Linux Shell Basic

Chia sẻ: Hân Bá | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
159
lượt xem
56
download

Linux Shell Basic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kernel Kernel là trái tim của hệ điều hành Linux. Nó quản lý tài nguyên - các tiện ích có sẵn trong Linux. Tiện ích lưu dữ liệu, in dữ liệu ra máy in, bộ nhớ, trình quản lý tập tin....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Linux Shell Basic

  1. Linux Shell Basic Kernel Kernel là trái tim của hệ điều hành Linux. Nó quản lý tài nguyên - các tiện ích có sẵn trong Linux. Tiện ích lưu dữ liệu, in dữ liệu ra máy in, bộ nhớ, trình quản lý tập tin.... Kernel quyết định ai sẽ sử dụng tài nguyên này, trong khoảng bao lâu và khi nào. Nó chạy các chương trình của bạn (hoặc thực thi các tập tin nhị phân). Kernel làm trung gian giữa phần cứng và các chương trình/ứng dụng/shell. Các công việc mà nó thực hiện: • Quản lý I/O. • Quản lý tiến trình. • Quản lý thiết bị. • Quản lý tập tin. • Quản lý bộ nhớ. Shell: Máy tính hiểu ngôn ngữ 0 và 1 gọi là ngôn ngữ nhị phân. Thời kỳ đầu của máy tính, các chỉ dẫn sử dụng ngôn ngữ nhị phân - rất khó hiểu. Vì thế Os có một chương trình đặc biệt được gọi là Shell. Shell chấp nhận các chỉ dẫn hoặc các lệnh bằng tiếng Anh (hầu hết) và nếu như lệnh có giá trị thì nó chuyển đến kernel. Shell là chương trình giao tiếp với người dùng. Shell là trình thông dịch ngôn ngữ dòng lệnh - thực lệnh các lệnh đọc từ các thiết bị input (như bàn phím) hoặc từ một file. Shell thì không phải là phần của kernel, nhưng sử dụng kernel để thực thi chương trình, tạo các file,... • Một vài shell mà Linux chứa: o BASH (Bourne-Again Shell) o CSH (C Shell) o KSH (Korn Shell) o TCSH Để tìm tất cả các shell có sẵn trong hệ thống, sử dụng lệnh sau: cat /etc/shells Trong MS-DOS, tên Shell là COMMAND.COM được sử dụng cho cùng mục đích nhưng nó thì không mạnh bằng cách shell trong Linux.
  2. Bất kỳ shell nào cũng đọc lệnh từ người dùng (bàn phím hoặc chuột) và bảo cho Linux Os những gì mà người dùng muốn. Nếu chúng ta cho một lệnh từ bàn phím thì nó được gọi là giao diện dòng lệnh (thường có $ prompt ở trước, prompt phù thuộc vào shell của bạn và môi trường mà bạn thiết lập hoặc bởi người quản trị hệ thống, do đó bạn có thể nhận được các prompt khác nhau) Để xem shell hiện hành, gõ lệnh sau: $ echo $SHELL Làm thế nào để sử dụng Shell: đơn giản gõ các lệnh. Shell script là gì: Bình thường thì shell là trình giao tiếp. Có nghĩa là shell chấp nhận các lệnh từ bạn (keyboard) và thực thi nó. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng nhiều lệnh chỉ bằng một lệnh, thì bạn có thể lưu chuỗi lệnh vào text file và bảo shell thực thi text file này thay vì nhập vào các lệnh. Điều này gọi là shell script. Định nghĩa: Shell script là một chuỗi các lệnh được viết trong plain text file. Shell script thì giống như batch file trong MS-DOS nhưng mạnh hơn. Tại sao phải viết shell script: • Shell script có thể nhận input từ user, file hoặc output từ màn hình. • Tiện lợi để tạo nhóm lệnh riêng. • Tiết kiệm thời gian. • Tự động làm một vài công việc thường xuyên. (Dịch từ http://www.freeos.com/guides/lsst/)
Đồng bộ tài khoản