Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức - LSDT thời kì giữa TK XIX đến hết CTTG I. - Tiến trình xâm lược của Pháp; cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta; nguyên nhân thất bại của công cuộc giữ nước cuối TK XIX. - Đặc điểm, diễn biến của PTĐTVT trong phạm trù PK (188518896) - Bước chuyển biến của PT yêu nước đầu TK XX. 2. Tư tưởng - Củng cố lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc. - Trân trọng tấm gương dũng cảm vì dân, vì nước, noi gương học tập cha anh. 3. Kĩ năng...

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM

TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- LSDT thời kì giữa TK XIX đến hết CTTG I.

- Tiến trình xâm lược của Pháp; cuộc đấu tranh chống xâm lược

của nhân dân ta; nguyên nhân thất bại của công cuộc giữ nước cuối TK

XIX.

- Đặc điểm, diễn biến của PTĐTVT trong phạm trù PK (1885-

18896)

- Bước chuyển biến của PT yêu nước đầu TK XX.

2. Tư tưởng

- Củng cố lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc.

- Trân trọng tấm gương dũng cảm vì dân, vì nước, noi gương học

tập cha anh.

3. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp trong việc học tập bộ môn LS, như kĩ

năng phân tích, nhận xét, đánh giá.

- Kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh LS để trả lời.
- Biết tường thuật hoặc diễn giải một câu hỏi có liên quan đến tri

thức LS.

B. PHƯƠNG TIỆN DẠY - HỌC

- SGK, SHDGV

- BĐ Việt Nam

- Lược đồ một số cuộc KN cuối TK XIX.

- Tranh ảnh liên quan đến LS kinh tế, chính trị, văn hóa Việt Nam

trước 1918.

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

1. On định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

- Trình bày đặc điểm nổi bật của PT yêu nước trong những năm 1914-

1918.

- Em có nhận xét gì về con đường và cách thức mà Nguyễn Ai Quốc đã

trải qua để tìm đường cứu nước?

3.Dạy và học bài mới

* Giới thiệu bài mới:

Các em đã tìm hiểu LSVN từ năm 1858 đến năm 1918. Trong bài này,

chúng ta sẽ dừng lại để xem xét:
- Trong giai đoạn LS đã học có những sự kiện chính nào cần phải

chú ý.

- Nội dung chính của giai đoạn này.

- Việc tìm hiểu hai vấn đề trên được thông qua các PP học tập đa

dạng.

* Dạy và học bài mới

Hoạt động 1: Nội dung chủ yếu của những sự kiện chính trong

LSVN tư năm 1858 – 1918.

* Mục tiêu: Nêu những sự kiện chính của LSVN từ 1858 – 1918.

* Phương pháp: Lập bảng thống kê, tổng hợp, phát vấn ..

1. Quá trình xâm lược VN của TD Pháp và cuộc đấu tranh chống

xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1918.THỜI QUÁ TRÌNH XL CỦA CUỘC ĐẤU TRANH CỦA

GIAN TDP ND TA1 – 9 – 1858 TDP đánh chiếm bán đảo Quân dân ta dưới sự lãnh đạo

Sơn Trà => mở màn của triều đình đã đánh trả quyết

2 – 1859 XLVN liệt.

2 – 1862 Quân Pháp phải kéo vào Quân dân ta chặn địch ở đây.
GĐ Triều đình kí hiệp ước 1862,

6 – 1867 P tăng quân chiếm đóng nhân dân độc lập kháng chiến.

20 – 11 – GĐ, ND Nam Kì KN khắp nơi.

1873 ĐT, BH, Vĩnh Long ND tiếp tục KC.

18 – 8 – Quân Pháp chiếm 3 tỉnh PTKC của ND không chấm dứt.

1883 MT

P nổ súng đánh thành HN

Pháp đánh vào Huế

?GV: Vì sao TDP xâm lược VN?

?GV: Nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địa của TD Pháp?

HS thảo luận: Nhận xét chung về PT chống Pháp cuối TK XIX (từ sau

năm 1884) quy mô (thời gian, không gian, số lượng người tham gia, mức độ

quyết liệt ..), cách thức và phương pháp đấu tranh, tính chất phong trào, ý

nghĩa bài học.

2. Phong trào Cần Vương (1885 – 1896)

Lập niên biểu:K/Nghĩa Thời gian Người lãnh Địa NN thất bại Ý nghĩa BH

đạo bàn

h/đ
BA 1886 – Phạm Bành Thanh - LL nghĩa - Có ý nghĩa

ĐÌNH 1887 và Đinh Hoá quân yếu hết sức to

Công - Sự non lớn trong sự

Tráng kém của nghịêp đấu

BÃI những người tranh chống

SẬY Hưng lãnh đạo. ĐQ, vì nền

1883 – Nguyễn Yên - Phản ánh ĐLTD của

1892 Thịên sự bất cập ND ta, để

Thuật của ngọn cờ lại nhiều

HƯƠNG PK trong tấm gương

KHÊ Nghệ PTGPDTVN và BHKN

Tĩnh quý báu.

1885 – Phan Đình

1895 Phùng

HS thảo luận: Đặc điểm, tính chất của PT Cần Vương

3. PT yêu nước đầu TK XX (đến năm 1918)

?GV: Những chuyển biến về KT, XH, tư tưởng trong PT yêu nước

VN đầu TK XX: nguyên nhân chuyển biến, những biểu hiện cụ thể qua các

PT.
HS nêu tên, thời gian, nội dung, tính chất, của các PT yêu nước đầu

TK XX (đến năm 1918).

GV phân tích, so sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội

Châu và cải cách của Phan Châu Trinh.

HS thảo luận: Nhận xét chung về PT yêu nước ở VN đầu TK XX về

chủ trương, đường lối, biện pháp đấu tranh, thành phần tham gia, hình thức

hoạt động.

GV trình bày tóm tắt những hoạt động cứu nước của Nguyễn Tất Thành =>

phân tích ý nghĩa của những hoạt động yêu nước của Người trong bối cảnh

lịch sử của nước ta lúc bấy giờ.

Hoạt động 2: Bài tập thực hành

Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá một sự kiện LS.

Phương pháp: Làm bài tập trắc nghiệm, trả lời câu hỏi của GV.

?GV: Với tư cách là người chịu trách nhiệm đối với sự an nguy của

Tổ quốc, triều Nguyễn đã làm gì và không làm gì .

?GV: Những việc làm đó đúng hay chưa đúng, lợi hay bất lợi như thế

nào.

?GV: Điều đó có ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc như thế nào.

HS thảo luận và đại diện các nhóm lên trình vấn đề GV đã nêu.

Làm bài tập trắc nghiệm trong SBT.
4. Củng cố:

HS lập bảng so sánh hai xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và

Phan Châu Trinh về: (Chủ trương, Biện pháp, Khả năng thực hiện, Tác dụng

và hạn chế).

5. Dặn dò:

Sưu tầm tài liệu để trình bày về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn

Tất Thành từ thuở niên thiếu đến năm 1918.

Ôn bài kỹ để chuẩn bị kiểm tra HK II (Tiết 51)

Tiết 52: Lịch sử địa phương.

RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản