LOCAL POLICY

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
175
lượt xem
101
download

LOCAL POLICY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi động Local Policy Cách 1 : Khởi động Windows Server 2003, Logon bằng user Administrator, Start, Run, gõ lệnh mmc xuất hiện màn hình Console 1, File, Add/Remove Snap-in, Add Trong màn hình Add Standalone Snap-in, Trượt thanh trượt tìm mục Group Policy Object Editor, Add, Finish

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LOCAL POLICY

 1. LOCAL POLICY I. Khởi động Local Policy Cách 1 : Khởi động Windows Server 2003  Logon bằng user Administrator  Start  Run  gõ lệnh mmc xuất hiện màn hình Console 1  File  Add/Remove Snap-in  Add BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
 2. Trong màn hình Add Standalone Snap-in  Trượt thanh trượt tìm mục Group Policy Object Editor  Add  Finish BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
 3.  Close để đóng màn hình Add Standalone Snap-in  OK để đóng màn hình Add/Remove Snap-in  File  Save  Trong mục Save in chọn Desktop  Trong mục File name gõ console1.msc  Save Trong màn hình Desktop bây giờ xuất hiện biểu tượng Console1 BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
 4. Cách 2 : Khởi động Windows Server 2003  Logon bằng user Administrator  Start  Run  gõ lệnh gpedit.msc II. Thực thi một số Local Policy trên Computer và User 1. Cho mờ các nút lệnh khi ta nhấn Ctrl + Alt + Del B1 : Ta nhấn Ctrl + Alt + Del để xem các nút lệnh hiện có như là : Lock Computer, Log Off, Shut Down, Change Password, Task Manager, Cancel B2 : Vào cửa sổ Group Policy Editor  User Configuration Administrative Templates  System  Ctrl + Alt + Del Option B3 : Ở khung bên phải nếu muốn tắt nút lệnh nào thì ta nhấp đúp chuột vào dòng tương ứng và chọn trạng thái cho nó là enable Ví dụ ta tắt 2 nút lệnh Task Manager và Change Password như hình bên dưới BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
 5. 2. Cho ẩn tác dụng của biểu tượng Display trong Control Panel B1 : Phải chuột lên màn hình Desktop  chọn Properties BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
 6.  thì ta vào được cửa sổ Display Properties B2: Ta làm mất tác dụng của cửa sổ trên bằng cách User Configuration  Administrative Templates  Control Panel  Display  Chọn dòng Remove Display in Control Panel  chọn trạng thái là Enable BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
 7. B3 : Phải chuột lên màn hình Desktop  chọn Properties  Ta sẽ nhận được thông báo như sau : Lưu ý : Nếu sau khi thực hiện bất kỳ một policy nào mà ta không thấy tác dụng của policy đó thì ta vào Start  Run  gõ lệnh gpupdate /force 3. Làm biến mất Control Panel B1 : Vào Menu Start  Chọn Settings  Ta sẽ thấy ứng dụng Control Panel B2 : Vào User Configuration  Administrative Templates  Control Panel  Prohibit access to the Control Panel  Chọn trạng thái là Enabled B3 : Vào Menu Start  Chọn Settings  không thấy ứng dụng Control Panel 4. Ẩn ổ đĩa C, D hoặc không cho phép truy cập B1 : Nhấp đúp chuột vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop để xem các ổ đĩa hiện có, giả sử ở đây ta cho ẩn ổ đĩa D BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
 8. B2 : Ta vào User Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Windows Explorer  Hide these specified drives in My Computer BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
 9.  Đánh dấu chọn mục Enable  Trong mục Pick one of the following combinations  chọn dòng Restrict D drive only BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
 10. B3 : Vào lại của sổ My Computer ta thấy ổ đĩa D đã được ẩn B4 : Giả sử bây giờ ta cấm truy xuất ổ đĩa C ta chọn  Prevent access to drives from My Computer  Đánh dấu chọn mục Enable  Trong mục Pick one of the following combinations  chọn dòng Restrict C drive only Bây giờ vào My Computer nếu nhấp chuột vào ổ đĩa C ta sẽ thấy nó báo lỗi như sau : BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
 11. 5. Cho ẩn Recycle Bin và My Network Places B1 : Ta vào User Configuration  Administrative Templates  Desktop B2 : Để ẩn Recycle Bin thì ta chọn dòng  Remove Recycle Bin icon from desktop  Enabed B3 : Để ẩn My Network Places thì ta chọn dòng  Hide My Network Places icon from desktop  Enabed BS Hệ Thống Mạng Trang 11 Lê Xuân Tùng
 12. 6. Ẩn mục điều chỉnh Home page trong trình duyệt Internet Explorer B1 : Để điều chỉnh Home page ta mở trình duyệt IE ra  vào menu Tools  Internet Option  Home page B2 : Để ẩn không cho phép thay đổi Home Page ta thực hiện như sau  vào User Configuration  Administrative Templates  Windows Components  Internet Explorer  Disable changing home page settings  Enabed BS Hệ Thống Mạng Trang 12 Lê Xuân Tùng
 13. 7. Gỡ bỏ lệnh Run ở Start Menu B1 : Vào menu Start  ta thấy có lệnh Run B2 : Ta gỡ bỏ lệnh Run này bằng cách  Ta vào User Configuration  Administrative Templates  Start menu and Taskbar  Remove Run menu from Start Menu  Enabled B3 : Vào menu Start  không có lệnh Run Lưu ý : Nếu menu Run đã bị mất để chạy lại gpedit.msc thì ta vào mục search và tìm *.msc BS Hệ Thống Mạng Trang 13 Lê Xuân Tùng
 14. 8. Tắt chế độ theo dõi bằng cách chọn các mục có sẵn mỗi khi ta shut down B1 : Vào menu Start  chọn Shut Down  Ta thấy màn hình shut down với nhiều Option  Xem sau đó Cancel B2 : Ta vào Computer Configuration  Administrative Templates  System  Display shutdown Event Tracker  Disabled B3 : Vào menu Start  chọn Shut Down  Ta thấy màn hình shut down không còn nhiều Option như trên nữa BS Hệ Thống Mạng Trang 14 Lê Xuân Tùng
 15. 9. Viết một thông báo hoặc một lời chào mỗi khi logon vào Windows Server 2003 B1 : Ta vào Computer Configuration  Windows Settings  Security Settings  Local policies  Security Options  Interactive Logon : Message for user attempting … B2 : Gõ vào nội dung của thông báo hoặc lời chào BS Hệ Thống Mạng Trang 15 Lê Xuân Tùng
 16. B3 : Chọn dòng  Interactive Logon : Message title for user attempting …  gõ vào tiêu đề cho cửa sổ thông báo B4 : Khởi động lại máy tính ta sẽ nhận được lời chào hoặc thông báo đã tạo ở trên BS Hệ Thống Mạng Trang 16 Lê Xuân Tùng
Đồng bộ tài khoản