lớp, dạng đường nét trong autocad

Chia sẻ: nguyendinhtoan_287

LỚP (LAYERS) Ðể xây dựng lớp bao gồm đặt tên lớp, màu, loại đường nét và các tính chất của lớp… ta có thể chọn một trong những cách sau: * Trên thanh Object Properties : click vào biểu tượngĠ * Trên dòng Command : Ddlmodes hay Layer hay La ( * Trên Menu chính : Format\ Layers... Sau khi kích động lệnh AutoCAD mở hộp hội thoại Layer and Linetype Properties

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản