Liên kết gen

Chia sẻ: ntgioi120401

Định nghĩa liên kết gen: -Các gen nằm trên cùng một NST thìphân li cùng nhau trong quátrình phân bào vàlàm thành nhóm liên kết -Sốnhóm liên kết của mỗi loài thường ứng với số NST đơn bội của loài. Ý nghĩa: hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp; chọn được các giống có tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Liên kết gen

Ở ruồi giấm, thân xám (B) là trội so với thân đen
(b), cánh dài (V) là trội so với cánh cụt (v). Biết
một gen qui định một tính trạng
Pt/c: Thân xám, cánh dài x thân đen, cánh cụt
F1 : 100 % thân xám, cánh dài
Lai phân tích: F1 x thân đen, cánh cụt
FB : 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt
Tiết 39
Alfred H.Surtevant Calvin Bridges Herman J.Muller
12- 14 ngày
NST Y


NST X
-Dễ nuôi trong ống nghiệm
- Đẻ nhiều
- Vòng đời ngắn
- Có nhiều biến dị dễ quan sát
- Số lượng NST ít 2n = 8
XX

1 :1
1. Biện luận
- F1 100 % xám, dài suy ra xám là trội so với
đen, dài là trội so với cụt
* Qui ước: B – thân xám, b – thân đen
V – cánh dài, v – cánh cụt
- Tỉ lệ phân tính ở FB là 1 : 1
Điều này chỉ có thể xảy ra khi B và V cùng
nằm trên 1 NST, b và v cùng nằm trên 1 NST
đồng dạng liên kết chặt chẽ với nhau
B b
B b
V v
V v
2. Giải thích theo thuyết nhiễm sắc thể
B B
PT/C : b
b
X
V V v
v

TX,CD TĐ,CC
GP: B b
V vB b
(100 % TX,CD)
F1 : v
V
B b b b
F1
PB : X
V v v v

(TX,CD) (TĐ,CC)

b
G B: B b ;
,
v
v
V
FB :
b
B
V v

B b b b
b
v
v v
v
V
* Cách viết kiểu gen:
BV
B V BV BV
bv
bv
b v bvHãy viết sơ đồ lai từ P
đến FB ?
3. Sơ đồ lai
BV bv
X
P:
BV bv
GP : BV ; bv
BV
F1 : (TX, CD )
bv
bv
BV
PB : X bv
bv
GB: BV , bv ; bv

1 BV 1 bv
FB :
: bv
bv
- Các gen nằm trên cùng một NST thì
phân li cùng nhau trong quá trình phân
bào và làm thành nhóm liên kết
- Số nhóm liên kết của mỗi loài thường
ứng với số NST đơn bội của loài
* Ý nghĩa
Câu 1: Để phát hiện ra quy luật di truyền liên
kết, Morgan đã sử dụng phép lai nào đối với
con lai F1:

Tạp giao
A


Lai thuận nghịch
B


Lai phân tích
C


Cả b và c
D
Câu 2: Cơ sở tế bào học của hiện tượng
liên kết gen là:

Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các
A
NST
Sự trao đổi đoạn giữa các NST ở kì đầu giảm
B
phân 1

Các gen qui định tính trạng nằm trên các NST
C
khác nhau

Các gen nằm trên cùng một NST thì phân li
D

cùng nhau thành nhóm liên kết
Câu 3: Hiệu quả của di truyền liên kết
đối với biến dị tổ hợp:

Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
A


Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp
BDuy trì kiểu hình giống bố mẹ
CLàm cho sinh vật đa dạng và phong
D

phú
Câu 4: Nếu các gen liên kết hoàn toàn ,
khi cho cơ thể có kiểu gen AB/ab tự thụ
phấn ta thu được tỉ lệ kiểu hình là:

1:1
A


1:2:1
B

3:1
C


9:3:3:1
D
Sai mất
rồi !

1 2 3 4
Đúng rồi !


1 2 3 4
* Tạp giao F1
BV BV
F1: X
bv bv
BV , bv
BV , bv
GF1:
bv
BV BV : BV :
F2: :
bv
BV bv bv
bv
BV : 2 BV :
KG: 1 bv
1 bv
BV
3 Xám, dài : 1 đen, cụt
KH:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản