Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 2

Chia sẻ: ttcao10

Một là Trung Quốc có quá trình công nghiệp hoá lâu đời hơn so với Việ t Nam và họ bắt đ ầu quá trình xuất khẩu công nghiệp ít nhất là trước Việ t Nam mộ t thập kỷ. Hai là: hạn ngạch xuất khẩu đã tạo thu ận lợi cho Trung Quốc. Ba là: Trun g Quốc được hưởng những ưu thế đặc biệt do sự có mặt của Hồng Kông và Đài Loan và hai lãnh thổ nà y bị mất ưu thế tương đối trong các ngành đó. Tất nhiên Việt Nam không thể giống Hồng...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản