Lịch sử lớp 9 Bài 3

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
519
lượt xem
21
download

Lịch sử lớp 9 Bài 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở châu á, mĩ, la tinh. - Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn , những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 3

 1. CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ- LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY. Bài 3: Tiết 4:quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. A) Phần chuẩn bị : 1) Mục tiêu bài dạy: 1) Kiến thức: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở châu á, mĩ, la tinh. - Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn , những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước. 2) Tư tưởng: Thấy rõ cuộc đấu tranh anh dũng gian khổ của nhân dân các nước á, phi. mĩ la tinh. - Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các dân tộc á , phi, mĩ la tinh . Tinh thần dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau cùng chống kẻ thù chung .
 2. - Nâng cao lòng tự hào dân tộc vì nhân dân ta giành thắng lợi to lớn. 3) Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy khái quát , tổng hợp , phân tích sự kiện . - Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ . 2) Chuẩn bị : Thầy : Tham khảo tài liệu, soạn giáo án , chuẩn bị một số tranh ảnh về các nước á , phi, mĩ la tinh sau chiến tranh đến nay, bản đồ treo tường Châu á, Châu mỉ ,Mĩ la tinh Trò : Học bài cũ - đọc trước SGKbài mới B) Phần thể hện trên lớp 1) Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Công cuộc cải tổ ở Liên Xô dẫ diễn ra như thế nào, kết quả cuối cùng ra sao? Trả lời : Cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra - Năm 1973 thế giới diễn ra cuộc khủng hoảng . - Tháng 3- 1985 Goóc- ba –chốp lên nắm quyền lãnh đạo đề ra cải tổ . - Cuộc cải tổ không thành
 3. II) dạy bài mới Vào bài : Sau chiến tranh thế giời thứ hai Liên Xô và các nườc Đông Âu bắt tay vầo khôi phục và phát triển kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu còn các nước á phi mĩ la tinh từ năm 1945 đến nay như thế nào... I) Giai đoạn từ G Gợi cho học sinh nhớ năm 1945 đến V lại những tác động của giữa những năm chiến tranh thhế giới 60 của thế kỉ thứ 2 tác động đến XX. phong trào giải phóng G đân tộc ở các nước V Châu á, Châu Phi, Mĩ- La tinh. Sử dụng bản đồ giới thiệu cho HS cuộc đấu tranh GPDT nhằm đập tan hệ thống thuộc địa của CNĐQ
 4. Tại đông nam á : ngay sau khi phát xít nhật đầu hàng , nhiều nước đã nổi dậy tiến hành đấu tranh vũ trang lật đổ ách thống trị của chủ nghiõa phát xít , thành lập CQ CM , tiêu biểu là In- Đô Nê –Xi - A , Việt Nam , Lào Tại In- Đô Nê –Xi - A , ngay sau khi nhật đầu - Đông nam á : hàng , ngày 17-8-1945 đại diẹn các dảng phái và đoàn thể yêu nước đã soạn thảo và kký vào bản TNĐL … Bác sĩ Xu Các Nô đã đọc bản tuyên ngôn trướccuộc mít tinh của đông đảo quần chúng ? thủ đô Gia –Các Ta -Năm 1945 ba
 5. tuyên bố độc lập . nước tuyên bố ? Tại Việt Nam : Ngày độc lập 14-8 Nhật tuyên bố + In đô nê xi a 17- đầu hàng thì ngày 16 – 8-1945 18 / 8 Việt minh hiệu + Việt Nam 2-9- triệu nhân dân toàn 1945 ? quốc nổi dậy khởi +Lào 12-10-1945 nghĩa giành chính quyền , ngày 19-8 cả Hà Nội vùng lên - Các nước Nam á ? cùngcác tỉnh thành Bắc phi đã giành khởi nghĩa giành chính độc lập quyền , ngày 2-9-1945 + ấn Độ 1946- chủ tịch Hồ Chí Minh 1950 G tuyên bố độc lập . + Ai Cập 1952 V Tại lào : sau khi nhật + An giê ri 1954- đầu hàng ngày 23-8- 1962 ? 1945 nhân dân lào nổi - 1960 :17 nước dậy thành lập chính Châu Phi tuyên quyền cách mạng : bố độc lập G ngày 12-10-1945 nhân - Mĩ La Tinh : 1- V dân thủ đô Viêng Chăn 1-1959Cu Ba
 6. khởi nghĩa giành chính giành thắng lợi quyền Tới giữa nhữmg Phong trào đấu tranh năm 60 của thế kỉ GPDT khởi đầu ở XX hệ thống đâu ? thuộc địa của Ngay sau khi PXN đầu CNĐQ thực đân hàng nhân dân nhiều cơ bản bị sụp đổ nước Đông Nam á đã làm gì ? G - Nổi dậy đấu tranh V tiến hành khởi nghĩa vũ trang lật đổ ách thống trị của PX thành lập chính quyền Tại sao khi nhật đầu ? hàng lại có tác động mạnh mẽ đến PTGPDT ở ĐNA ? H - Trước năm 1945 hầu S hết các nước ĐNA là thuộc địa của Nhật G Em hãy kể tên những 2.Giai đoạn từ
 7. V nước tiêu biểu giành giữa năm 60 đến được độc lập trong giữa năm 70 của thời kì này ? thế kỉ XX -Một số nước châu phi giành Phong trào đấu tranh độc lập thoát lan nhanh sang các khỏi ách thống trị nước Nam á và Bắc của Bồ Đào Nha phi + 9.1974GhiNê Các nước NAM á và Bít Xao Bắc phi đã giành được + 6.1975Mô Dăm ? độc lập như thế nào ? Bich Hãy kể tên các nước + 11.1975 Ăng đó ? Gô La Đến giữa những năm 60 của thế kĩ XX hệ thống thuộc địa của CNĐQ căn bản đã bị - Sự tan rã của sụp đổ lúc này hệ thuộc địa Bồ Đào G thống thuộc địa của Nha là thắng lợi V CNĐQ chỉ còn tồn tại quan trọng của dưới hai hình thức PTGPDT ở Châu
 8. +Các nước thuộc địa Phi của Bồ Đào Nha + Chế độ phân biệt chủng tọc A-pacthai phần lớn ở miền nam ? châu phi .Đến năm 1967 hệ thống thuộc địa chỉ còn 5,2 triệu G km2 với 35 triệu dân V chủ yếu tập trung ở 3. Giai đoạn từ miền nam châu phi những năm 70 - Cho HS lên bảng xác đến giữa những định trên bản đồ thế năm 90 của thế giới vị trí các nước kỉ XX giành độc lập đã nêu ở - Cuối những năm phần trên 70 chính quyền thực dân của giai ( Học sinh đọc SGK cấp thống trị phần 2 ) người da trắng Hãy nêu nét nổi bật phải tuyên bố xoá của PTĐT giành độc bỏ chế độ phân lập của nhân dân á, biệt chủng tộc A
 9. phi, mĩ la tinh trong -pac -thai giai đoạn này ? - Phong trào diễn ra chủ yếu ở Ăng – Gô – ? La , Mô Dăm Bích , Ghi Nê Bít Sao Gọi HS lên bảng xác định ba nước tên bản đồ Cả 3 nước châu Phi này đều là thuộc địa của Bồ Đào Nha , ngay G từ đầu những năm 60 V nhân dân các nước này đã tiến hành các cuộc đấu tranh vũ trang quết ? liệt giành độc lập dântộc , đến giữa những năm 70 họ mới - Sau nhiều năm giành được thắng lợi đấu tranh ngoan - Sự tan rã của các cường và bền bỉ thuộc địa của Bồ Đào của người da đen,
 10. Nha là một thắng lợi chính quyền quan trọng của người da trắng đã G PTGPDT ở Châu Phi phải tuyên bố xoá V: Sự thắng lợi của 3 bỏ chế độ phân nước đó có vai trò gì biệt chủng tộc trong quá trình GPDT công nhận các ở Châu Phi ? quyền bầu cử, Có ý nghĩa quan trọng , quyền tự làm tan rã hệ thống do.Chính quyền thuộc địa của chủ người da đen nghĩa thực dân thành lập. Động viên tinh thần + 1980 Rô đê ri a của nhân dân các nước ( Cộng hoà Dim còn lại ba bu ê) + 1990 Tây nam phi ( Cộng hoà Chỉ trên bản đồ các Nam mi Bi a) nước Rô – Đê –Ri A , + 1993 cộng hoà Tây Nam Phi Và cộng nam phi. hoà Nam Phi Từ cuối những năm 70 , CNTD cũ chỉ còn tồn
 11. tại dưới hình thức cuối cùng của nólà chế độ phân biệt chủng tộc ( A- Pác- Thai) tập chung ở 3 nước miền nam châu phi này Tình hình CNTD từ - Ýnghĩa : Xoá bỏ những năm 70 đến chế độ phân biệt giữa những năm 90 chủng tộc ở nam của thế kỉ XX diễn ra phi . như thế nào ? Chế độ a pac thai nghĩa là sự tách biệt dân tộc, là một chính sách phân biệt chủng tộc cực đoan và tàn bạo của Đảng quốc dân của chính đảng của thiểu số người da trắng cầm quyền ở nam phi thực hiện từ 1948 chủ trương tước
 12. đoạt mọi quyền lợi cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội của người da đen ở đây và các dân tộc châu á dến định cư đặc biệt là người Ân Độ nhà cầm quyền Nam Phi ban bố trên 70 đạo luật phân biệt đối xử và tước đoạt quyền làm người của người da đen và da màu, quyền bóc lột của người da trắng đối với người da đen đã được ghi vào trong hiến pháp .Các nước tiến bộ trên thế giới đã lên án gay gắt chế độ a pac thai là một tội ác chống nhân loại Cuộc đấu tranh của
 13. nhân dân châu phi chống chế độ a pac thai diễn ra như thế nào ? Sau khi chế độ a pac thai bị xoá bỏ ở Nam Phi hệ thống thuộc địa của CNĐQ đã bị sụp đổ hoàn toàn nhiệm vụ của các nước Châu á, Phi, Mĩ- La tinh là gì ? + Nhiệm vụ: - Củng cố nền độc lập dân tộc. - Xây dựng và phát triển. Thắng lợi đó có ý nghĩa như thế nào ? - Tháng 11- 1993 với sự nhất trí của hai chính đảng bản hiến
 14. pháp cộng hoà nam phi đựoc thông qua chấm dứt 431 năm J của chế độ A- Phác Thai. - Tháng 4- 1991 Nen- Sơn- man- Đe- La trở thành tổng thống da đen đầu tiên của cộng hoà nam phi. Cho học sinh làm bài tập trong vở bài tập Em hãy nêu những đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước á, Phi, Mĩ- La tinh? III) Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà :5’ - Về học trong SGK kết hợp với vở ghi . - Chuẩn bị bài 4.
Đồng bộ tài khoản