Lịch sử lớp 8 - LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) Tiết 2

Chia sẻ: dantri1209

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa? Nông nghiệp văn hóa, giáo dục có những thành tựu gì? Nội dung : Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi - PV : Sau khi khôi phục kinh tế, so với các nước tư bản phương tây, Liên Xô vẫn là nước như thế nào?

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) Tiết 2

Bài 16 : LIÊN XÔ XÂY DỰNG

TIẾT 24 : CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944)

Tiết 2

1. HOẠT ĐỘNG 2 : II/. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA

XÃ HỘI

Ở LIÊN XÔ (1925 – 1941)

 Mục tiêu :

- Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa? Nông nghiệp văn hóa, giáo dục có những thành tựu gì?

 Nội dung :


Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi

- PV : Sau khi khôi phục kinh  Nước nông nghiệp - Để xây dựng cơ

tế, so với các nước tư bản lạc hậu, nông nghiệp sở vật chất cho

phương tây, Liên Xô vẫn là chiếm 2/3 tổng sản phẩm chủ nghĩa xã hội,

nước như thế nào? quốc dân máy móc phải nhân dân Liên

- GV phân tích : là một nước nhập của nước ngoài. Xô phải thực

nông nghiệp lạc hậu lại nằm hiện nhiệm vụ

trong vòng vây thù địch của công nghiệp hóa

chủ nghĩa tư bản, luôn bị đe xã hội chủ nghĩa.
dọa trước sự tấn công về

quân sự của các thế lực thù

địch muốn xây dựng chủ

nghĩa xã hội Liên Xô phải

có khả năng độc lập về kinh

tế, tự trang bị máy móc thiết

bị cần thiết cho nền kinh tế

và củng cố quốc phòng. Vì

vậy côngnghiệp hóa là

nhiệm vụ mở đầu cho công

cuộc xây dựng CNXH.

- Yêu cầu hs đọc SGK “Trong  HS đọc SGK.

… quốc phòng”.

- PV : nhân dân Liên Xô bước  Ưu tiên phát triển

đầu thực hiện công nghiệp công nghiệp nặng trọng

hóa theo đường lối gì? tâm là ngành công nghiệp

chế tạo máy công cụ,

ngành công nghiệp năng

lượng (điện than dầu mỏ,

ngành chế tạo máy móc
nông nghiệp, công

- GV : công cuộc công nghiệp nghiệp quốc phòng.

hóa xã hội chủ nghĩa ngay  Tự lực cánh sinh,

trong năm đầu đã thu nhiều dựa vào sức mình là

kết quả tốt đẹp. Năm 1926 chính.

việc chế tạo máy móc vượt

quá mức sản xuất 1913.

Tháng 12/1926 nhà máy

điện lớn nhất nước là

Vônkôp bắt đầu phát điện.

Những xí nghiệp trạm điện

lực đường sắt, những công

trình khổng lồ như nhà máy

thủy điện Đơnhiep, đường

sắt Tuôckêxtan, nhà máy

Xtalingrat … được gấp rút

xây dựng.

- GV yêu cầu hs xem tranh

hình 59 SGK  thành tựu

công nghiệp.
- GV : cải tạo nông nghiệp : - Nông nghiệp :

thực hiện cơ giới hóa, áp được tập thể hóa,

dụng kĩ thuật tiên tiến vào cơ giới hóa, quy

nông nghiệp, thu hút đông mô lớn.

đảo nông dân tham gia các

nông trang tập thể.

 hs xem hình 60 SGK 

thành tựu của nông nghiệp.

- Yêu cầu hs đọc SGK “Về

văn hóa … xã hội chủ

nghĩa”. - Văn hóa giáo

- PV : hay nêu những thành dục: thanh toán

tựu về văn hóa giáo dục của  Thanh toán nạn mù nạn mù chữ, phổ

Liên Xô trong thời kì đầu chữ, thực hiện phổ cập cập giáo dục.

xây dựng chủ nghĩa xã hội? giáo dục tiểu học cho mọi - Xã hội : công

người, phổ cập giáo dục nhân, nông dân

trung học cơ sở ở các và trí thức mới

thành phố. xã hội chủ nghĩa.

 Xã hội : chỉ còn hai

- GV nêu một vài sai lầm giai cấp lao động là công
thiếu sót của những người nhân, nông dân và tầng

lãnh đạo Đảng, nhà nước lớp trí thức mới xã hội

Liên Xô trong thời gian này. chủ nghĩa.

 KẾT LUẬN :

- Với tinh thần dũng cảm, sáng tạo nhân dân Liên Xô đã thực hiện

thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 –

1941), đạt nhiều thành tựu.IV. CỦNG CỐ – DẶN DÒ:

 CỦNG CỐ :

- Nêu nội dung chính sách kinh tế mới?

- Trình bày những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925 – 1941?

 DẶN DÒ :

- Đọc bài 17 : “Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới” – Phần I.

- Trả lời các câu hỏi trong SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản