Lịch sử lớp 9 Bài 6

Chia sẻ: beu1001

Sau chiến tranh thế giới lần 2 phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giành độc lập của dân tộc châu phi diễn ra sôi nổi rộng khắp.Đên nay các nước châu phi đã giành được độc lập. Sau khi giành được độc lập các nước châu phi ra sức phát triển kinh tế – Văn hoá để thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 6

Bài 6 Các nước châu phi
A . Phần chuẩn bị :
1. Mục tiêu bài dạy : Giúp HS nắm được :
1- Kiến thức : Tình hình chung của các nước châu phi sau
chiến tranh thế giới lần thứ 2, cuộc đấu tranh giành độc lập
và sự phát triển kinh tế xã hội của các nước châu phi
- Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở
cộng hoà nam phi
2 Tư tưởng - Giáo dục cho HS tinh thần đoàn kết tương
trợ giúp đỡ và ủng hộ nhân dân châu phi trong cuộc đấu tranh
giành độc lập chống đói nghèo
3 . Kỹ năng - Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ châu phi và
bản đồ thế giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh
để các em hiểu thêm về châu phi
II. Chuẩn bị
1 . Thầy : Tham khảo tài liệu – soạn giáo án –
bản đồ thế giới – bản đồ châu phi
2 . Trò :Học bài cũ chuẩn bị bài mới
B .Phần thể hiện khi lên lớp
* Ổn định tổ chức ( 1’) kiểm tra sĩ số : 9A: 9B:
9C:
I . Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi :Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt
động của ÂSEAN?
Trả lời :Sau khi giành được độc lập và đứng trước những
yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước . Ngày 8.8.1967
hiệp hội các nước đông nam á ( viết tắt là AS AN) được thành
lập tại băng cốc
- Mục tiêu hoạt động của ASEAN là phát triển kinh tế và
văn hoá thông qua nỗ lực hợp tác chung giữa các thành viên
trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực
II Bài mới
Sau chiến tranh thế giới lần 2 phong trào đấu tranh chống chủ
nghĩa thực dân giành độc lập của dân tộc châu phi diễn ra sôi
nổi rộng khắp.Đên nay các nước châu phi đã giành được độc
lập. Sau khi giành được độc lập các nước châu phi ra sức phát
triển kinh tế – Văn hoá để thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Để
hiểu được cuộc đấu tranh của các dân tộc châu phi và công
cuộc khôi phục kinh tế diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng
tìm hiểu nội dung bài
học ...

GV Treo bản đồ thế giới – giới I Tình hình chung 20
thiệu về châu phi
? Hãy nêu hiểu biết của em về
H châu phi ?
- Châu Phi được các biển bao
bọc ở các phía đông, tây,
nam, bắc, đứng thứ 3 về
diện tích 30,3 triệu km2 kém
châu á và châu mĩ, đứng thứ 4
về dân số 839 triệu người
( 2002) là nơi có nhiều tài
nguyên khoáng sản có nền
văn minh lâu đời là khu vực
chậm phát triển nhất thế giới
- Từ thế kỉ XVI các nước
? châu phi lần lượt trở thành
thuộc địa của người châu âu, - Trước chiến tranh thế
H tây ban nha, bồ đào nha, anh, giới thứ 2 là thuộc địa
pháp, hà lan, của anh, pháp, bỉ ( đế
Trước chiến tranh thế giới quốc phương tây )
? thứ 2 tình hình các nước châu
phi như thế nào ?
H - Trước chiến tranh thế giới
thứ 2 là thuộc địa của anh, - Sau chiến tranh : PTĐT
pháp, bỉ ( đế quốc phương đòi độc lập dân tộc diễn
? tây ) ra sôi nổi, sớm nhất là ở
Sau chiến tranh thế giới thứ bắc phi
H 2 các nước châu phi như thế
nào ?
? - Sau chiến tranh : PTĐT đòi
độc lập dân tộc diễn ra sôi
H nổi, sớm nhất là ở bắc phi
Tại sao PTGPDT lại nổ ra
sớm nhất ở bắc phi
- Là nơi có trình độ văn hoá,
kinh tế xã hội phát triển cao
PTĐTGPDT của các nước + 18.6.1953 cộng hoà ai
châu phi diễn ra như thế cập ra đời
nào ?
? - thắng lợi mở đầu là cuộc
binh biến do các sĩ quan yêu
H nước lãnh đạo lật đổ chế độ
quân chủ ai cập thành lập
nước cộng hoà ai cập 6.1953
+ 1954-1962 an giê ri
- Chiến thắng 1954 ở VN đã đấu tranh giành độc lập
cổ vũ thúc đẩy nhân dân các + 1960 : 17 nước châu
nước thuộc địa vùng bắc phi phi giành độc lập( Được
Em hãy nêu những phong trào gọi là năm châu phi )
đấu tranh tiêu biểu trong khu
vực này ?
- Ngoài PT bùng nổ ở bắc phi - Hiện nay lần lượt
với thắng lợi mở đầu là cuộc giành được chủ quyền
chính biến CM của binh lính
? sĩ quan ai cập 7.1952 lật đổ
vương triều PHA RUC và
? nên thống trị của thực dân
anh thành lập cộng hoà ai
cập
? - Tiếp đó là cuộc đấu tranh
vũ trang kéo dài 1954- 1962
của nhân dân an giê ri nhằm
H lật đổ ách thống trị của thực
dân pháp giành độc lập dân
t ộc

?

Tại sao nnăm 1960 lại được
? gọi là năm châu phi ?
Từ sau chiến tranh thế giới +Bắt tay vào XD kinh tế
H thứ 2 đến nay châu phi có XH thu được nhiều
những biến đổi như thế thành tích
nào ?
Nguyên nhân nào dẫn đến - Từ cuối năm 80 ngày
các nước châu phi lại lần càng khó khăn không ổn
T lượt giành được chủ quyền định
như vậy ?
- Nhân dân châu phi giác ngộ
- ảnh hưởng c ủa
PTGPDTtrên thế giới
- Sự ủng hộ của Liên Xô và
các nước XHCN
Sau khi giành được độc lập
chủ quyền các nước châu phi
XD đất nước và phát triển
kinh tế xã hội như thế nào ?
Cuối những năm 80 đến nay
tình hình châu phi như thế
? nào ?
- Các cuộc xung đột đẫm
? máu do mâu thuẫn sắc tộc
H hoặc tôn giáo
- Các cuộc nội chiến, đói
nghèo, nợ nần chồng chất ,
các loại bệnh dịch hành - Được sự giúp đỡ của
hoành cộng đồng quốc tế , các
VD :từ cuối năm 1987-1997 nước châu Phi đang tích
có 14 cuộc xung đột nội cực giải quyết khắc
GV chiến ( cuộc xung đột giữa 2 phục tình trạng trên .
bộ tộc hu ta và tu xi ở ru an - đã hình thành tổ chức
đa một quốc gia nhỏ ở trung khu vực là tổ chức thống
phi rộng 26.000 km2 với dân nhất châu Phi , nay gọi là
số 7,4 triệu người có 8000 liên minh châu phi
người thiệt mạng 1,2 triệu ( AU)
? người lang thang tị nạn II Cộng hoà Nam Phi
- Liên hợp quốc xếp 32 nước (19’ )
trong 57 nước châu phi nghèo
nhất thế giới 1/4 dân số đói
ăn kinh niên . đầu những năm
90 của thế kỉ XX nợ 300 tỉ
USD
- Còn là châu lục có tỷ lệ
người mù chữ cao nhất thế - Trước chiến tranh : là
? giới thuộc địa của Anh
Để giải quyết khó khăn đó
H các nước châu phi đã làm gì ?
Hiện nay châu phi như thế
nào ?
- Đang tìm kiếm giải pháp để
giải quyết các cuộc xung đột
khắc phục khó khăn về kinh - 1961 thành lập cộng
tế . có thể nói rằng cuộc đấu hoà nam phi
tranh để xoá bỏ nghèo nàn và
lạc hậu ở châu phi còn lâu
dài và gian khổ hơn là cuộc
ĐTTGPDT

GV Bản đồ châu phi và nêu khái
quát về Nam phi
- Diện tích 1,2 triệu km2, dân
? số 43,6 triệu người ( 2002)
75,2% là người da đen,
13,6% là người da trắng, - Trong hơn3 thế kỷ ,
T 11,2% là người da màu chính quyền thực dân da
Tình hình Nam Phi trước trắng đẫ thi hành chính
chiến tranh thế giới lần 2 ? sách phân biệt chủng tộc
- Đầu XIX năm 1662 người ( A-Pác-Thai )cực kỳ tàn
hà lan đặt chân lên đất nam bạo.
phi -> Xứ thuộc địa kếp.
Đầu XIX anh chiếm thuộc
địa này, 1910 liên bang nam
phi được thành lập, 1961 liên
bang nam phi rút ra khỏi khối
liên hiệp anh tuyên bố thành
lập nước cộng hoà nam phi
Em hiểu chế độ phân biệt - Dưới sự lãnh đạo của
chủng tộc a pác thai là như đại hội dân tộc châu phi
thế nào ? người da đen đã bền bỉ
- là chính sách phân biệt đấu tranh đòi thủ tiêu
? chủng tộc cực đoan và tàn chế độ phân biệt chủng
bạo của Đảng quốc dân t ộc
( Đảng của người da trắng )
chủ trương tước đoạt mọi
quyền lợi cơ bản về kinh tế
? chính trị và văn hoá của
người da đen . ở đây họ lập
H luận rằng : “ Người da đen
không thể bình đẳng với
người da trắng nhà cầm
quyền đã ban bố trên 70 đạo
luật phân biêt đới xử và cướp
đoạt quyền làm người của
người da đen và da màu” ở
đây quyền bóc lột của nam
phi được xác nhận bằng hiến
T pháp
-Trong hơn 3 thế kỉ tồn tại
chính quyền thực dân da - 1993 chế độ a pác thai
trắng nam phi đã thi hành bị xoá bỏ ở nam phi
chính sách phân biệt chủng
tộc. - 5.1994 nen xơn man đe
Vậy cuộc đấu tranh chống la trở thành tổng thống
chế độ phân biệt chủng tộc da đen đầu tiên
ở Nam Phi diễn ra như thế
nào ? - Chế độ phân biệt
- Dưới sự lãnh đạo của “ Đại chủng tộc bị xoá bỏ
hội dân tộc Phi ”người da - Ý nghĩa : Đó là thắng
đen đấu tranh bền bỉ chống lợi có ý nghĩa lịch sử to
chủ nghĩa phân biệt chủng l ớn
tộc . Thế giới và Liên Hợp
quốc cũng lên án gay gắt chủ
nghĩa A- pác – thai - Chính quyền mới đã
- Trước sự đấu tranh mạnh đưa ra “ Chiến lược kinh
mẽ của người da đen , năm tế vĩ mô ” Nhằm phát
1993 chính quyền da trắng đã triển sản xuất , xoá bỏ “
tuyên bố xoá bỏ chủ nghĩa Chế độ A-Pác-Thai về
phân biệt chủng tộc ( A- Pác kinh tế ”
–Thai ) trả lại tự do cho lãnh
tụ ANC là Nen-Xơn-Man đê
la sau 27 năm cầm tù .
Sau cuộc đấu tranh dân chủ
đầu tiên
( 4-1994) Ông Nen –xơn Man
đê La là tổng thống da đen
đầu tiên của cộng Hoà nam
Phi
Quan sát H.13
Ông nen xơn man đe la trở
thành tổng thống sự kiện này
có ý nghĩa gì ?
- Chứng tỏ rằng , chế độ
phân biệt chủng tộc đã bị xoá
bỏ sau hơn 3 thế kỷ tồn tại
Hiện nay cộng hoà nam phi
như thế nào ?
- Hiện nay là nước có tốc độ
phát triển trung bình trên thế
giới
- Có nhiều tài nguyên quí :
Vàng , kim cương , u-ra-ni ,
khí tự nhiên …
Chính quyền mới của cộng
hoà nam Phi đã đưa ra chiến
lược kinh tế vĩ mô
( 6-1996) với tên gọi “ Tăng
trưởng , việc làm và phân
phối lại”để cải thiện đời
sống cho nhân dân
“ Chế độ A-Pác-Thai về kinh
tế ”tức là phân biệt đối sử
giữa người da đen và người
da trắng trong làm ăn kinh
tế , ví dụ như : cùng làm một
công việc như nhau nhưng
người da đen không được
hưởng lương cao như người
da trắng hoặc không được
hưởng đầy đủ các chế độ đãi
ngộ mà người da trắng được
hưởng
( tổng kết bài ) Qua tiết hôm
nay chúng ta thấy rằng , sau
chiến tranh thế giới thứ hai
hầu hết các nước châu Phi
đều giành được độc lập ,
song châu Phi luôn trong tình
trạng bất ổn với xung đột ,
nội chiến , nghèo đói và bệnh
tật
- Cuộc đấu tranh chống chế
độ A-Pác-thai ở cộng hoà
Nam Phi diẽn ra lâu dài và
gian khổ nhưng đã giành
được thắng lợi năm 1993
Xoá bỏ chế độ A-Pác-Thai
ngay tại sào huyệt cuối cùng
của nó
* > củng cố
? Tình hình kinh tế, xã hội ở châu phi hiện nay như thế nào
( Nghèo đói , nợ nần chồng chất , xung đột sắc tộc )

III Hướng dẫn học sinh học và làm bài
- Học thuộc bài cũ – chuẩn bị bài mới : Các
nước Mĩ la tinh
- Trả lời câu hỏi SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản