Logging Into Linux

Chia sẻ: La Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
87
lượt xem
12
download

Logging Into Linux

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

In this lab, the student will learn how to boot a Linux computer, log in as the root user, navigate using the Command-Line Interface (CLI), and then shut the computer down.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Logging Into Linux

Đồng bộ tài khoản