Loại bỏ chương trình ở Open With trong Windows 7

Chia sẻ: xmen1357

Loại bỏ chương trình ở Open With trong Windows 7 Đôi khi, làm việc với hệ điều hành Windows, bạn cần phải mở một file mà ứng dụng của nó không có trong mặc định. Trong trường hợp này, bạn có thể sẽ phải sử dụng lựa chọn Open With trong menu lựa chọn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ menu này thường có danh sách những chương trình mà bạn rất ít khi sử dụng và bạn sẽ gặp phải khó khăn khi thêm chương trình mà bạn thực sự muốn dùng. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản