Lời bài hát " Because I Love You "

Chia sẻ: khanhminhmk

I got your letter From the postman Just the other day So I decided To write you this song Just to let you know Exactly the way I feel To let you know My love's for real Because I love you And I'll do

Nội dung Text: Lời bài hát " Because I Love You "

Because I Love You ( 2002 )

Lời bài hát
I got your letter
From the postman
Just the other day
So I decided
To write you this song
Just to let you know
Exactly the way I feel
To let you know
My love's for real
Because I love you
And I'll do anything
I'll give you my heart
My everything
Because I love you
I'll be right by your side
To be alive
To be your guy
If you should feel
That I don't really care
And that you're starting to lose ground
Just let me reassure you
That you can count on me
And that I will always be around
Because I love you
My heart's an open door
Girl, won't you please come on in
Because I love you
I'll be right by your side
To be alive
To be your guy
If you should feel
That I don't really care
And that you're starting to lose ground
Just let me reassure you
That you can count on me
And that I will always be around
Because I love you
My heart's an open door
Girl, won't you please come on in
Because I love you
I'll be right by your side
To be alive
To be your guy
Lời bài hát
I got your letter
From the postman
Just the other day
So I decided
To write you this song
Just to let you know
Exactly the way I feel
To let you know
My love's for real
Because I love you
And I'll do anything
I'll give you my heart
My everything
Because I love you
I'll be right by your side
To be alive
To be your guy
If you should feel
That I don't really care
And that you're starting to lose ground
Just let me reassure you
That you can count on me
And that I will always be around
Because I love you
My heart's an open door
Girl, won't you please come on in
Because I love you
I'll be right by your side
To be alive
To be your guy
If you should feel
That I don't really care
And that you're starting to lose ground
Just let me reassure you
That you can count on me
And that I will always be around
Because I love you
My heart's an open door
Girl, won't you please come on in
Because I love you
I'll be right by your side
To be alive
To be your guy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản