LOCAL USER AND GROUP

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
301
lượt xem
129
download

LOCAL USER AND GROUP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Tạo Local User trên Windows Server 2003 B1 : Click phải chuột lên My Computer → Manage → System tools → Local user and group → Users B2 : Click phải chuột lên Users → New Users B3 : Nhập tên u1 vào ô User name, nhập mật khẩu là 12345?a vào ô Password, nhập lại mật khẩu vào ô Confirm password. Bỏ dấu chọn ở ô User must change password at next logon. Chọn Create B4 : Lập lại B2 và B3 để tạo thêm 2 user : u2 và u3 B5 : Start → Shutdown →...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LOCAL USER AND GROUP

 1. LOCAL USER & GROUP I. Tạo Local User trên Windows Server 2003 B1 : Click phải chuột lên My Computer → Manage → System tools → Local user and group → Users BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
 2. B2 : Click phải chuột lên Users → New Users B3 : Nhập tên u1 vào ô User name, nhập mật khẩu là 12345?a vào ô Password, nhập lại mật khẩu vào ô Confirm password. Bỏ dấu chọn ở ô User must change password at next logon. Chọn Create BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
 3. B4 : Lập lại B2 và B3 để tạo thêm 2 user : u2 và u3 B5 : Start → Shutdown → Log off administrator → OK B6 : Kiểm tra user vừa tạo bằng cách Logon với user u1 : ấn Ctrl + Alt + Delete → nhập Username và Password của u1 → OK B7 : Log off u1, logon lại bằng user administrator B8 : Click phải chuột lên My Computer → Manage → System tools → Local user and group → Users → Click phải chuột lên trên u1 → Properties → Tại tab General → đánh dấu vào ô User must change password at next logon → OK BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
 4. B9 : Log off Administrator → Log on u1 B10 : Hệ thống sẽ yêu cầu user u1 đổi password → nhập password hiện tại 12345?a vào ô Old Password → nhập password mới là 12345?b vào 2 ô New Password và Confirm New Password → OK B11 : Logoff u1 → Logon Administrator B12 : Làm lại B8, B9, B10 cho cho user u2 và u3 II. Tạo Local Group trên Windows Server 2003 B1 : Logon Administrator B2 : Click phải chuột lên My Computer → Manage → System tools → Local user and group → Groups B3 : Click phải chuột lên Groups chọn New Group BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
 5. B4 : Trong ô Group name gõ G1 → chọn Create → Close B5 : Làm lại bước B3, B4 để tạo ra 2 group G2 và G3 BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
 6. B6 : Trong Group → Click phải chuột lên trên group G1 chọn Properties → Add → Chọn Advanced … BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
 7. → Chọn Find Now → Tìm user u1 → chọn u1 → OK BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
 8. Lúc này user u1 là thành viên của group G1 B7 : Làm tương tự như B6 : u2 là thành viên của G2; u3 là thành viên của G3 BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
 9. III. Truy cập tới máy khác để sử dụng tài nguyên Trong bài lab này ta sử dụng 2 PC Mục đích : PC1 truy cập tới PC2 để sử dụng tài nguyên của PC2 B1 : Khởi động 2 máy Windows Server 2003 và logon Administrator B2 : Máy 1 đổi lại password của Administrator là : @may1 Máy 2 đổi lại password của Administrator là : @may2 BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
 10. B3 : Máy 1 tạo user tên là umay1 có password là : @u1 Máy 2 tạo user tên là umay2 có password là : @u2 B4 : Máy 2 truy cập máy 1 Start → Run → \\địa chỉ IP của máy 1 Ví dụ : \\192.168.2.1 hoặc gõ tên của máy 1 Ví dụ : \\pc1 BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
 11. → Lúc này ta sẽ thấy hộp thoại hỏi User name và Password → ta nhập user name là umay1 và Password là @u1 của máy 1 → Ta sẽ thấy xuất hiện cửa sổ của máy 1 B5 : Máy 1 truy cập tới máy 2 làm tương tự như các bước ở B4 B6 : 2 máy logoff và logon bằng Administrator Sau khi logon xong ta tiến hành truy cập dữ liệu từ máy 1 đến máy 2 hoặc làm ngược lại, ta thấy vẫn xuất hiện hộp thoại hỏi User name và Password B7 : Máy 1 và máy 2 cùng đổi password Administrator giống nhau là 12345?a BS Hệ Thống Mạng Trang 11 Lê Xuân Tùng
 12. B8 : Máy 1 truy cập tới máy 2 → Start → Run → \\192.168.2.2 Ta thấy rằng sẽ được truy cập thẳng vào máy 2 mà không cần tới sự chứng thực User name và Password B9 : Máy 2 truy cập tới máy 1 làm tương tự như bước B8 ta thấy hệ thống cũng không yêu cầu User name và Password BS Hệ Thống Mạng Trang 12 Lê Xuân Tùng
Đồng bộ tài khoản