LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN

Chia sẻ: kaka_1

Giúp HS thấy: muốn đạt được mục đích giao tiếp thì VB phải có tính liên kết (về hthức ngôn ngữ và nội dung ý nghĩa) Vận dụng kiến thức đã học để bước đầu xây dựng được những VB có tính liên kết II.Chuẩn bị đồ dùng: Bảng phụ, Văn bản mẫu. III.Các bước lên lớp: 1. Ổn định 2. Kiểm tra: Có mấy loại từ ghép? nghĩa của từ ghép? 3. Bài mới: * Giới thiệu: HS nhắc lại VB là gì?...

Nội dung Text: LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN

Tiết 4: LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN

I.Mục tiêu bài học:

Giúp HS thấy: muốn đạt được mục đích giao tiếp thì VB phải có tính liên kết (về

hthức ngôn ngữ và nội dung ý nghĩa)

Vận dụng kiến thức đã học để bước đầu xây dựng được những VB có tính liên kết

II.Chuẩn bị đồ dùng:

Bảng phụ, Văn bản mẫu.

III.Các bước lên lớp:

1. Ổn định

2. Kiểm tra: Có mấy loại từ ghép? nghĩa của từ ghép?

3. Bài mới:

* Giới thiệu: HS nhắc lại VB là gì? VB có những t/chất nào?

VB là các tác phẩm văn học và văn kiện ghi bằng giấy tờ

VB là 1 thể thống nhất và trọn vẹn về nội dung ý nghĩa, hoàn chỉnh về hình thức

* Tiến trình bài dạy:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Hướng I/ Liên kết và phương tiệ n

dẫn HS tìm hiểu về liên * Xét VD liên kết trong VB

kết và phương tiện liên H- Đọc đoạn VB VD1.a SGK 1. Tính liên kết trong VB

kết trong VB - “Mẹ tôi”
? Những câu trong VD

được trích trong VB

nào? ndung 3?

? Theo em, nếu bố - Không.Vì các câu chưa có sự liên

enrico chỉ viết mấy câu kết, không nối liền. Mỗi câu mang 1

này thì enrico có hiểu nội dung khác nhau

điều bố muốn nói

không?- Liên kết Liên kết là một trong những
? Nêu lý do?

? Muốn cho đoạn văn tính chất quan trọng nhất của

có thể hiểu được thì nó H- Đọc ghi nhớ 1 VB

phải có tính chất gì?? Đoạn văn thiếu ý gì H - Đọc đoạn văn 1.a 2. Phương tiện liên kết trong

mà trở nên khó hiểu? - ý lộn xộn, không rõ ràng VB

- thiếu cái tâm trạng, thái độ của

người cha với sự thiếu lễ độ của * Liên kết về nội dung các

? Em hãy sửa lại đoạn enrico câu cùng hướng về chủ đề

văn để En hiểu được ý --> đoạn văn đã được liên kết về nộ i chính, gắn bó chặt chẽ
bố dung: các câu đều hướng về ý

chung: sự xúc cảm ban đầu rất mạnh

mẽ khi bố biết con vô lễ với mẹ

? Nhắc lại nội dung H- đọc đoạn văn VD2.b

chính của VB “Mẹ tôi”

? Chỉ ra sự thiếu liên - câu 2 thiếu từ nối “còn bây giờ”

kết trong đoạn văn? - “đứa trẻ” --> sai

? Hãy sửa lại để thành --> diễn đạt thiếu mạch lạc, đoạn * Liên kết về phương diện

1 đoạn văn có nghĩa văn khó hiểu hình thức ngôn ngữ

? Từ ngữ “còn bây - là phương tiện liên kết

giờ” và từ “con” giữ --> từ, câu là những phương tiệ n

vai trò gì trong câu văn ngôn ngữ dùng để liên kết VB

đoạn văn?

? Từ 2VD cho biết

1VB có tính liên kết - thống nhất về nội dung, trọn vẹ n

trước hết phải có điều về hình thức (hoàn chỉnh)

kiện gì? - từ, câu

? Cùng với điều kiện

ấy các câu trong VB

phải sử dụng các H- Đọc phần ghi nhớ SGK
phương tiện gì? * Ghi nhớ: SGK
Hoạt động 2: Hướng II/ Luyện tập

dẫn HS luyện tập

Sắp xếp các câu văn

cho hợp lý -1–4–2–5–3 BT1

Điền các từ ngữ vào - Các câu không liên kết về nội dung BT2

chỗ trống - bà, bà, cháu, bà, bà, cháu, thế là ... BT3IV.HDVN:

- BT4, 5

- Soạn “cuộc

chia tay của những con

búp bê”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản