Local User & Group

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
314
lượt xem
114
download

Local User & Group

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài lab bao gồm các bước chính sau: Chuyển giao diện Window về dạng Classic; Tạo Local User và Group; Tham khảo các option khi nhấn Ctrl+Alt+Del; Enable Account Administrator; Tham khảo các option của User account; Cho máy tính tự động log on với 1 account định sẵn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Local User & Group

  1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com LOCAL USER AND GROUP I. Giới Thiệu - Bài lab gồm các bước chính sau : * Chuyển giao diện windows về dạng Classic * Tạo Local User và Group * Tham khảo các option khi nhấn Ctrl + Alt + Del * Enable Account Administrator * Tham Khảo các Option của User Account * Cho máy tính tự động log on với 1 account định sẵn II. Chuẩn Bị - 1 máy windows Vista III. Thực hiện 1. Chuyển Giao diện của windows về dạng classic B1 : Chuột phải lên menu Start  chọn Properties B2 : Qua tab Start Menu  chọn Classic Start menu  OK Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
  2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 2. Tạo Local User và Group B1 : chuột phải lên My computer  chọn Manage B2 : Chọn Local Users and Groups  chọn Users B3 : Chuột phải lên Users  chọn New Users 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B4 : Điền các thông tin : - User name : u1 - Password : 123 - Confirm Password : 123  Bỏ dấu check trước dòng “User must change password at next logon”  chọn Create  Log Off  Quan sát kết quả : đã có thêm user account mới trong phần log on B5 : Chuột phải lên “Groups”  chọn “New Group” B6 : Đặt tên group trong phần “Group name” : Boss  chọn Add để đưa user vào group Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
  4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Điền vào : u1  chọn Check Names  OK Quan sát user u1 đã được đưa vào group Boss  Chọn “Create” 3. Tham khảo các option khi nhấn Ctrl + Alt + Del B1 : Nhấn Ctrl – Alt - Delete B2 : Quan sát các Option : - Lock this computer : Khóa máy tính - Switch user : Chuyển qua môi trường làm việc của user khác mà không tắt session hiện tại - Log off : Chuyển qua môi trường làm việc của user khác và tắt session hiện tại - Change a password : Đổi password user account đang dùng 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 4. Enable Account Administrator B1 : chuột phải lên My computer  chọn Manage B2 : Chọn Local Users and Groups  chọn Users B3 : Chuột phải lên account “Administrator”  chọn properties B4 : Bỏ dấu chọn trước dòng “Account is disabled”  OK  Log off  Quan sát account Administrator đã xuất hiện trong phần log on Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
  6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 5. Tham khảo các option của user account - User must change password at next logon : User phải đổi password trong lần log on đầu tiên - User cannot change password : User không có quyền đổi password - Password nerver expries : Password của user không bao giờ bị hết hạn - Account is disbled : Vô hiệu hóa Account - Account is locked out : Account tạm thời bị khóa 6.Cho máy tính tự động log on với 1 account định sẵn B1 : menu start  run  đánh lệnh “control userpasswords2” B2 : Trong phần “Users for this computer”  chọn Administrator - Bỏ dấu check trước dòng “ Users must enter a username and paswword to use this computer”  OK - Restart lại máy  vào thẳng windows không hỏi username và password 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
Đồng bộ tài khoản