LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH

Chia sẻ: brightenmoon

LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH trong tiếng anh, Liên từ là từ dùng để nối hai phần, hai mệnh đề trong một câu Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một vài ví dụ về liên từ

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản