LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
328
lượt xem
3
download

LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hs Cần -nắm được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương -Có kỹ năng dùng các qui tắc khai phương một thương và chia 2 căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức -Hình thành phương pháp chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương dựa vào định nghĩa CBHSH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

  1. LIÊN H Ệ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I-MỤC TIÊU : Hs Cần -nắm đư ợc nội dung và cách chứng minh định lý về liên h ệ giữa phép chia và phép khai phương -Có kỹ năng dùng các qui tắc khai phương một thương và chia 2 căn b ậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức -Hình thành phương pháp chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương dựa vào định nghĩa CBHSH II- CHUẨN BỊ : -HS học kỹ công thức tóm tắt định nghĩa CBHSH,cách chứng minh định lý khai ph ương một tích -GVSGK,Bảng phụ ghi cách ch ứng minh khác và một số bài tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh 2) các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng
  2. Hoạt động 1: Kiểm tra bài *Hs1 lên bảng làm bài cũ: 22b) =15 *viết các bình phương của 22d) =25 các số ch ình phương từ 1  HS@ :25b) đến 20 x=1,25 Làm bài tập 22b,d  25d)x1=-2; x2=4 * phát biểu 2 qui tắc khai phương một tích ,nhân *HS nhận xét đánh giá 1) Định lý khai phương một CBH thương Làm bài tập 25 b,d *HS làm ?1 trên phiếu *VD tính và so sánh học tập 16 16 ; 25 25 2 16 4 4 Hoạt động 2:Định lý  25 5 5 16 4 2  16  4 4 Cho Hs làm ?1 trên phiếu 5  25 25 5 5 học tập – Gv sữa ?1 16 4  *Hs nêu trư ờng hợp tổng 5 25 Cho Hs nh ận xét về quát =>ĐL 16 16 Vậy  25 25  16  16 tiếp nhận phần -HS ; ?  25  25 chứng minh định lý * ĐL:sgk *Tứ những điều trên hãy * phải c/m: a a suy ra trường hợp tổng a  0; b  0;  b b quát a a a )2   0; ( ? b b b
  3. *GV d ẫn dát học sinh c/m 2) Ap dụng : định lý theo đ n CBHSH -HS phát biểu qui tắc a) Q ui tắc khai phương một ? cần c/m điều gì ? theo đn khai phương một thương thương CBHSH tương đương -Cho hs làm ?2 trên sgk/17 chứng minh điều gì ? phiếu cá nhân VD:tính -HS theo dõi trả lới 225 225 15   256 16 256 -HS làm VD2 196 14 0,0196    0,14 10000 100 Hoạt động 3:Ap dụng -Nêu qui tắc chia 2 CBH Gv hướng dẫn HS phát ? b) Quy tắc chia hai CBH biểu qui tắc khai phương -HS làm ?3 vào vở một thương sgk/17 (GV có th ể lưu ý thêm đ iều VD: tính -HS tiếp nhận phần chú kiện 999 999   9 3 ý 111 111 -Gv giới thiệu phần chú ý 52 52 42    117 93 117 Yêu cầu HS làm trên phiếu _HS làm theo hướng dẫn ca A A *Chú ý : A  0, B  0;  B B của GV nhân ?2 VD: Rút gọn -Gv chọn một số phiếu có 2a 2 b 4 a 2b 4 a 2b 4 cách làm khác nhau đ ể sữa   50 25 25 2 sai ab  5 - GV Cho hs làm VD2 b=>
  4. Gv giới thiệu qui tắc chia 2 CBH -GV theo dõi HS làm ?3 vào vở để sữa ssai kịp thời *GV từ định lý trên có thể mở rộng cho biểu thức Gv nêu phần chú ý -Gv giảng phần VD của chú ý Hoạt động 4: cũng cố – dặn dò *Gv nh ấn mạnh với 2 qui tắc tuỳ từng bài để vận dụng qui tắc nào cho phù hợp *?khi nào dùng qui tắc a) cho phù hợp *BVN: 28;29;30 SGK/chu ẩn bị b ài luyện tập
Đồng bộ tài khoản