Lịch sử lớp 8 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII – XIX

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
281
lượt xem
17
download

Lịch sử lớp 8 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII – XIX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nắm các kiến thức cơ bản sau: - Vài nét về nguyên nhân đưa tới sự phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX. - Cách mạng tư sản thành công, giai cấp tư sản tiên hành cuộc cách mạng công nghiệp làm thay đổi nền kinh tế xã hội. Để khẳng định sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến cấn tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của sản xuất,làm tăng năng suất lao động, đặt biệt là ứng dụng những thành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII – XIX

  1. BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KĨ THUẬT, KHOA HỌC, VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỈ XVIII – XIX I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS nắm các kiến thức cơ bản sau: - Vài nét về nguyên nhân đưa tới sự phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX. - Cách mạng tư sản thành công, giai cấp tư sản tiên hành cuộc cách mạng công nghiệp làm thay đổi nền kinh tế xã hội. Để khẳng định sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản với chế độ phong kiến cấn tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của sản xuất,làm tăng năng suất lao động, đặt biệt là ứng dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật. - Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và sự xâm nhập của kĩ thuật tiên tiến, sự ra đời của các học thuyết khoa học tự nhiên( học thuyết tiến hóa của Đác-uyn), học thuyết xã hội (triết học duy vật của Mác và Anghen)….tạo điều kiện cho sự ra đờicủa các thành tựu kĩ thuật,khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX. - Những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX và ý nghĩa xã hội của nó.
  2. 2. Tư tưởng: - Nhận thức được chủ nghĩa tư bản với cuộc cách mạng khoa học, kĩ thuật đã chứng tỏ bước tiến lớn so với chế độ phong kiến, có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của lịch sử xã hội, đưa nhân loại bước sang thế kỉ mới của nền văm minh công nghiệp. - Nhận thức rõ yếu tố năng động, tích cực của kĩ thuật, khoa học đối với sự tiến bộ của xã hội. Từ đó thấy được chủ nghĩa xã hội muốn thắng chủ nghĩa tư bản chỉ khi nó ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật, ứng dụng nền sản xuất lớn, hiện đại. Tạo niềm tin về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay. 3. Kỹ năng: - Phân biệt các khái niệm “cách mạng tư sản” “cách mạng công nghiệp”. - Hiểu và giải thích được các khái niệm, thuật ngữ “cơ khí hóa”, “chủ nghĩa lãng mạn”, “chủ nghĩa hiện thực phê phán”… - Biết phân tích ý nghĩa, vai trò kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật đối với sự phát triển của lịch sử. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Tranh, ảnh về thành tựu khoa học, kĩ thuật thế kỉ XVIII-XIX.
  3. - Chân dung các nhà bác học, nhà văn, nhạc sĩ lớn: Niutơn, Đácuyn, Lômônôxốp… - Tài liệu tham khảo khác. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu những sự kiện chính cách mạng Nga 1905-1907? Vì sao cách mạng thất bại? 3. Giới thiệu bài mới: Vì sao Mác, Anghen nhận định “giai cấp tư sản không thể tồn tại nếu không luôn luôn cách mạng công cụ lao động” Nhờ nó mà thế kỉ XVIII- XIX trở thành thế kỉ của những phát minh khoa học kĩ thuật vĩ đại về tự nhiên và xã hội, là thế kỉ phát hiện rực rỡ của những trào lưu văn học, nghệ thuật với những tên tuổi còn sống mãi với thời gian. Chúng ta cùng tìm hiểu để nắm được nội dung cơ bản của bài. Hoạt động dạy-học Ghi bảng Tiết1 I. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ Yêu cầu HS nhận xét khái quát về YẾU VỀ KĨ THUẬT hòan cảnh lịch sử cụ thể của thế kỉ
  4. XVIII-XIX. HS:Trả lời - Thế kỉ XVIII nhân loại đạt GV:Bổ sung nhận xét được thành tựu vượt bậc về kĩ Nêu những thành tựu chủ yếu về kĩ thuật. thuật ở thế kỉ XVIII? - Kĩ thuật luyện kim, gang, sản HS: Trả lời SGK xuất thép… GV: Khẳng định nhũng thành tựu to - Động cơ hơi nước được ứng lớn về kĩ thuật. dụng rộng rãi trong các lĩnh Nêu những thành tựu chủ yếu trong vực sản xuất. giao thông, liên lạc . - Thành tựu về kĩ thuật góp HS: Trả lời SGK phần chuyển biến nề sản xuất GV bổ sung thêm.Tạo biểu tượng từ công trường thủ công lên cho HS về tác dụng của xe lửa đối công nghiệp cơ khí. với sản xuất và đời sống. Trong lĩnh vực nông nghiệp, quân sự đạt được những thành tựu gì? HS: Trả lời SGK GV kết luận Máy móc ra đời chính là cơ sở kĩ thuật vật chất cho sự chuyển biến
  5. mạnh mẽ của nền sản xuất từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí. Chuyển văn minh nhân loại từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp. II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA Tiết 2 HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA Yêu cầu HS đọc mục 1 SGK Kể tên HỌC XÃ HỘI. các nhà bác học và các phát minh vĩ 1. Khoa học tự nhiên đại thế kỉ XVIII _ XIX. - Tóan học: Niutơn, GV bổ sung Lépnich, Lôbasepxki… Nêu ý nghĩa, tác dụng của nó đối với - Hóa học: Menđêlếep… xã hội? - Vật lí: Niutơn… HS:Trả lời SGK - Sinh vật: Đácuyn… GV khẳng định lại  Thúc đẩy xã hội phát triển 2. Khoa học xã hội: - Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng (Heghen, Yêu cầu HS đọc mục 2 SGK, nêu Phoiơbách) những học thuyết khoa học xã hội - Học thuyết chính trị tiêu biểu. kinh tế học(của Xmít và Ricác
  6. HS: Đọc, nêu các học thuyết. đô) GV nhắc lại - Học thuyết chủ nghĩa Những học thuyết khoa học xã hội có xã hội không tưởng của tác dụng như thế nào đối với sự phát Xanhximông, Phuriê(Pháp) và triển xã hội? Ooen(Anh) HS: Thúc đẩy xã hội phát triển, đấu - Học thuyết về chủ tranh chống chế độ phong kiến, xây nghĩa xã hội khoa học của dựng xã hội tiến bộ. Mác, Anghen.  Thúc đẩy xã hội phát triển, đấu tranh chống chế độ phong kiến, xây dựng xả hội tiến bộ. 3. Sự phát triển của văn học nghệ GV:Hãy tóm tắt các thành tựu văn thuật: học thế kỉ XVIII _ XIX? - Nhiều trào lưu văn học HS: Trả lời SGK xuất hiện: lãng mạn, trào GV: Bổ sung: giới thiệu kĩ về con phúng, hiện thực phê phán. người và sự nghiệp Victo Huygô và Tiêu biểu là Pháp và Nga… Lép Tônxtôi… Nội dung tư tưởng chủ yếu của các
  7. trào lưu văn học là gì ? - Dùng tác phẩm văn học HS: Dùng tác phẩm văn học đấu đấu tranh chống chế độ phong tranh chống chế độ phong kiến, giải kiến, giải phóng nhân dân phóng nhân dân bị áp bức. khỏi áp bức. GV: Nêu thành tựu âm nhạc, hội họa? - Am nhạc hội họa đạt HS:Trả lời SGK nhiều thành tựu.Tiêu biểu: GV: Bổ sung giới thiệu về Môda, Môda, Béthôven, Sôpanh, Đavít và Gôia… Đavít, Gôia… Sơ kết bài học. 4. Củng cố bài học: - Cho HS lập bản thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII_XIX. - GV nhận xét và kết luận: Thành tựu kĩ thuật, khoa học, văn học nghệ thuật thế kỉ XVIII _ XIX phong phú, tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển. 5. Dặn dò: - Học bài, làm bài tập thực hành. - Chuẩn bị bài mới
Đồng bộ tài khoản