máy Nhà nước và chính sách của công xã phục vụ quyền lợi cho ai?  (cho tầng lớp nhân dân). Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, ai nắm chính quyền?  (Giai cấp tư sản nắm chính quyền, tầng lớp nhân dân lao động bị áp bức, bị bóc lột).  Nội chiến ở Pháp Chính quyền tư sản có đại diện cho nhân Ngày 20/5 – 28/5/1871 dân? cuộc chiến diễn ra ác liệt  (Bảo vệ quyền lợi giai cấp mình, ra sức  “Tuần lễ đẫm máu”.--> bóc lột nhân dân lao động). thất bại Giáo viên: tổ chức bộ máy Công xã và  Ý nghĩa Công xã những chính sách biện pháp của Công xã đã – Là một cuộc cách có tác động tích cực đối với nhân dân. Cụ mạng đầu tiên của giai thể: cấp vô sản.  Kinh tế: Công xã giao cho công nhân – Là một Nhà nước kiểu quản lý tất cả những xí nghiệp và công mới.
 14. xưởng mà bọn chủ đã chạy trốn; thành Bài học kinh nghiệm lập ủy ban lao động chăm lo việc tổ – Phải tăng cường khối chức sản xuất và thu xếp công ăn việc liên minh công –nông làm cho những người thất nghiệp. – Phải xây dựng một  Ra chế độ ngày làm 8 giờ, tăng lương chính đảng tiên phong cho công nhân, quy định giá bán bánh của giai cấp công nhân. mì, loại thịt bò, thịt cừu. – Phải kiên quyết trấn áp  Chính trị: bảo đảm quyền công dân của kẻ thù, xây dựng nhà phụ nữ, vạch kế hoạch xây dựng nhà nước của dân, do dân, giữa trẻ, vườn trẻ cho con em công vì dân. nhân  Văn hóa – giáo dục: tách nhà thờ khỏi hoạt động giáo dục, Nhà nước tăng lương cho giáo viên, thihành chế độ giáo dục bắt buộc và không mất tiền. Toàn bộ hoạt động trên chứng tỏ Công xã là một Nhà nước kiểu mới – Nhà nước vô sản. Những điểm nào chứng tỏ Công xã khác hẳn Nhà nước tư bản?
 15.  (Bảo đảm quyền làm chủ thực sự của nhân dân lao động , phục vụ lợi ích của nhân dân lao động) II. NỘI CHIẾN Ở PHÁP – Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PARIS Hoạt động 4: Nội dung – Sự đàn áp của giai cấp tư sản. – Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân. – Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm. Giáo viên: Sau ngày 18/3 Chính phủ Chie hầu như không có quân đội, trốn thoát về Vecxai, Chie tập hợp lại lực lượng và tận dụng thời gian rảnh không có sự tấn công của lực lượng cách mạng để chuẩn bị chiến tranh đánh Paris. 02/04 quân Vecxai bắt đầu tấn công Paris, các chiến sĩ Công xã nam nữ thủ
 16. đô chiến đấu dũng cảm, anh hùng hy sinh nhưng những cố gắng phản công của các chiến sĩ không tránh khỏi thất bại do tổ chức quân sự còn yếu, chính trị chưa đầy đủ, thiếu lãnh đạo quân sự,… Trong tháng 4-5 quân Vecxai chiếm được phần lớn pháo đài ở phía Tây và phía Nam Paris Trong khi chiến sự đang diễn ra ở Paris thì chính phủ Chi-e ký hòa ước với Đức ngày 10/5/1871, Pháp nhượng cho Đức vùng Andát và phần vùng Loren, bồi thường chiến tranh 5 tỷ frăng vàng. Ngày 20/5 quân Vecxai tổng tấn công vào thành phố, diễn ra một trận đấu ác liệt ở các đường phố, lịch sử gọi “Tuần lễ đẫm máu” kéo dài từ 20 – 28/5/1871. nhân dân Paris bao gồmngười già, trẻ em, phụ nữ đều kiên quyết chống lại kẻ thù. Tuy chỉ tồn tại 72 ngày nhưng Công xã Paris có ý nghĩa thực sự lớn lao, là hình ảnh
 17. của một chế độ mới, xã hội mới. Phỏng vấn: Vì sao Công xã Paris thất bại?  (Giai cấp vô sản còn yếu, bị tư sản đàn áp khủng bố quyết liệt, thiếu tổ chức lãnh đạo, chưa thực hiện được liên minh công nông…). Giáo viên: Khách quan: Chủ nghĩa tư bản trên đà phát triển, lực lượng đấu tranh của giai cấp công nhân ở các nước trên thế giới chưa trở thành mặt trận thống nhất. Chủ quan: Chưa có đảng lãnh đạo giai cấp công nhân, chưa chú ý đến việc huấn luyện, tổ chức trang bị cho các lực lượng vũ trang, mắc một số sai lầm, chưa thực hiện liên minh giữa công nhân với nông dân. Công xã Paris đem lại ý nghĩa gì?  (Cổ vũ cho nhân dân lao động trên toàn
 18. thế giới đấu tranh, là một cuộc cách mạng vô sản đầu tiên, biểu hiện gắn bó chặt chẽ giữa tính dân tộc, tính giai cấp và tính quốc tế của công nhân và những người lao động Pháp). Công xã Paris để lại bài học kinh nghiệm gì?  (Sự cần thiết xây dựng một chính đảng tiên phong của giai cấp công nhân, tăng cường khối đoàn kết liên minh công – nông. Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân). 4. Củng cố Bài tập: Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu của Công xã Paris?  Gồm 2 mục: niên đại và sự kiện. 5. Dặn dò – Xem lại bài + học bài – Làm bài tập trong sách giáo khoa trang 42. – Đọc trước bài 6 – phần I (Anh – Pháp – Đức).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản