Lịch sử lớp 8 - CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
192
lượt xem
12
download

Lịch sử lớp 8 - CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức : Giúp học sinh thấy rõ : + Nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược thữc dân thế kỷ XIX. Nguyên nhân và tiến trình xâm lược của tư bản Pháp + Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Pháp nổ ra ngay từ ngày đầu tiên, thể hiện rõ ở mặt trận Đà Nẵng(1858 ) Gia Định (1859 ) và các tỉnh Nam Kỳ 2 . Tư tưởng : + Bản chất tham lam hiếu chiến của thực dân +Tinh thần bất khuất kiên cường chống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

  1. Bài 24 Tiết 38: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 Tiết 1 I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức : Giúp học sinh thấy rõ : + Nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược thữc dân thế kỷ XIX. Nguyên nhân và tiến trình xâm lược của tư bản Pháp + Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Pháp nổ ra ngay từ ngày đầu tiên, thể hiện rõ ở mặt trận Đà Nẵng(1858 ) Gia Định (1859 ) và các tỉnh Nam Kỳ 2 . Tư tưởng : + Bản chất tham lam hiếu chiến của thực dân +Tinh thần bất khuất kiên cường chống ngoại xâm của nhân dân ta trong những ngày đầu chống Pháp xâm lược, cũng như thái độ yếu đuối bạc nhược của giai cấp phong kiến. + Ý chí thống nhất đất nước 3 . Kỹ năng : + Phương pháp quan sát tranh ảnh bản đồ, tư liệu lịch sử, văn học minh họa + Khắc sâu nội dung cơ bản bài học
  2. III Thiết bị : + Bàn dồ Đông Nam Á trước xâm lược của TB phương Tây + Bản đồ chiến trường Dà Nẳng, Gia Định 1858-1861 + Tranh ảnh về cuộc tấn công của Pháp ở Đà Nẵng ( 1858 ), vũ khí thời Nguyễn + Bản đồ hành chánh Việt Nam + Thơ văn yêu nước cuối thế kỷ XIX IV Thực hiện bài giảng : 1. Tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ + Em hãy chọn một số nội dung chính trong lịch sử thế giới hiện đại( 1917 – 1945 ) ? + Chọn một số sự kiện tiêu biểu biểu từ năm 1917 đến năm 1945, giải thích lý do em chọn sự kiên đó ? 3.Thực hiện bài mới : a. Giới thiệu bài mới : GV nêu vài nét về tình hình xã hội Việt Nam trước năm 1858. GV giới thiệu dầu bài mới b. Bài mới : Tiết 35
  3. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY VÀ TRÒ GHI BẢNG I/Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam I/Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Hoạt động 1 : 1- Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858- 1859 : Mục tiêu : Giúp Hs hiểu được nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta giữa thế kỷ XIX.Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng tấn công đầu tiên. Nét chính cuộc kháng chiến của nhân dân trong buổi đầu khi Pháp đánh - Lấy cớ bảo vệ dạo Gia tô, Pháp đem Đà Nẵng quân xâm lược Việt Nam Phương pháp : - 31-8-1858, 3000 quân Pháp –TBN âm Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta ? (lấy mưu đánh chiếm Đà Nãng, kéo thẳng ra cớ bảo vệ đạo Thiên Chúa, Pháp đã liên minh Huế buộc nhà Nguyễn đầu hàng với Tây Ban Nha tiến đánh nước ta ) - 1-9-1858 Pháp nổ súng xâm lược nước - Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn ta công đầu tiên ?( nhằm thực hiện kế họach” - Quân dân ta dưới sự chỉ huy của đánh nhanh thắng nhanh”,chiếm Đà Nẵng, kéo NguyễnTri Phương anh dũng chống trả quân lên Huế, buộc triều đình Huế đầu hàng) - Quân Pháp bước đầu thất bại . Sau 5
  4. - GV hướng dẫn học sinh xác dịnh vị trí Đà tháng chúng chỉ chiếm được bán đảo Nẳng trên bản đồ,giới thiệu tầm quan trọng Sơn Trà chiến lược cảng Đà Nẵng đối với Huế và cả khu vực biển Đông Cho biết lực lượng Pháp tấn công Đà Nẵng ? - Cho biết kế hoạch của Nguyễn Tri Phương chống thực dân Pháp? (Sách GV) - Bước đầu quân Pháp bị thất bại như thế nào ? Hoạt dộng 2 2 Chiến sự ở Gia Định 1859: Mục tiêu :Diễn biến chính ở chiến trường Gia Định,thái độ bạc nhược của triều đình Huế. Nét chính chiến sự ở đại đồn Chí Hòa, ta mất 3 tỉnh miền Đông,Vĩnh Long. Nội dung cơ bản của hiệp ước - 2/1859 quân Pháp kéo vào Gia Định Nhâm Tuất (5/6/1862),giải thích được vì - 17/2/1859 tấn công thành Gia Định sao nhà Nguyễn ký hiệp ước đó ? - Quân triều đình chống cự yếu ớt, tan rã Phương Pháp : - Sáng 24/2/1861 đồn Chí Hoà bị thất thủ - Tại sao Pháp chuyển hướng tấn công vào Gia Pháp lần lượt chiếm các tỉnh Định Định ? ( chiếm vựa lúa Nam Bộ cát nguồn Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long
  5. lương thực của triều đình Huế- làm chủ cảng - 5/6/1862 triều đình Huế ký hiệp ước biển ở miền Nam, chuẩn bị chiếm Cao Miên, Nhâm Tuất, nhượng cho Pháp nhiều dò đường sang Trung Quốc) quyền lợi - Qua SGK cho biết chiến sự ở Gia Định diễn ra như thế nào ? - HS đọc phần chữ nhỏ trang 115 - Em có nhận xét gì về thái độ chống quân Pháp xâm lược của triều đình Huế ? -Tại sao triều đình Huế ký hòa ước Nhâm Tuất 5/6/1862 ? (Để bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ,rảnh tay ở phía Nam, đối phó với phong trào nông dân ở miền Bắc) -Em cho biết nội dung của hòa ước Nhâm Tuất ( HS đọc phần chữ nhỏ trnag 116 ) HS làm BT trong sách Bài tập Hiệp ước 1862 vi phạm chủ quyền dân tộc như thế nào?( Cắt đất cho giặc) So kềt bài :+Nguyên nhân cuộc xâm lược nước ta của Pháp ? +Thái độ bạc nhược không chống
  6. Pháp của triều đình,hậu quả bị mất 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ ? 4/ Củng cố: 1/ Tại sao Pháp xâm lược nước ta? 2/ Cho biết chiến sự ở Đà Nẵng, Pháp bị thất bại như tế nào?(1858-1859)? 3/ Cho biết nội dung cơ bản hiệp ước Nhâm Tuất 5/6/1862? 5/ Dặn dò: Đọc lại bài ghi. Đọc trước bài 24 (II)
Đồng bộ tài khoản