LỊCH SỬ SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA

Chia sẻ: phuongthanh3

1. Kiến thức: Học sinh biết: - Vào dịp Tết Mậu Thân (1968), quân dân miền Nam tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy, trong đó trận chiến ở Tào sứ quán Mĩ ở Sài Gòn là một trong những trường hợp tiêu biểu. - Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đã gây cho địch nhiều thiệt hại, tạo thế thắng lợi cho quân và dân ta. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng kể lại cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tình cảm yêu quê hương,...

Nội dung Text: LỊCH SỬ SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA

LỊCH SỬ

SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh biết:

- Vào dịp Tết Mậu Thân (1968), quân dân miền Nam
tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy, trong đó trận chiến ở
Tào sứ quán Mĩ ở Sài Gòn là một trong những trường hợp
tiêu biểu.

- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đã gây cho địch
nhiều thiệt hại, tạo thế thắng lợi cho quân và dân ta.

2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng kể lại cuộc tổng tiến công và
nổi dậy Xuân Mậu Thân.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tình cảm yêu quê
hương, tìm hiểu lịch sửa nước nhà.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Ảnh trong SGK, ảnh tự liệu, bản đồ miền Nam Việt
Nam.
+ HS: Tìm hiểu nội dung bài, sưu tầm ảnh tư liệu.

III. Các hoạt động:TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: “Đường
Trường Sơn.”
- Học sinh nêu (2 em).
- Đường Trường Sơn ra
đời như thế nào?

- Hãy nêu vai trò của hệ
thống đường Trường Sơn
đối với Cách mạng miền
Nam?
1’
 Giáo viên nhận xét bài
cũ.
30’ 3. Giới thiệu bài mới:

13’ “Sấm sét đêm giao thừa.” Hoạt động nhóm, lớp.
4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Tìm hiểu
cuộc tổng tiến công Xuân
Mậu Thân.

Mục tiêu: Học sinh nắm
bối cảnh chung của cuộc
Tổng tiến công và nổi dậu
Tết Mậu Thân.

Phương pháp: Thảo - Học sinh đọc SGK.
luận, vấn đáp.

- Giáo viên nêu câu hỏi: - Học sinh thảo luận nhóm
Xuân Mậu Thân 1968, đôi.
quân dân miền Nam đã
lập chiến công gì?
- 1 vài nhóm trình bày,
- Giáo viên yêu cầu học
nhóm khác nhận xét bổ
sinh đọc SGK, đoạn “Sài
sung.
Gòn … của địch”.

- Học sinh thảo luận
10’ nhóm đôi tìm những chi - Học sinh trình bày.
tiết nói lên sự tấn công bất
ngờ và đồng loạt của quân
Hoạt động lớp, nhóm.
dân ta.

- Hãy trình bày lại bối
cảnh chung của cuộc tổng
tiến công và nổi dậy Tết
Mậu Thân. Hoạt động 2: Kể lại - Học sinh đọc thầm theo
cuộc chiến đấu của quân nhóm.
giải phóng ở Toà sứ quán
Mĩ tại Sài Gòn.
- Nhóm cử đại diện trình
Mục tiêu: Học sinh kể lại
bày, nhóm khác bổ sung,
cuộc chiến đấu ở Toà đại
nhận xét.
5’
sứ quán Mĩ tại Sài Gòn.

Phương pháp: Hỏi đáp,
thảo luận.
Hoạt động lớp
- Giáo viên tổ chức cho
học sinh đọc SGK theo
nhóm 4.

- Thi đua kể lại nét chính
của cuộc chiến đấu ở Toà
đại sứ quán Mĩ tại Sài
Gòn.
- Học sinh nêu.
 Giáo viên nhận xét.

 Hoạt động 3: Ý nghĩa
của cuộc tổng tiến công
và nổi dậy Xuân Mậu
Thân.

2’ Mục tiêu: Học sinh nắm
ý nghĩa lịch sữ cuộc Tổng
tiến công và nổi dậy xuân
Mậu Thân.
- Học sinh nêu.
Phương pháp: Hỏi đáp,
đàm thoại.

- Hãy nêu ý nghĩa lịch sử
1’
của cuộc tổng tiến công
và nổi dậy Xuân Mậu
Thân?

 Giáo viên nhận xết +
chốt.

Ý nghĩa:  Tiến công địch
khắp miền Nam, gây cho
địch kinh hoàng, lo ngại.

 Tạo ra bước ngoặt
cho cuộc kháng chiến
chống Mĩ cứu nước. Hoạt động 4: Củng cố.

- Ta mở cuộc tổng tiến
công và nổi dậy vào thời
điểm nào?

- Quân giải phóng tấn
công những nơi nào?

- Giáo viên nhận xét.
5. Tổng kết - dặn dò:

- Học bài.

- Chuẩn bị: Chiến thắng
“Điện Biên Phủ trên
không”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản