Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

Chia sẻ: toyotayaris

Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ: PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mình PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (Vui, giận dữ, sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…) PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH,..). MQH giữa người lớn và bạn bè.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

Nội dung
 Giới thiệu về lĩnh vực PT TC­XH trong chương 
trình GDMN 
 Hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển tình 
cảm ­ xã hội
 Thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phát 
triển TC­XH
 Tổ chức môi trường đáp ứng nội dung giáo 
dục phát triển TC­XH.
1. Giới thiệu về lĩnh vực PT TC­XH 
trong chương trình GDMN

1.1. Vai trò của GD tình cảm ­ xã hội đối 
với sự phát triển toàn diện của trẻ
1.2. Mục tiêu, nội dung, kết quả mong 
đợi
1.3. Những điểm mới
Vai trò giáo dục TC­XH đối với sự 
phát triển toàn diện của trẻ
 PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc 
tình cảm của mình
 PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (Vui, giận dữ, 
sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…)
 PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển 
khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, 
thói quen, khả năng và vai trò XH,..). MQH giữa 
người lớn và bạn bè.
Vai trò giáo dục TC­XH đối với sự phát 
triển toàn diện của trẻ

Tóm lại:
 GD TC­XH hình thành ở trẻ những 
năng lực, những hành vi tích cực giúp 
trẻ tham gia vào cuộc sống hàng 
ngày, trang bị cho trẻ kỹ năng sống để 
giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng, xã 
hội. 
2/ Giáo dục phát triển TC­XH và thẩm mĩ 
(chương trình GD nhà trẻ)
Mục tiêu 
 Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với
những người gần gũi.
 Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với
con người, sự vật gần gũi.
 Thực hiện được một số quy định đơn giản trong
sinh hoạt.
 Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích
vẽ, xé dán, xếp hình…
Nội dung GD phát triển TC­XH và thẩm mỹ 
(chương trình GD nhà trẻ)
 Phát triển tình cảm:
+ Ý thức về bản thân
+ Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm 
xúc
 Phát triển kĩ năng xã hội:
+ Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật 
gần gũi
+ Hành vi văn hóa và thực hiện các qui định đơn 
giản trong giao tiếp, sinh hoạt
Nội dung giáo dục phát triển TC­XH 
 và thẩm mỹ (chương trình GD nhà trẻ)

 Phát triển cảm xúc thẩm mỹ
+ Nghe hát và vận động đơn giản theo 
nhạc
+ Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh
   * Nội dung giáo dục PT TC­XH được 
chia theo độ tuổi: 3 ­ 12 tháng, 12 ­ 24 
tháng, 24 ­ 36 tháng
Giáo dục phát triển TC­XH và thẩm mỹ 
(chương trình GD nhà trẻ)
 Kết quả mong đợi:
1. Biểu lộ sự nhận thức về bản thân 
2. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con 
người và sự vật gần  gũi 
3. Thực hiện hành vi xã hội đơn giản
4. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động 
theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, 
xem tranh 
Giáo dục phát triển TC­XH 
(chương trình GD mẫu giáo)
Mục tiêu: 
 Có ý thức về bản thân
 Có khả năng nhận biết và thể hiện tình 
cảm vói con người, SVHT xung quanh
 Có 1 số phẩm chất cá nhân : mạnh dạn, tự 
tin, tự lực.
 Có 1 số KN sống: tôn trọng, hợp tác, thân 
thiện, quan tâm, chia sẻ
 Thực hiện 1 số qui tắc, qui định trong sinh 
hoạt ở gia đình, trường lớp MN, cộng đồng 
gần gũi
Nội dung Giáo dục phát triển TC­XH 
(chương trình GD mẫu giáo)
Phát triển tình cảm:
+ Ý thức về bản thân
+ Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với 
con người và hiện tượng XQ.
 Phát triển kĩ năng xã hội:

+ Hành vi và qui tắc ứng xử XH trong sinh hoạt ở 
gia đình, trường lớp MN, cộng đồng gần gũi
+ Quan tâm bảo vệ môi trường
* Nội dung giáo dục PT TC­XH được chia theo độ 
tuổi: 3 ­ 4 tuổi, 4 ­ 5 tuổi, 5 ­ 6 tuổi
Giáo dục phát triển TC­XH 
(chương trình GD mẫu giáo)
 Kết quả mong đợi:
1. Thể hiện ý  thức về bản thân
2. Thể hiện sự tự tin, tự lực 
3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình 
cảm với con người, sự vật, hiện tượng 
xung quanh
4. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội 
5. Quan tâm đến môi trường
Một số điểm mới của lĩnh vực GD PT TC­XH
 Được đặt ra thành một lĩnh vực riêng có MT, ND, 
KQMĐ theo độ tuổi.
 ND ở trẻ lứa tuổi MG được phát triển và mở rộng trên cơ 
sở ND giáo dục PT TC – XH ở trẻ lứa tuổi NT,  nhằm 
hình thành ở trẻ 1 số phẩm chất và KN sống phù hợp. 
 ND được mở rộng dần theo nguyên tắc đồng tâm phát 
triển, gần  xa, đơn giản  phức tạp.
 Đối với lứa tuổi MG, các hoạt động GD phát triển TC­
XH ở trẻ được thiết kế theo hướng tích hợp CĐ.
n GV được phép lựa chọn ND và các HĐ 1 cách linh hoạt 
giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu, khám phá theo nhiều cách 
khác nhau, phù hợp với hứng thú của trẻ và phù hợp với 
điều kiện thực tế
Một số điểm mới của lĩnh vực TC­XH

 Có thể áp dụng những phương pháp GD khác 
nhau một cách hợp lý, sáng tạo nhằm tích 
cực hoá hoạt động của trẻ như: giao nhiệm vụ 
để trẻ tự suy nghĩ giải quyết vấn đề, sử dụng 
các câu hỏi mở, tham gia TCPV theo chủ 
đề....
 Đánh giá thường xuyên các hoạt động GD PT 
TC­XH ở trẻ dựa trên các mục tiêu và kết quả 
mong đợi
2. Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo 
dục phát triển tình cảm ­ xã hội 
2.1. Tích hợp nội dung GD PT TC­XH

 Được tích hợp trong các hoạt động hàng ngày, 
trong hoạt động GD phát triển các lĩnh vực 
khác và được tiến hành MLMN trong, mọi tình 
huống, mọi thời điểm  thích hợp.
 Tích hợp trong tất cả các chủ đề như: Bản 
thân, gia đình, trường/ lớp mầm non, nghề 
nghiệp, GT, động vật, thực vật...
Các hoạt động GD trẻ nhận biết về bản 
thân (Nhà trẻ)
 Soi gương.
 Xem tranh, ảnh
 Trò chuỵên, đàm thoại để trẻ kể về mình
 Kể chuyện, đọc thơ, hát
 Trò chơi nhận biết các bộ phận cơ thể 
hoặc tìm đồ dùng của bé…
 Thực hành một số việc tự phục vụ
Các HĐ nhằm hình thành MQH của trẻ với 
con người, SVHT (Nhà trẻ)

 HĐ giao lưu xúc cảm giữa người lớn và 
trẻ (âu yếm, vỗ về, vuốt ve…)
 Xem tranh, ảnh về người thân.
 Trò chuỵên về những người thân 
 Kể chuyện, đọc thơ, hát về tình cảm gia 
đình, bạn bè, cô giáo
 Trò chơi.
Các HĐ làm  quen với hát và vận động 
theo nhạc; tô màu, vẽ nặn, đọc thơ, kể 
chuyện...(Nhà trẻ)
 Nghe những âm thanh khác nhau, nghe 
nhạc, nghe hát (hát ru, nghe băng 
nhạc…).
 Nhún nhảy, VĐ theo nhịp điệu bài hát, bản 
nhạc; bắt chước một số VĐ đơn giản
 Xem tranh,vẽ, tô màu, xé dán
 Nghe kể chuyện, đọc thơ
 Trò chơi.
 Các HĐ giáo dục MQH của trẻ với bản thân,
 gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng       
     (Mẫu giáo)
  Soi gương
 Trò chuyện, đàm thoại
 Xem tranh, vẽ, nặn, làm đồ chơI, làm 
album,...
 Kể chuyện, đọc thơ, hát.
 Xếp dọn đồ dùng, đồ chơi.
 Tổ chức các trò chơi, lễ hội.
Các HĐ giáo dục trẻ bảo vệ môi trường (Mẫu 
giáo)


 Trò chuyện, đàm thoại
 Xem tranh, kể chuyện, đọc thơ, hát.
 Xếp dọn đồ dùng, đồ chơi, chăm sóc các 
con vật, cây cối, gieo hạt, trồng cây
 Tổ chức các trò chơi, làm các bài tập thực 
hành.
Giáo dục trẻ quan tâm đến những nghề 
nghiệp khác nhau (Mẫu giáo)

 Trò chuỵện, đàm thoại
  Xem tranh, kể chuyện, đọc thơ, hát.
  Tham quan 
  Vẽ, xé dán, tô màu, làm sách tranh…
 Tổ chức các trò chơi đóng vai, làm các bài 
luyện tập.
Các HĐ giáo dục trẻ tình cảm với quê hương 
đất nước (Mẫu giáo)


  Xem tranh ảnh, băng hình
  Tham quan, sưu tầm làm sách tranh.
  Nghe kể chuyện lịch sử, hát dân ca.
  Vẽ, xé dán, tô màu, làm sách tranh…
  Tham gia tổ chức lễ hội
2.2 Tổ chức hoạt động GD phát triển TC­XH
 Cho trẻ được trải nghiệm thông qua việc tham quan, 
tiếp xúc, quan sát MT xã hội gần gũi XQ (VD: tham 
quan, QS các công việc của một số nghề, một số lễ 
hội ở địa phương...)
 Tổ chức trò chuyện, QS tranh ảnh, nghe kể chuyện, 
đọc thơ, hát múa .... 
 Tổ chức các trò chơi cho trẻ  phát huy những tình 
cảm tích cực cũng như giải toả những tình cảm tiêu cực 
của trẻ
 Đặc biệt trong trò chơi đóng vai   trẻ bày tỏ tình 
cảm của mình thông qua các MQH với bạn chơi, học 
KN cần thiết (giao tiếp, trải nghiệm các kĩ năng xã hội 
như chia sẻ, nhường nhịn, chờ đến lượt, đồng cảm với 
người khác). Đây chính là những KN cần thiết để trẻ 
hoà nhập vào cuộc sống XH. 
Hoạt động 3. Thực hành thiết kế hoạt động GD 
phát triển TC­XH trong một chủ đề


 Lựa chọn chủ đề, độ tuổi, nội dung, thời điểm 
thực hiện
 Thiết kế hoạt động:
­ Tên hoạt động
­ Mục đích
­ Chuẩn bị 
­ Tiến hành
Một số lưu ý khi  tổ chức các HĐGD
tình cảm ­ xã hội

 Thường xuyên trò chuyện thân thiện với trẻ.
 Không nên đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với trẻ.
 Luôn chú ý lắng nghe để hiểu trẻ, tôn trọng, tin 
tưởng trẻ.
  Kịp thời khen ngợi, động viên trẻ khi trẻ thể hiện 
những kĩ năng xã hội hợp lý.
4. Tổ chức môi trường GD
 Đảm bảo không khí thân thiện, đầm ấm, vui vẻ, 
thoải mái.  
 Có sự giao tiếp, gắn bó và hướng dẫn bằng lời 
nói, cử chỉ, hành động của người lớn.
 Có đủ các trang thiết bị, ĐDĐC phục vụ cho hoạt 
động giáo dục TC­XH. 
 Việc bố trí, sx các góc chơi phải tăng cường tính 
độc lập cho trẻ khi HĐ: thuận tiện cho trẻ dễ thấy, 
dễ lấy và sử dụng;  dễ dàng cho việc giám sát của 
GV. 
 Các khu vực chơi cần được thay đổi phù hợp với 
chủ đề. 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản