LỊCH SỬ QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - HS biết Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu - Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước thương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng ghi nhớ và nắm sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử. 3. Thái độ: yêu Bác Hồ. II. Chuẩn bị: - Thầy: Một số ảnh tư liệu về Bác như: phong cảnh quê hương Bác, cảng Nhà Rồng, tàu La-tu-sơ Tờ-rê-vin... Bản đồ hành chính Việt Nam, chuông. - Trò : SGK, tư liệu về...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LỊCH SỬ QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

LỊCH SỬ

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- HS biết Nguyễn Tất Thành chính là Bác Hồ kính yêu

- Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước
thương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng ghi nhớ và nắm sự kiện lịch sử,
nhân vật lịch sử.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương, kính
yêu Bác Hồ.

II. Chuẩn bị:

- Thầy: Một số ảnh tư liệu về Bác như: phong cảnh quê
hương Bác, cảng Nhà Rồng, tàu La-tu-sơ Tờ-rê-vin... Bản
đồ hành chính Việt Nam, chuông.

- Trò : SGK, tư liệu về Bác

III. Các hoạt động:
T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
G

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ:

- Phan Bội Châu và phong
trào Đông Du.

- Giáo viên treo một giỏ trái - 3 học sinh chọn 1 quả (có
cây. Trò chơi “Bão thổi”  đính câu hỏi)  đọc câu hỏi
3 em.  trả lời.

+ Hãy nêu hiểu biết của em - Học sinh nêu
về Phan Bội Châu?

+ Hãy thuật lại phong trào - Học sinh nêu
Đông Du?

+ Vì sao phong trào thất - Học sinh nêu
bại?

 GV nhận xét + đánh giá
điểm

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

“Quyết chí ra đi tìm đường - 1 học sinh nhắc lại tựa bài
cứu nước”.

 Giáo viên ghi bảng

30’ 4. Phát triển các hoạt
động:

13’ 1. Nguyễn Tất Thành ra - Hoạt động lớp, nhóm
đi tìm đường cứu nước.

* Hoạt động 1:

Mục tiêu: Giúp học sinh
tìm hiểu con đường ra đi
cứu nước của Nguyễn Tất
Thành.

Phương pháp: Thảo luận,
vấn đáp, giảng giải

- Giáo viên chia nhóm ngẫu - Học sinh đếm số từ 1, 2, 3,
nhiên  lập thành 4 (hoặc 4... Các em có số giống
6) nhóm. nhau họp thành 1 nhóm 
Tiến hành họp thành 4
nhóm.

- Giáo viên cung cấp nội - Đại diện nhóm nhận nội
dung thảo luận: dung thảo luận  đọc yêu
a) Em biết gì về quê hương cầu thảo luận của nhóm.
và thời niên thiếu của
Nguyễn Tất Thành.

b) Nguyễn Tất Thành là
người như thế nào?

c) Vì sao Nguyễn Tất
Thành không tán thành con
đường cứu nước của các
nhà yêu nước tiền bối?

d) Trước tình hình đó,
Nguyễn Tất Thành quyết
định làm gì?

 Hiệu lệnh thảo luận - Các nhóm thảo luận, nhóm
trong 3 phút. nào hoàn thành thí đính lên
bảng.

- Giáo viên gọi đại diện - Đại diện nhóm trình bày
nhóm đọc lại kết quả của miệng  nhóm khác nhận
nhóm. xét + bổ sung.

 Giáo viên nhận xét từng Dự kiến kết quả thảo luận:
nhóm  rút ra kiến thức. a) Nguyễn Tất Thành tên
lúc nhỏ là Nguyễn Sinh
Cung, sinh ngày 19/5/1890,
tại làng Sen, huyện Nam
Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là
Nguyễn Sinh Sắc, một nhà
nho yêu nước. Cậu bé lớn
lên trong hoàn cảnh nước

 Giáo viên nhận xét từng nhà bị Pháp xâm chiếm.

nhóm  giới thiệu phong b) Là người yêu nước,
cảnh quê hương Bác. thương dân, có ý chí đánh
đuổi giặc Pháp. Anh khâm
phục các vị yêu nước tiền
bối nhưng không tán thành
cách làm của các cụ.

 Giáo viên nhận xét c) Vì Nguyễn Tất Thành
nghĩ rằng cụ Phan Bội Châu
dựa vào Nhật chống Pháp là
điều rất nguy hiểm, chẳng
khác gì “đưa hổ cửa trước,
rước beo cửa sau”. Còn cụ

 Giáo viên nhận xét Phan Chu Trinh thì là yêu
cầu Pháp làm cho nước ta
giàu có, văn minh là điều
không thể, “chẳng khác gì
đến xin giặc rủ lòng
 Giáo viên nhận xét + chốt thương”.
: d) Quyết định ra đi tìm ra
Với lòng yêu nước, thương con đường mới để có thể
dân, Nguyễn Tất Thành đã cứu nước, cứu dân.
quyết chí ra đi tìm đường
cứu nước.
12’ 2. Quá trình tìm đường - Hoạt động lớp, cá nhân
cứu nước của Nguyễn Tất
Thành.

* Hoạt động 2:

Mục tiêu: Giúp học sinh
nắm được quá trình tìm
đường cứu nước của
Nguyễn Tất Thành.

Phương pháp: Đóng vai,
vấn đáp, đàm thoại

- Tiết trước, cô đã phân - 3 học sinh thực hiện tiểu
công các em chuẩn bị tiểu phẩm (1 người dẫn chuyện,
phẩm “Nguyễn Tất Thành Nguyễn Tất Thành, anh Tư
ra đi tìm đường cứu nước”. Lê).
Mời các em lên thực hiện
phần chuẩn bị của mình.

- Các em vừa xem qua tiểu
phẩm, qua tiểu phẩm đó,
hãy cho biết:

a) Nguyễn Tất Thành ra a) Học sinh nêu: để xem
nước ngoài để làm gì? nước Pháp và các nước
khác  tìm đường đánh
Pháp.

b) Anh lường trước những b) Học sinh nêu: sẽ gặp
khó khăn nào khi ở nước nhiều điều mạo hiểm, nhất
ngoài? là khi ốm đau.

c) Theo Nguyễn Tất Thành, c) Làm tất cả việc gì để
làm thế nào để có thể sống sống và để đi bằng chính
và đi các nước khi ở nước đôi bàn tay của mình.
ngoài?

d) Nguyễn Tất Thành ra đi d) Tại Bến Cảng Nhà Rồng,
tìm đường cứu nước tại vào ngày 5/6/1911.
đâu? Lúc nào?

 Giáo viên giới thiệu ảnh
Bến Cảng Nhà Rồng và tàu
La-tu-sơ Tờ-rê-vin.
 Giáo viên chốt: - 1 học sinh đọc lại

Ngày 5/6/1911, với lòng
yêu nước, thương dân,
Nguyễn Tất Thành đã quyết
chí ra đi tìm đường cứu
nước.

5’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm bàn, cá
nhân

Phương pháp: Động não,
trò chơi, hỏi đáp

- Giáo viên phát mỗi bàn 1
chuông. Phổ biến luật chơi
trò chơi “Hái hoa dâng
Bác”.

- Giáo viên nêu câu hỏi  - Học sinh thi đua
nói từ “Hết”  nhóm nào
lắc chuông trước được
quyền trả lời  trả lời Đ : 1
bông hoa.

* Một số câu hỏi:

- Nguyễn Tất Thành là tên
gọi của Bác Hồ, đúng hay
sai?

- Vì sao Nguyễn Tất Thành
quyết chí ra đi tìm đường
cứu nước?

- Nguyễn Tất Thành ra đi
tìm đường cứu nước vào
thời gian nào?

- Nguyễn Tất Thành ra đi
tìm đường cứu nước tại
đâu?

- Vì sao Bến Cảng Nhà
Rồng được công nhận là 1
di tích lịch sử?

- Bến Cảng Nhà Rồng nằm
ở Tp.HCM hay Hà Nội?
(GV kết hợp yêu cầu học
sinh xác định vị trí
Tp.HCM trên bản đồ).

 Giáo viên nhận xét 
tuyên dương

1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Học bài

- Chuẩn bị: “Đảng Cộng
sản Việt Nam”

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản