LỊCH SỬ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: Học sinh biết: - Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào CMVN 1930 - 1931. - Nhân dân một số địa phương ở Nghệ Tĩnh đã đấu tranh giành quyền làm chủ thôn xã, xây dựng cuộc sống mới, văn minh, tiến bộ. 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng thuật lại phong trào XVNT. 3. Thái độ: đi trước. II. Chuẩn bị: - Thầy: Hình ảnh phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh trong SGK/16 Bản đồ Nghệ An - Hà Tĩnh hoặc bản đồ Việt Nam Tư liệu lịch sử bổ sung Giáo...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LỊCH SỬ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

LỊCH SỬ

XÔ VIẾT NGHỆ TĨNHI. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Học sinh biết:

- Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào CMVN
1930 - 1931.

- Nhân dân một số địa phương ở Nghệ Tĩnh đã đấu tranh
giành quyền làm chủ thôn xã, xây dựng cuộc sống mới, văn
minh, tiến bộ.

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng thuật lại phong trào XVNT.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết ơn những con người
đi trước.

II. Chuẩn bị:

- Thầy: Hình ảnh phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh trong
SGK/16

Bản đồ Nghệ An - Hà Tĩnh hoặc bản đồ Việt Nam

Tư liệu lịch sử bổ sung
- Trò : Xem trước bài, tìm hiểu thêm lịch sử của phong trào
XVNT.

III. Các hoạt động:TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ: Đảng CSVN ra
đời

- GV đính một lẳng hoa, - Học sinh chọn hoa mình
sau hoa có 1 thăm mang thích  trả lời câu hỏi.
nội dung câu hỏi sau:

a) Đảng CSVN được
thành lập như thế nào?

b) Đảng CSVN ra đời vào
thời gian nào? Do ai chủ
trì?

c) Ý nghĩa lịch sử của sự
kiện thành lập Đảng
CSVN?

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

“Xô Viết Nghệ Tĩnh”

 Giáo viên ghi tựa bài
bảng lớp

30’ 4. Phát triển các hoạt
động:

12’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu - Hoạt động cá nhân
cuộc biểu tình ngày
12/9/1930

Mục tiêu: Giúp cho HS
nắm được sự ra đời của
phong trào Xô Viết Nghệ
Tĩnh

Phương pháp: Hỏi đáp,
trực quan
- Giáo viên tổ chức cho - Học sinh đọc SGK + chú
học sinh đọc SGK đoạn ý nhớ các số liệu ngày
“Ngày 12-9-1930, ... tháng xảy ra cuộc biểu
hàng trăm người bị tình (khoảng 3 - 4 em)
thương”

- Giáo viên tổ chức thi - Học sinh trình bày theo
đua “Ai mà tài thế?” trí nhớ (3-4 em)

Hãy trình này lại cuộc - HS nào trình bày tốt
biểu tình ngày 12-9-1930 được thưởng (Học sinh
ở Nghệ An cần nhấn mạnh: 12/9 là
ngày kỉ niệm Xô Viết
Nghệ Tĩnh)

 Giáo viên nhận xét,
tuyên dương

 Giáo viên chốt + giới
thiệu hình ảnh phong trào
Xô Viết Nghệ Tĩnh: Ngày
12/9/1930, hàng vạn nông
dân huyện Hưng Yên
(Nghệ An) kéo về thị xã
Vinh, vừa đi vừa hô to
khẩu hiệu chống đế
quốc...Thực dân Pháp cho
binh lính đàn áp nhưng
không ngăn được nên đã
cho máy bay ném bom
vào đoàn người, làm hàng
trăm người bị thương, 200
người chết. Từ đó, ngày
12/9 là ngày kỉ niệm Xô
Viết Nghệ Tĩnh.

 Ghi bảng: ngày 12/9 là - Học sinh đọc lại (2 - 3
ngày kỉ niệm Xô Viết em)
Nghệ Tĩnh.

- Giáo viên nhắc lại
những sự kiện tiếp theo
trong năm 1930: Suốt
tháng 9 và tháng 10/1930
nông dân tiếp tục nổi dậy
đánh phá các huyện lị,
đồn điền, nàh ga, công
sở... Những kẻ đứng đầu
các thôn xã bỏ trốn hoặc
đầu hàng. Nhân dân cử
người ra lãnh đạo. Lần
đầu tiên, nhân dân có
chính quyền của mình.

 Giáo viên chốt ý:

Từ khi nhân dân ta có
chính quyền, có người
lãnh đạo thì đời sống
trong các thôn xã như thế
nào, các em bước sang
hoạt động 2.

15’ * Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hoạt động nhóm, lớp
những chuyển biến mới
trong các thôn xã

Mục tiêu: Giúp HS tường
thuật và trình bàylại cuộc
biểu tìnhngày 12-9-1930

Phương pháp: T.luận,
giảng giải

- Giáo viên tiến hành chia - HS họp thành 4 nhóm
lớp thành 4 nhóm (hoặc 6
nhóm)

- Giáo viên đính sẵn nội - 4 nhóm trưởng lên nhận
dung thảo luận dưới các câu hỏi và chọn tên nhóm
tên nhóm: Hưng Nguyên, + nhận phiếu học tập
Nghệ An, Hà Tĩnh, Vinh.
- Câu hỏi thảo luận

a) Trong thời kì 1930 -
1931, ở các thôn xã của
Nghệ Tĩnh đã diễn ra điều
gì mới?
b) Sau khi nắm chính
quyền, đời sống tinh thần
của nhân dân diễn ra như
thế nào?

c) Bọn phong kiến và đế
quốc có thái độ như thế
nào?

d) Hãy nêu kết quả của
phong trào Xô Viết Nghệ
Tĩnh?

 Giáo viên phát lệnh - Các nhóm thảo luận 
thảo luận nhóm trưởng trình bày kết
quả lên bảng lớp.

 Giáo viên nhận xét  Các nhóm bổ sung,
từng nhóm nhận xét

Dự kiến:

a) Không hề xảy ra lưu
manh, trộm cắp. Bãi bỏ
ma chay, đình đám, phong
tục lạc hậu, rượu chè, cờ
bạc... Đời sống tưng bừng,
phấn khởi.

b) Đời sống tinh thần của
nhân dân có nhiều thay
đổi: tối nào đình làng
cũng vui như hội, bà con
nô nức đi họp, nghe nói
chuyện, giải thích chính
sách hoặc bàn công việc
chung.

 Giáo viên nhận xét  c) Bọn đế quốc, phong
trình bày thêm: kiến dùng mọi thủ đoạn dã

Bọn đế quốc, phong kiến man để đàn áp.

hoảng sợ, đàn áp phong d) Đến giữa năm 1931,
trào Xô viết Nghệ - Tĩnh phong trào bị dập tắt.
hết sức dã man. Chúng
điều thêm lính về đóng
đồn bốt, triệt hạ làng xóm.
Hàng ngàn Đảng viên
cộng sản và chiến sĩ yêu
nước bị tù đày hoặc bị
giết.

 Giáo viên nhận xét + - Học sinh đọc lại
chốt

3’ * Hoạt động 3: Ý nghĩa - Hoạt động cá nhân
của phong trào Xô viết
Nghệ – Tĩnh

Mục tiêu: Giúp HS nắm
được ý nghĩa lịch sử của
phong trào Xô Viết Nghệ
Tĩnh

Phương pháp: Động não

+Phong trào Xô viết - Học sinh trình bày :
Nghệ- Tĩnh có ý nghĩa gì +Chứng tỏ tinh thần dũng
? cảm, khả năng cách mạng
của nhân dân lao động
+Cổ vũ tinh thần yêu
nước của nhân dân ta

1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Học bài

- Chuẩn bị: Hà Nội vùng
đứng lên

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản