Liên kết hóa học - Phản ứng hóa học

Chia sẻ: lecongkhai1995

Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị Loại liên kết Liên kết ion Liên kết cộng hóa trị Nguyên nhân Các nguyên tử liên kết với nhau để có cấu hình electron bền vững hình thành của khí hiếm. liên kết Là sự dùng chung các Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang Bản chất của electron (sự dùng chung điện tích trái dấu( cho và nhận liên kết theo kiểu xen phủ các electron) AO) Xảy ra giữa 2 nguyên tố Xảy ra giữa các nguyên tố khác hẳn giống nhau về bản chất Điều...

Nội dung Text: Liên kết hóa học - Phản ứng hóa học

BÀI TẬP HÓA HỌC THEO CHỦ ĐỀ
2009


CHUÛ ÑEÀ: LIEÂN KEÁT HOÙA HOÏC – PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC

PHAÀN 1: LIEÂN KEÁT HOÙA HOÏC

A. LÝ THUYẾT:

1. Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Loại liên kết Liên kết ion Liên kết cộng hóa trị
Nguyên nhân
Các nguyên tử liên kết với nhau để có cấu hình electron bền vững
hình thành
của khí hiếm.
liên kết
Là sự dùng chung các
Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang
Bản chất của electron (sự dùng chung
điện tích trái dấu( cho và nhận
liên kết theo kiểu xen phủ các
electron)
AO)
Xảy ra giữa 2 nguyên tố
Xảy ra giữa các nguyên tố khác hẳn
giống nhau về bản chất
Điều kiện của nhau về bản chất hóa học (thường xảy
hóa học (thường xảy ra
liên kết ra giữa kim lọai điển hình và phi kim
với các nhóm IV, V, VI,
điển hình).
VII)
Đặc tính Rất bền Bền

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

Sai biệt độ âm
0→
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản