Lịch sử lớp 8 - NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
410
lượt xem
19
download

Lịch sử lớp 8 - NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: giúp HS nắm được: - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa LS của c/m Hà Lan giữa TK 16, c/m Anh giữa TK 17, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng Quốc Châu Mỹ (Hoa Kỳ) - Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “cách mạng tư sản”. 2/ Tư tưởng: - Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS: + Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

 1. Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN. I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Kiến thức: giúp HS nắm được: - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa LS của c/m Hà Lan giữa TK 16, c/m Anh giữa TK 17, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng Quốc Châu Mỹ (Hoa Kỳ) - Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “cách mạng tư sản”. 2/ Tư tưởng: - Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS: + Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. + Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ PK. 3/ Kĩ năng: rèn luyện cho HS kĩ năng: - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong quá trình học tập, trước hết là các câu hỏi, bài tập trong SGK. II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU:
 2. - Bản đồ thế giới (xác định vị trí các nước) - Vẽ phóng to các lược đồ SGK. - Tìm hiểu các thuật ngữ, khái niệm lịc h sử trong bài, sưu tầm một vài tài liệu tham khảo cần thiết, liên quan đến những nội dung cơ bản trong bài. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1/ On định: 2/ KT bài cũ: giới thiệu sơ nét về lịch sử lớp Cách Mạng Tháng Tám 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài mới: GV nhắc lại những kiến thức đã học ở lớp 7 để chuyển sang bài mới: “Trong lòng chế độ PK suy yếu đã nảy sinh và bước đầu phát triển nền sản xuất TBCN; dẫn tới mâu thuẫn ngày càng tăng giữa PK với TS và các tầng lớp nhân dân lao động. Một cuộc c/m sẽ nổ ra”. b/ Dạy và học bài mới: Tiết 1: I/ SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV – XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN TK XVI.  Hoạt động 1:  Nền sản xuất mới ra đời như thế nào? ______________________________________________________  Diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan.
 3.  Nền sx mới ra đời trong điều kiện lịch 1/ Một nền sản xuất mới ra đời: sử ntn? (trong lòng XHPK đã suy yếu; bị chính quyền PK kềm hãm; song không ngăn được sự phát triển của nó).  Vì sao nó không bị ngăn chặn?  Những sự kiện nào chứng tỏ nền sx mới - Trên cơ sở nền sx công trường thủ TBCN phát triển? (chú ý sự ra đời các công, ở Tây Âu xuất hiện các xưởng xưởng, nhân công; trung tâm sx, buôn bán, dệt vải, luyện kim, nấu đường… có ngân hàng…) thuê mướn nhân công. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò lớn.  đó là nền sx TBCN  Cùng với sự phát triển sx, sự chuyển - Xã hội hình thành 2 giai cấp mới: tư biến của XH ra sao? sản và vô sản.  Trình bày vai trò của các giai cấp này
 4. trong XH (SGK đoạn chữ nhỏ /4)  Mâu thuẫn mới nào nảy sinh? (nhắc lại ==> mâu thuẫn giữa chế độ PK với giai mâu thuẫn cơ bản của XHPK) cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân.  Dẫn tới hệ quả nào? (đấu tranh) * Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, XH ở Tây Âu trong các TK 15-17? 2/ Cách mạng Hà Lan TK XVI. - Dùng BĐTG giới thiệu vị trí vùng đất Nêđeclan (Hà Lan, Bỉ ngày nay) GV giảng thuật: a/ Diễn biến:  Vì sao c/m bùng nổ? - 8/1566: nhân dân Nêđeclan đấu tranh . kt Nêđeclan phát triển (đầu TK16) I Tây mạnh mẽ chống TBN  bị đàn áp Âu bị TBN ngăn cản sự phát triển này. đẫm máu.  Kết quả: b/ Kết quả: (Cuộc đấu tranh của nhân dân Nêđeclan => - 1581 các tỉnh miền Bắc thành lập giải phóng đất nước, thành lập nước Cộng nước Cộng Hòa (các tỉnh liên Hiệp) Hòa: là cuộc CMTS đầu tiên trên thế giới) (sau gọi là Hà Lan)  Giải thích k/n CMTS? - 1648: Hà Lan được công nhận độc lập.  Vì sao? (đánh đổ CĐPK; xây dựng 1 => CM Hà Lan được xem là cuộc
 5. XH mới tiến bộ hơn) CMTS đầu tiên trên thế giới. * Trình bày diễn biến và kết quả của CM Hà Lan? II/ CÁCH MẠNG ANH GIỮA THẾ KỈ XVII:  Hoạt động 2:______________________________________________________  Sự phát triển của CNTB ở Anh?  Tiến trình cách mạng ở Anh?  Ý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng ở Anh? 1/ Sự phát triển của CNTB ở - GV gợi ý  sự phát triển của các công Anh: trường thủ công, ngoại thương không chỉ - Quan hệ TBCN phát triển mạnh: làm cho quan hệ TBCN phát triển mạnh  Công trường thủ công ra đời. (HS nêu những sự kiện thể hiện điều này)  Nhiều trung tâm lớn về công HS thảo luận: dựa vào SGK  QH nghiệp, thương mại, tài chính TBCN phát triển ở những điểm nào? hình thành (Luân Đôn) - HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK/5  Phát minh mới về kĩ thuật, - Sự phát triển của CNTB ở Anh các hình thức tổ chức lao động
 6. (CT/TC và ngoại thương) đưa lại hệ hợp lí. quả gì? - Xã hội biến đổi: HS dựa vào SGK trả lời (phần XH biến  Địa chủ  quý tộc mới. đổi)  ND cùng khổ - Tìm hiểu thuật ngữ “quý tộc mới” - Kinh tế thay đổi  TS, quý tộc (SGK/156). Nêu vị trí, tính chất của mới >< chế độ quân chủ chuyên tầng lớp này. chế. - Vẽ sơ đồ cấu tạo XH Anh. => CM  lật đổ chế độ PK, xác - GV tổng kết, nhấn mạnh các >< lập quan hệ sx TBCN CM  Trình bày sự phát triển CNTB ở Anh và những hệ quả của nó? 2/ Tiến trình cách mạng: -GV cho hs quan sát bản đồ và tranh a/ Giai đoạn 1: (1642 – 1648): (SGK), sau đó, GV trình bày diễn biến, kết quả CM. -HS: lần lượt trình bày diễn biến CM - 8/1642: nội chiến bùng nổ. (theo BĐ). Chủ yếu là nêu và so sánh - Quân đội QH đánh bại quân đội lực lượng của nhà vua với qh qua vùng nhà vua  1648 nội chiến chấm đất chiến giữ. dứt.
 7. - Tường thuật cuộc nội chiến (lược đồ) và quang cảnh xử tử vua XacLơ I để nêu rõ CM đạt đến đỉnh cao. b/ Giai đoạn 2: (1649 – 1688)  Kết quả CM? Việc xử tử Saclơ I có - 30/1/1649: Saclơ I bị xử tử  ý nghĩa gì? (HS xem tranh) nước Anh trở thành nước Cộng - GV trình bày lần lượt sự thay đổi các Hòa chế độ ở Anh sau 1649. - Crôm-Oen thiết lập chế độ độc tài quân sự. - Quần chúng bất mãn  QT mới và TS khôi phục chế độ quân chủ.  Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến kết - 12/1688: chế độ quân chủ lập quả gì? (CĐ/ QCLH) hiến ra đời.  Giải thích thế nào là QCLH? (thực chất vẫn là CĐ TB) (là chế độ chính trị của 1 nước trong đó vua ko nắm thực quyền, mọi quyền lực thuộc về TS và QT mới, quyền lực của vua bị hạn chế, hiến pháp do QH tư sản lập ra)  Vì sao phải lập CĐ/QCLH? (chống
 8. lại cuộc đấu tranh của nhân dân nhằm đẩy CM đi xa hơn, bảo vệ quyền lợi của QT mới và TS) - GV tổng kết và nhấn mạnh 1 số ý để củng cố nhận thức của hs.  Vì sao nước Anh từ CĐ Cộng hòa lại trở thành CĐ quân chủ lập hiến? 3/ Ý nghĩa lịch sử của CMTS Anh giữa thế kỉ XVIII: - GV?: cuộc CMTS Anh đưa lại quyền lợi cho ai? Ai lãnh đạo CM? CM có triệt để không? - HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK/6 - GV?: Em hiểu ntn về câu nói trên của Mác? ( g/c TS và QT mới thắng lợi đã xác lập chế độ TB CN (hình thức là quân chủ lập hiến) sx TBCN phát triển và thoát khỏi sự thống trị của CĐ PK))  Nêu kết quả của CM TS Anh? - CMTS Anh mở đường cho CNTB
 9. phát triển mạnh; đem lại thắng lợi cho GCTS và QT mới. - Hạn chế: quyền lợi của nhân dân lao động không được đáp ứng. 4/ Củng cố: - Trình bày diễn biến, kết quả của CM Hà Lan? - Thuật lại tiến trình CM Anh? Y nghĩa lịch sử? 5/ Dặn dò: - Học thuộc bài. - Lập niên biểu CM Anh? (niên đại, các sự kiện chính) - Xem trước III/ bài 1 và lược đồ SGK/7. Tiết 2: III/ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ * Hoạt động 1: 1/ Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân chiến tranh. - HS đọc SGK đoạn 1/ SGK/7 - Xác định vị trí 13 thuộc địa trên bản a/ Tình hình: đồ? (Dùng lược đồ trống cho hs gắn tên - Kinh tế 13 thuộc địa sớm phát
 10. 13 thuộc địa) triển theo con đường TBCN. Nêu vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực dân Anh ở b/ Nguyên nhân:: Bắc Mỹ? (phần chữ in nghiêng) - TD Anh ngăn cản sự phát triển Vì sao nhân dân thuộc địa chống Anh? CTN của 13 thuộc địa. (do Anh cướp đoạt tài nguyên, thu thuế nặng, độc quyền buôn bán trong và ngoài nước) - HS thảo luận: * Vì sao >< giữa thuộc địa và Anh nảy sinh? (thực dân anh ngăn cản sự phát triển CTN của thuộc địa) * Hoạt động 2: 2/ Diễn biến cuộc chiến tranh: - HS đọc SGK/8 “12/1773…BM” a/ Nguyên nhân trực tiếp:  Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến - Nhân dân Bo-xtơn phản đối chế chiến tranh? độ thuế (12/1773) - GV tường thuật. b/ Diễn biến:  em biết gì về Oasinhtơn? - 4/1775: CT bùng nổ.  Tuyên ngôn độc lập đã khẳng định -4/7/1776: tuyên ngôn độc lập điều gì? (SGK/8) được công bố.
 11. HS thảo luận: theo em, tính chất tiến bộ của TNĐL của Mỹ thể hiện ở những điểm nào? GV giảng thuật: - Lúc đầu quân khởi nghĩa thất bại  Vì sao lúc đầu quân khởi nghĩa thất ở một số nơi. bại? – HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK. - 17/10/1777: thắng lớn ở  Cuộc chiến tranh giành độc lập của Xaratôga. các thuộc địa Anh diễn ra ntn? * Hoạt động 3 3/ Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. - GV giảng thuật a/ Kết quả: - Hiệp ước Vec-xai (1783) công nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mỹ.  thành lập Hợp chủng quốc Mỹ (USA – Mỹ – Hoa kì) -HS thảo luận: những điểm nào thẩ -1787: ban hành Hiến pháp. hiện sự hạn chế của Hiến Pháp 1787 của Mỹ? (người da trắng có tài sản-
 12. đóng thuế mới có quyền bầu cử và ứng cử – PN không có quyền bầu cử. Nô lệ, da đen, người Indian không có quyền CT Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến b/ Ý nghĩa: tranh giành độc lập? - CT giành độc lập giải phóng (1 nước CH/TS ra đời với HP 1787) nhân dân BM khỏi ách đô hộ của - GV trình bày nội dung của Hiến CNTD Anh, làm cho nền kt TB Pháp, tính chất, hạn chế của nó. Mỹ phát triển.  Mục tiêu của cuộc chiến tranh? - Là cuộc cách mạng tư sản ; có (giành độc lập) ảnh hưởng đến phong trào đấu  Ngoài việc thoát khỏi ách thuộc địa, tranh giành dộc lập của nhiều nước CT còn đưa lại kết quả gì? (phát triển cuối TK 18, đầu 19. CNTB)  GV phân tích tính chất và gtKN CMTS (SGV/20) 4/ Củng cố: - Trình bày về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc CT giành độc lập? - Làm BTLS. 5/ Dặn dò: - Học thuộc bài – xem trước bài sau.
 13. - Lập niên biểu về cuộc CT giành độc lập?  SƠ KẾT BÀI HỌC: GV NHẤN MẠNH 1 SỐ VẤN ĐỀ: - Mâu thuẫn giữa CĐPK và sự phát triển của nền sản xuất tBCN  những cuộc CMTS; đầu tiên là CM Hà Lan, tiếp đó là CMTS Anh và chiến tranh giành độc lập. - Nhân dân có vai trò quan trọng, quyết định thắng lợi của CM - Thắng lợi của các cuộc CM mở ra một thời kì mới trong lịch sử
Đồng bộ tài khoản