Lịch sử văn minh thế giới,sự xuất hiện văn minh công nghiệp

Chia sẻ: banglang_ht

Lịch sử văn minh thế giới - Đoàn Trung Chương VII: SỰ XUẤT HIỆN VĂN MINH CÔNG NGHIỆP I. Điều kiện ra đời của nền văn minh công nghiệp 1.1. Phong trào phát kiến địa lí thế kỉ XV-XVI: 1.1.1. Nguyên nhân: Thế kỉ XV, kinh tế hàng hoá ở Tây Âu đã khá phát triển, nhu cầu về thị trường tăng cao.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản