Lời khuyên dành cho bạn

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
3
download

Lời khuyên dành cho bạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bắt đầu từ khoảng sáu tháng tuổi, trẻ đã quan tâm tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh. Đây chính là khoảng thời gian mà sự giao tiếp và trò chơi với trẻ sẽ bước vào một giai đoạn mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lời khuyên dành cho bạn

  1. L i khuyên dành cho b n B t ut kho ng sáu tháng tu i, tr ã quan tâm tìm hi u khám phá th gi i xung quanh. ây chính là kho ng th i gian mà s giao ti p và trò chơi v i tr s bư c vào m t giai o n m i. Bên c nh nh ng lo l ng quen thu c v cân n ng, s c kh e hay dinh dư ng, cha m b t u c n ph i quan tâm hơn ns an toàn cho tr . Khi ã bư c sang tháng th sáu, tr b t u tích c c
  2. luy n t p nh ng k năng ngôn ng : c g ng hi u nh ng gì nó nghe th y và t p nói. Vào kho ng cu i tháng th sáu nhi u tr b t u phát âm m t cách vô th c nh ng âm ti t, dù r ng ó chưa th g i là nh ng t có ý nghĩa: ma – ma, la – la…. ó chưa ph i là t , nhưng ó là giai o n luy n t p quan tr ng chu n b cho ngôn ng . L i khuyên dành cho b n • Hãy c g ng nói chuy n v i tr nhi u hơn, nói ch m và nói nh ng câu ơn gi n (thí d Qu bóng kìa, con chó xinh, m kìa, ba kìa…). i u ó khi n tr d dàng t p trung vào nh ng âm thanh và hi u s ám ch c a các âm thanh y. Ch cho tr th y và g i tên nh ng v t c th g n gũi và quen thu c xung quanh. Hãy chú ý l a ch n nh ng v t có tính ch t phân bi t rõ r t theo hình th c, màu s c như “qu bóng xanh”, Con mèo tr ng lông xù”,b t chư c các ti ng kêu c a con v t như “Con v t kêu qu c qu c”, “ Con chó s a gâu gâu”… Hãy h i tr xem v t nào ó âu: thí d : “Qu bóng âu r i?”. Hãy c
  3. nh ng bài thơ nh hay hát nh ng bài hát tr em vui v cho tr nghe và thư ng xuyên nh c l i chúng. Hãy ngay t lúc này làm quen tr v i sách, c cho tr nh ng cu n truy n tranh nhi u màu v i nh ng chuy n c tích ng n. • Thư ng xuyên yêu c u tr th c hi n nh ng hành ng ơn gi n, thí d : “ ưa m cái núm vú nào” “Con nói i” N u tr chưa hi u nh ng i u b n nói, hãy ch cho tr th y b n ang mu n tr làm gì. • C g ng ng bao gi cao gi ng v i nhau trư c m t tr , ng cãi nhau, tr em r t nh y c m v i không khí gia ình. Tr hi u ng khám phá th gi i Tr con tò mò trư c m i th và s n sàng cho vào m m t t c nh ng gì mà nó túm ư c. nh n ra th gi i, tr thư ng òi m b t i g n m i th có v thú v nào ó. Làm cho nó xao lãng kh i nh ng i u ó ch có th là các âm thanh. Bên c nh ó, tr quan tâm n m i th chơi.
  4. L i khuyên dành cho b n: • Hãy cho tr làm quen v i nh ng th chơi ph c t p hơn có g n kính, có nh ng cánh c a m ư c, có bánh xe, có èn và có nh c i u… • Hãy cho tr kh năng ư c phát tri n cl p b ng cách thí nghi m b n thân mình v i các trò chơi có các ng tác lăn, nh n, ném, xé. • Hãy chú ý ng cho tr v ư c nh ng v t nh xíu như cúc áo, ng xu…n u b n lơ nh, tr cho vào mi ng nh ng v t nh y, hay t hơn n a b t u nu t và khó th vì chúng, hãy xách ngư c chân tr lên, v vào lưng nó th t m nh và ngay l p t c g i xe c p c u hay ưa tr t i b nh vi n. Bé và s an toàn Các nhà tâm lý h c khuyên các b c làm cha m hãy vô cùng c n th n trong vi c giáo d c tr ngay t nh ng tháng này. B n không th “C m” t t c . Quá nhi u s c m oán s d n n tình tr ng thư ng xuyên tr ph i “phá ho i” chúng. Nhưng cho phép t t
  5. c thì s d n t i nh ng nguy hi m khôn lư ng. Vì th ây chính là lúc b n hãy quan sát l i ngôi nhà c a b n m t l n n a. • Hãy c t t c c m i lo i thu c men và các ch t t y r a có tính ch t hóa h c lên th t cao. t tc nh ng th y ngoài t m tay v i c a tr . Nh ng chi c h p hay thùng dư i th p hãy khóa th t k , làm sao cho tr ng tình c b d p ngón tay vì nh ng cánh c a t nh . Trong t th p ch nên nh ng món không nguy hi m. Hãy c t i m t th i gian nh ng chi c bình hoa yêu quý và nh ng h p xinh xinh. • Hãy nh r ng ngã t trên cao, dù ch là t trên divang xu ng t, cũng có th nguy hi m v i tr . T t nh t hãy s m d y cho tr cách trèo t divang hay giư ng xu ng t (Cho hai chân xu ng trư c) trư c khi tr có th t leo lên divang hay giư ng. Hãy gi gìn tr , cùng chúng khám phá th gi i và b o v chúng kh i m i nguy hi m.
Đồng bộ tài khoản