LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LÀM QUÊN VỚI BẢN ĐỒ (Tiết 2 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
127
lượt xem
14
download

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LÀM QUÊN VỚI BẢN ĐỒ (Tiết 2 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Định nghĩa đơn giản về bản đồ. - Biết một số yếu tố về bản đồ: tên ,phương hướng ,tỉ lệ ,kí hiệu bản đồ. -Biết các kí hiệu của một số đối tương jđịa lý thể hiện trên bản đồ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LÀM QUÊN VỚI BẢN ĐỒ (Tiết 2 )

  1. L CH S VÀ A LÝ LÀM QUÊN V I B N (Ti t 2 ) L P: 4 I-m c tiêu: - nh nghĩa ơn gi n v b n . - Bi t m t s y u t v b n : tên ,phương hư ng ,t l ,kí hi u b n . -Bi t các kí hi u c a m t s i tương j a lý th hi n trên b n . II- dùng d y h c: -M t s lo i b n : th gi i ,châu l c Vi t Nam. III-Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c h i sinh
  2. gian 1-Bài cũ; -2 hs lên tr l i. 2 hs tr l i câu h i, phút l p l ng nghe b sung. +Môn l ch s và a lý l p 4 giúp các em hi u i u gì? +Em hãy xác nh v trí c a nư c ta trên b n a lý t nhiên VN? Nh n xet, và ghi i m. phút -Hs quan sát các lo i 2-Bài m i: b n . -Gi i thi u - ghi lên b ng. 1 phút * Ho t ng 1:Khái ni m v -Hs tr l i câu h i b n . trư c l p. Bư c 1 :Cá nhân ho t +B n :Th gi i, ng. châu l c ,Vi t Nam. -Gv treo các lo i b n lên
  3. th t lãnh th t l n n nh (th +B n th gi i th gi i ,châu l c ,Vi t Nam ) hi n toàn b b m t trái t. -Y /c hs c tên các b n +B n châu luc th treo trên b n. hi n m t b ph n l n c a b m t trái t, các châu -Y/c hs nêu ph m vi lãnh th l c. ư c th hi n trên b n . +B n Vi t Nam th hi n m t b ph n nh hơn c a b m t trái t,nư c VN. -Gv h i ti p: B n là gì? - Hs tr l i:B n là hình v thu nh m t khu -Gv ch t l i và ghi b ng (Gv v c hay toàn b b m t treo pa-nô ) trái t theo m t t l nh t nh. -Bư c 2::Làm vi c cá nhân. -Hs nh c l i (4 -5 hs ) -Y/c hs quan sát hình 1, 2 r i ch v trí h Hoàn Ki m và n -Hs quan sát hình 1,2 Ngóc Sơn trên t ng hình. trong sgk và ch v trí. 2
  4. phút -Y/c hs c sgk và tr l i câu -Hs tr l i câu h i h i sau: úng là; +Ngày nay mu n v b n , +Ngày nay mu n v chúng ta thư ng ph i làm gì? b n ,ngư i ta thư ng s d ng hình nh ch p t máy -Gv y/c hs quan sát hình 3và bay hay v tinh. b n treo trên tư ng r i h i: -Hs quan sát hình 3 +T i sao cùng v v Vi t trong sgk và b n treo Nam mà b n hình 3 trong sgk l i tư ng tr l i câu h i úng nh hơn b n a lý t nhiên treo là: tư ng? +Tính toán chính xác -Gv ch t l i và chuy n ý sang các kho ng cách trên th c ho t ng 2 t ,sau ó thu nh theo t *Ho t ng 2: Tìm hi u l ,l a ch n các kí hi u r i m ts y ut v b n . th hi n các i tư ng ó lên b n . -Y/c hs th o lu n theo nhóm 6. +Bư c 1 : Gv phát phi u h c
  5. t p. -Hs nh n l nh: -Y/c hs c sgk quan sát b n +Tên b n cho ta phút trên b ng và th o lu n theo các ý bi t i u gì? sau; +Trên b n ngư i ta thư ng quy nh các phương B c, phương Nam ,phương ông phương Tây như th nào? + T l b n cho em bi t i u gì? Bươc 2: + c t l b n -Y/c i di n các nhóm lên hình 2 và cho bi t 1 cm trên trình bày k t q a trư c l p. b n ng v i bao nhiêu m -gv ch t:Tên b n cho ta trên b n ? bi t tên c a khu v c.Ngư i ta +B ng chú gi i thư ng quy nh phương hư ng: hình 3 có nh ng kí hi u phía trên là hư ng B c, phía dư i là nào?Kí hi u b n hư ng Nam,bên ph i là hư ng ư c dùng làm gì? ông, bên trái là hư ng Tây.
  6. -Gv k t lu n: (treo pa-nô) - i di n nhóm lên lên b ng trình bày, các nhóm khác b sung . *M ts y ut c ab n là:Tên b n , phương hư ng, t l b n và kí hi u b n 3-C ng c và d n dò trò -Hs nh c l i (4 -5 hs chơi: ) +H i :-B n là gì? -Nêu m t s y u t c a b n ? -K m t vài i tư ng a lý ư c th hi n trên b n ơ hình 3? -Hãy ch các phương hư ng B,N, D ,T trên b n ? Trò chơi v m t s kí hi u - i di n nhóm lên b n . trình bày, l p theo dõi nh n
  7. -Gv ph bi n trò chơi.-th i xét . gian chơi. Y/c hs quan sát hình 3 và v m t s i tư ng a lý,nhóm nào v nhi u và úng thì th ng. - ính lên b ng bài v c a mình và trình bày -Gv và c l p nh n xét ,tuyên dương. +T ng k t bài và giáo d c tư tư ng. - V nhà h c bài thu c;ph n óng khung xanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản