Lịch sử về ngày halloween

Chia sẻ: womanhood911_05

Ngày lễ Halloween nhằm ngày 31 tháng mười dương-lịch. Ngày lễ này thực ra phải được coi như ngày Hội Halloween hay ngày Tết Halloween bởi vì nó vui-vẻ và nhộn-nhịp vô-cùng, nhất là đối với trẻ em.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản